Praca w UK

Okres wypowiedzenia

W przypadku odejścia lub zwolnienia z pracy zazwyczaj obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Może on być dłuższy, jeśli tak stanowi Twoja umowa o pracę. Dowiedz się, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje Twojego pracodawcę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Wymówienie, jakie powinieneś przekazać swojemu pracodawcy

Jeśli pracowałeś w określonej firmie przez co najmniej miesiąc, swoje wymówienie powinieneś wręczyć pracodawcy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zazwyczaj, Twoja umowa o pracę będzie zawierała dłuższy okres wymówienia. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, przy wręczaniu swojego wymówienia, powinieneś uwzględnić ten okres. Jeśli Twoja umowa o pracę nie zawiera tego typu ustaleń, powinieneś zadbać, by o Twoim odejściu Twój pracodawca został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zawarta jest w Twojej umowie pod nazwą ‘zakładanego terminu’. Kwestia ustalenia ‘rozsądnego’ terminu zależeć będzie od Twojego doświadczenia i od okresu zatrudnienia. W celi uzyskania dalszych wskazówek, możesz skontaktować się z Acas (ciało porozumiewawcze i arbitrażowe), względnie inne ciało doradcze.

Acas – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Kontakt dotyczący praw pracowniczych – Employment contacts


Wypowiedzenie, jakie powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy

Bez względu na to, co stwierdza twoja umowa o pracę, Twój pracodawca powinien udzielić Ci minimalnego statutowego okresu wypowiedzenia, który będzie uzależniony od czasu, przez jaki w danej firmie pracowałeś:
• tydzień, w przypadku gdy byłeś stale zatrudniony przez okres między jednym miesiącem a dwoma latami
• tydzień na jeden zamknięty rok (do maksymalnej liczby 12), jesli byłeś stale zatrudniony przez dwa lub więcej lat

A zatem, na przykład, jeśli pracowałeś nieprzerwanie przez sześć i pół roku,  będziesz upoważniony do otrzymania sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia.


Umowa na czas określony

Termin umowy na czas określony upływa automatycznie (bez wypowiedzenia) wraz z upływem ostatecznego terminu. Stanowi to pewien naturalny rodzaj zwolnienia z pracy. W przypadku, gdy Twój pracodawca zakonczy Twój okres pracy, przed upływem ustalonego terminu,  zapisanego w umowie o pracę, sytuacja ta oznaczać będzie naruszenie zobowiązań umowy. Będziesz wówczas miał prawo złożenia pretensji o zaległą pensję, jak również o wszelkie inne nagrody, które Ci przysługują w danym okresie czasu. Prawa te również przysługują osobom odbywającym praktyki, które w sposób naturalny zatrudniane są na czas określony.  W przypadku kontynuowania pracy już po opływie okresu praktyk, przy obliczaniu statutowego okresu wypowiedzenia, będzie brany pod uwagę czas przeznaczony na praktyki.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Osoby zatrudnione na czas określony – Zatrudnienie na czas określony


Kiedy nie obowiązuje prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia ?

W niektórych przypadkach, możesz nie mieć prawa do minimalnego okresu wypowiedzenia, zanim Twój pracodawca zwolni Cię z pracy, na przykład jeśli:
• nie jesteś osobą zatrudnioną, jak choćby podmiot niezależny, lub działający na własny rachunek przedstawiciel
• jesteś marynarzem na statku zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie i stanowisz część załogi, która podlega przepisom zatwierdzonym przez Ministra Transportu
• urzędnikiem państwowym
• członkiem sił zbrojnych


Jak postępować dalej

Jeśli Twój pracodawca nie wręczył Ci odpowiedniego wypowiedzenia (na przykład, gdy zostajesz poinformowany, że Twój okres wypowiedzenia zostaje zakończony w trybie natychmiastowym), powinieneś zwrócić się o wypłatę odprawy, potwierdzona na piśmie.  Jeśli masz za sobą co najmniej rok pracy, możesz również zwrócić się do swojego pracodawcy o pisemne uzasadnienie swojego zwolnienia.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne

Jeden komentarz do “Okres wypowiedzenia”

  1. Krystian Bujak pisze:

    Witam państwa jestem zatrudniony na czas określony jako tapicer meblowy od 30 maja br do 30 listopada br czyli na okres 6 miesięcy. W dniu podpisania umowy zostałem przyjęty na nocną zmianę,niestety po upływie 5 miesięcy firma zawiesiła nocną zmianę dnia 30 października br pod pretekstem stania a nie wykonywania pracy również nakazano całej zmianie przejść na dzienną zmianę bez jakiegokolwiek pisma z zagrożeniem zwolnienia z pracy.Na umowie mam tygodniowy okres wypowiedzenia a kontrakt z dana firmą nadal trwa. W obecnej sytuacji co robić jakie prawa mi sie należą czy firma słusznie zawiesiła nocną zmianę. Czy powinien otrzymać jakiekolwiek pismo stwierdzające taką zmiane.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Okres wypowiedzenia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL