Praca w UK

Naruszenie warunków umowy

Zarówno pracodawca jak i pracownik może naruszyć warunki umowy, dlatego warto wiedzieć w jakiej sytuacji może to nastąpić oraz co zrobić jeśli Ty lub Twój pracodawca nie dopełnicie warunków umowy.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd


Czym jest naruszenie warunków umowy?

Umowa o pracę jest prawnie wiążącym porozumieniem pomiędzy Tobą i Twoim pracodawcą. Naruszenie warunków umowy następuje, gdy Ty lub Twój pracodawca złamiecie którekolwiek z zapisanych w umowie postanowień, np. gdy pracodawca nie wypłaca Ci należnego wynagrodzenia lub gdy Ty nie pracujesz tyle godzin, ile przewiduje umowa. Nie wszystkie warunki umowy są na piśmie. Naruszenie może dotyczyć zarówno warunków uzgodnionych na piśmie jak i ustnie, a także tych „dorozumianych” czyli logicznie wynikających z umowy. Twoje zarobki są chronione i w niektórych sytuacjach potrącenie jakiejkolwiek kwoty z Twojej wypłaty przez pracodawcę będzie niemożliwe nawet jeśli umowa nie została by w ten sposób naruszona.

Wynagrodzenie i odcinki wypłaty – Wypłata i odcinki wypłaty. Warunki umowy o pracę – Warunki umowy


Naruszenie warunków umowy przez pracodawcę

Jeżeli uważasz, że nastąpiło naruszenie warunków umowy, przejrzyj dokładnie swoją umowę, aby się upewnić, że masz rację. Jeśli rzeczywiście tak się stało powinieneś zacząć od próby rozwiązania problemu bezpośrednio ze swoim pracodawcą.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów


Mediacje

Zanim podejmiesz kroki prawne możesz spróbować innych metod rozstrzygania sporów jeśli zgodzi się na to Twój pracodawca. Na przykład możesz skorzystać z mediacji za pośrednictwem Komisji arbitrażowej ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi Acas.

Mediacje, ugody i arbitraż – Rozwiązywanie sporów


Postępowanie sądowe

Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu ze swoim pracodawcą możesz podjąć decyzję o wystąpieniu na drogę sądową. Dobrze się zastanów zanim wniesiesz pozew przeciwko swojemu pracodawcy. Pomyśl co chcesz osiągnąć i ile Cię to może kosztować. Pamiętaj, że jedyne co możesz otrzymać to rekompensata w formie odszkodowania (damages) pod warunkiem, że będziesz w stanie udowodnić to, że poniosłeś straty finansowe np. w przypadku, gdy Twój pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia. Nie dostaniesz odszkodowania za obrazę uczuć czy przeżyty stres. Weź pod uwagę również to, że Twój pozew może skłonić Twojego pracodawcę do złożenia pozwu przeciwko Tobie jeśli ma on wobec Ciebie jakieś roszczenia. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego skonsultuj się z jego przedstawicielami zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki prawne. Związki zawodowe często oferują porady prawne dla swoich członków. Jeśli nie masz takiej możliwości zgłoś się do adwokata lub doradcy Acas.

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi Acas – Acas. Doradztwo ds. zatrudnienia – Employment advice contact details. Jak dołączyć do związku zawodowego? – Jak wstąpić do związku zawodowego. Jak znaleźć radcę prawnego lub adwokata? – Find a solicitor or legal adviser.


Sądy pracy

Jeśli zdecydujesz się wstąpić na drogę sądową możesz to zrobić za pośrednictwem sądu pracy (Employment Tribunal) lub sądu cywilnego. Pozew z tytułu naruszenia warunków umowy możesz wnieść w sądzie pracy dopiero, gdy Twoja umowa o pracę zostanie zakończona. Istnieją ograniczenia dotyczące rodzajów roszczeń jakie możesz zgłosić, np. do sądu pracy nie możesz wnieść pozwu z tytułu szkody niemajątkowej. Postępowanie w sądzie pracy jest tańsze i zwykle trwa krócej niż postępowanie w sądzie cywilnym.

Sądy pracy: wstęp – Sady pracy – wprowadzenie


Sądy cywilne

Jeśli złożysz pozew kiedy Twoja umowa o pracę będzie nadal obowiązująca, Twoja sprawa zostanie przeprowadzona tokiem postępowania uproszczonego w sądzie danego hrabstwa lub w innym sądzie cywilnym.  W sądzie cywilnym limit czasu na złożenie pozwu jest dłuższy niż w przypadku sądu pracy. Nie ma natomiast żadnego limitu kwoty odszkodowania jakie może zasądzić sąd cywilny.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak zgłosić roszczenie pieniężne w sądzie? – Making a court claim for money


Naruszenie warunków umowy przez zatrudnionego

Jeśli naruszysz warunki umowy Twój pracodawca powinien najpierw próbować rozwiązać ten problem z Tobą osobiście. Jeżeli Twój pracodawca poniesie szkodę materialną z powodu Twojego zaniedbania, może zażądać od Ciebie odszkodowania. Zwykle takie kwestie rozstrzyga się poprzez sąd danego hrabstwa. Twój pracodawca może wnieść pozew przeciwko Tobie do sądu pracy tylko w odpowiedzi na Twój wcześniejszy pozew przeciwko niemu. Odszkodowanie zasądzone zostanie tylko w przypadku szkody majątkowej. Na przykład, jeśli odejdziesz z pracy bez zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia Twój pracodawca może żądać odszkodowania za to, że musiał ponieść dodatkowe koszty zatrudnienia nowego pracownika na Twoje miejsce lub za to, że utracił dochód w okresie, kiedy nie pracowałeś.  Nie mniej jednak przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia za okres kiedy pracowałeś oraz prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Najczęstsze powody naruszenia warunków umowy przez pracownika to rezygnacja z pracy bez zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia lub praca dla konkurencji, gdy umowa z obecnym pracodawcą tego zabrania.

Odszkodowanie za okres równy okresowi wypowiedzenia – Notice pay


Częste pytania

Odpowiedzi na większość pytań związanych z naruszeniem warunków umowy można znaleźć w swojej umowie o pracę.

Czy potrącenie pewnej kwoty z wypłaty za notoryczne spóźnianie się jest naruszeniem warunków umowy?

Nie otrzymasz wypłaty za czas kiedy nie ma Cię w pracy, jednak Twój pracodawca powinien być ostrożny przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu dodatkowych kar.  Jeżeli w Twojej umowie nie ma zapisu uprawniającego Twojego pracodawcę do stosowania takich metod musi on wypłacić Ci całe należne wynagrodzenie. Dopiero później może on zadecydować czy zgłosić roszczenie o odszkodowanie za ewentualne straty poniesione w wyniku Twoich spóźnień.

Twój pracodawca zawsze spóźnia się z wypłatą – czy to jest naruszenie warunków umowy?

Brak wypłaty w ustalonym terminie zwykle będzie uznany za naruszenie warunków umowy. Jeśli jesteś w stanie udowodnić, że poniosłeś z tego powodu straty pieniężne (np. musiałeś zapłacić karne odsetki za nieopłacone w terminie zobowiązania), możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zacznij od rozmowy ze swoim pracodawcą. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać możesz postarać się o sądowy nakaz wypłacania wynagrodzenia w terminie.

Czym jest bezprawne zwolnienie?

Jest to naruszenie warunków umowy poprzez nieprawidłową procedurę zwolnienia, np. bez zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania zgodności z procedurami opisanymi w umowie o pracę. W takiej sytuacji  możesz podjąć kroki takie, jak w przypadku każdego innego naruszenia warunków umowy.

Czy wycofanie oferty pracy lub jej odrzucenie, po tym jak została zaakceptowana, jest naruszeniem warunków umowy?

Tak. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy godzisz się na jej warunki. Strony są zobowiązane do przestrzegania jej warunków do czasu jej zakończenia lub wygaśnięcia.

Wynagrodzenie i odcinki wypłaty – Wypłata i odcinki wypłaty. Referencje i oferty pracy – Referencje i oferty pracy. Umowy o pracę – Umowa o pracę


Zmiany w umowie

Niektóre umowy upoważniają pracodawcę do wprowadzania zmian. Jeżeli Twoja umowa nie zawiera takiego zapisu, każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez obie strony. Wprowadzanie zmian bez wiedzy lub zgody drugiej strony stanowi naruszenie warunków umowy.

Zmiany w umowie o pracę – Zmiany w umowie


Więcej informacji

Opracowanie: Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.

Jeden komentarz do “Naruszenie warunków umowy”

  1. marcin pisze:

    czesc mam pytanie. pracuje od 6 lat w praktyce dentystycznej i chcialbym zmienic prace . ale mam 4 tygodniowy termin wypowiedzi.nowy przcodawca nalega zwbym po 2 tygodniach do niego przeszedl alo noe dostane pracy. czy moglbym odrjsc po 2 tyg ? i co mi za to grozi? pozdrawiam


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Naruszenie warunków umowy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL