Praca w UK

Zbiorowe umowy i negocjacje

Jednym z głównych zadań związków zawodowych jest prowadzenie negocjacji z pracodawcą w sprawach swoich członków, a także pozostałych pracowników. Negocjacje te to tzw. „zbiorowe rokowania“ (collective bargaining). Dowiedz się, jak przebiegają takie negocjacje, oraz jakie skutki mogą mieć dla Ciebie  zawierane w ich efekcie układy zbiorowe pracy (collective agreements).


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!


Negocjacje zbiorowe

Jeśli związek zawodowy i pracodawca zgodzą się prowadzić negocjacje w sprawach warunków pracy, taką sytuację uznaje się za potwierdzenie faktu, ze pracodawca “uznał” dany związek zawodowy.  Od momentu, kiedy w danym zakładzie związek zostaje uznany, wszelkie  prowadzone przez związek negocjacje z pracodawcą nazywane są “negocjacjami zbiorowymi”. Związek zawodowy, który wprawdzie nie został uznany, ale posiada silne poparcie wśród załogi,  może zgłosić według  statutowych procedur wniosek co Centralnego Komitetu Arbitrażowego o sformułowanie zalecenia, by pracodawca związek uznał.  W sytuacji, gdy związek zostaje uznany tą drogą, posiada on już uprawnienia, by prowadzić z pracodawcą negocjacje w sprawach płacy, godzin pracy, oraz urlopów. W przypadkach, gdy do uznania dochodzi w sposób bezkonfliktowy, przedmiot negocjacji zależy od ustaleń poczynionych między związkiem a pracodawcą.  Może się więc zdarzyć, że przedmiotem negocjacji będą kwestie inne, niż tylko płaca, czas pracy i urlopy.

Jak przebiegają negocjacje zbiorowe

Aby przeprowadzić skuteczne negocjacje zbiorowe, zarówno związek, jak i pracodawca będą musieli się porozumieć, w jaki sposób ów proces będzie przebiegał, na przykład:
• kto w trakcie negocjacji będzie reprezentował załogę, lub pewną grupę pracowników (znaną pod nazwą “grupy negocjacyjnej”)
• którzy pracownicy wejdą w skład grupy negocjacyjnej
• jak często odbywać się będą spotkania
• jakie kwestie, w tym te związane z warunkami pracy, będą tematem negocjacji
• w jaki sposób będzie się rozwiązywało sytuację braku porozumienia
• w jaki sposób organizowane będą rozmowy, gdy więcej niż jeden związek jest uznawany w danym zakładzie pracy


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Uznanie związku zawodowego – Trade union recognition


Umowy zbiorowe

W większości przypadków, negocjacje zbiorowe prowadzą do porozumienia, na przykład co do podwyżki płac. Porozumienia te nazywamy “umowami zbiorowymi” i często prowadzą one do zmiany warunków Twojej umowy o pracę. Umowa zbiorowa obowiązująca w Twoim zakładzie pracy może Cię również obejmować, nawet jeśli nie jesteś członkiem związku, ponieważ często się tak zdarza, że związki zawodowe negocjują w imieniu wszystkich pracowników reprezentujących daną grupę zawodową.  Grupa ta nazywana jest “grupą negocjacyjną”. Jeśli Twój pracodawca uznaje więcej niż jeden związek zawodowy, lub gdy jeden związek zawodowy jest uznany, jako odpowiedzialny za negocjacje w imieniu więcej niż jednej grupy negocjacyjnej, Twoja umowa o pracę może uwzględniać informacje, które umowy zbiorowe obejmują też Ciebie.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 25.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zbiorowe umowy i negocjacje”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL