Praca w UK

Ustawowy urlop macierzyński

Jeśli przysługuje Ci ustawowy urlop macierzyński (Statutory Maternity Leave), musisz przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby poinformować pracodawcę, kiedy zamierzasz z niego skorzystać. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących przejścia na urlop macierzyński oraz o minimalnym okresie trwania takiego urlopu.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Twoje prawa w związku z urlopem

W uzyskaniu konkretnych informacji na temat tego, co może Ci przysługiwać jako przyszłej matce, pomoże Ci Internetowe narzędzie do wyszukiwania pomocy. Dzięki niemu poznasz szczegóły dotyczące przysługującego Ci urlopu i zasiłku macierzyńskiego, a także będziesz mogła skorzystać z dopasowanego do Twojej sytuacji interaktywnego kalendarza.

Uzyskaj  pomoc w zakresie przysługujących Ci praw – Get personalised guidance on maternity rights


Polityka firmy w zakresie urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Twój pracodawca może mieć własną politykę dotyczącą urlopu macierzyńskiego, która może być korzystniejsza od przysługującego Ci podstawowego pakietu praw. Szczegóły powinny znajdować się w Twojej umowie o pracę lub w informatorze dla pracowników (staff handbook). Możesz także spytać o nie pracodawcę. Oferta pracodawcy w zakresie urlopu i zasiłku macierzyńskiego nie może być mniej korzystna, niż przysługujące Ci zgodnie z prawem minimum.


Prawo do ustawowego urlopu

Jako pracownica masz prawo do 26 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego (Ordinary Maternity Leave) i 26 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (Additional Maternity Leave), co sumuje się do jednego roku. Cały ten okres 52 tygodni jest określany mianem ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave).
Aby móc z niego skorzystać, musisz mieć status osoby zatrudnionej (employee). Jeśli jesteś zatrudniona i poinformowałaś pracodawcę o swoich planach z należytym wyprzedzeniem, możesz skorzystać z ustawowego urlopu macierzyńskiego, bez względu na:
• staż zatrudnienia
• godzinowy wymiar pracy
• wysokość wynagrodzenia


Kiedy dziecko rodzi matka zastępcza

Ustawowy urlop macierzyński i urlop z tytułu adopcji zazwyczaj nie przysługuje osobom, których dziecko rodzi matka zastępcza, tzw. surogatka. W takiej sytuacji, po uzyskaniu prawa do opieki rodzicielskiej nad dzieckiem (parental order) przysługuje niepłatny urlop rodzicielski (unpaid parental leave).


Jeśli ustawowy urlop Ci nie przysługuje

W przypadku, gdy ustawowy urlop macierzyński Ci nie przysługuje, porozmawiaj z pracodawcą. Możliwe, że zaproponuje on alternatywne rozwiązanie.
Jeżeli posiadasz status pracownika (worker), pracodawca może zaoferować Ci skorzystanie z niepłatnego urlopu. Alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie przysługującego ci płatnego urlopu wypoczynkowego (paid holiday) lub wzięcie urlopu rodzicielskiego (parental leave). Nawet w takiej sytuacji może Ci przysługiwać ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay).

Ustawowy zasiłek macierzyński – Statutory Maternity Pay


Informowanie pracodawcy o planowanym urlopie

Jeśli zamierzasz skorzystać z ustawowego urlopu macierzyńskiego, musisz poinformować pracodawcę o tym fakcie nie później niż na 15 tygodni przed rozpoczęciem tygodnia, w którym przypada wyznaczona data porodu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe (np. w sytuacji, gdy nie wiedziałaś o ciąży), poinformuj pracodawcę najwcześniej, jak to możliwe. Musisz przekazać pracodawcy następujące informacje:
• że jesteś w ciąży
• kiedy spodziewasz się dziecka
• kiedy planujesz rozpocząć urlop macierzyński (możesz zmienić datę w późniejszym terminie, pod warunkiem, że poinformujesz pracodawcę z 28 dniowym wyprzedzeniem)

Pracodawca może poprosić Cię o przekazanie tych informacji na piśmie. Może on także poprosić o kopię formularza MAT B1 (zaświadczenie o ciąży), na którym znajduje się oczekiwana data porodu. Zaświadczenie to otrzymasz od lekarza lub położnej po 21 tygodniu ciąży. Nie może ono być wystawione we wcześniejszym terminie.
Po otrzymaniu od Ciebie informacji o planowanym urlopie macierzyńskim, pracodawca powinien skontaktować się z Tobą na piśmie w terminie do 28 dni. Pismo powinno zawierać potwierdzenie przyznanego Ci urlopu macierzyńskiego oraz okres jego trwania.


Przejście na urlop macierzyński

Ustawowy urlop macierzyński możesz rozpocząć już na 11 tygodni przed rozpoczęciem tygodnia, w którym przypada oczekiwana data narodzin dziecka.
W przypadku spowodowanej ciążą nieobecności w pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni przed oczekiwaną datą narodzin pracodawca może wliczyć ten okres do ustawowego urlopu macierzyńskiego.


Obowiązkowy urlop macierzyński

Wykorzystanie całego dostępnego urlopu macierzyńskiego nie jest obowiązkowe. Istnieje jednak tzw. obowiązkowy urlop macierzyński (compulsory maternity leave), który musisz wykorzystać – trwa on dwa tygodnie (lub cztery tygodnie, jeśli pracujesz w zakładzie przemysłowym).


Strata dziecka

Ustawowy urlop macierzyński przysługuje także tym kobietom, które poroniły po 24. tygodniu ciąży, a także tym, których dziecko urodziło się na dowolnym etapie ciąży.


Dodatkowy urlop ojcowski

Ojciec dziecka lub Twój partner może także mieć prawo do 26 tygodni dodatkowego urlopu ojcowskiego (Additional Paternity Leave). Jest to dodatek do dwutygodniowego ustawowego urlopu ojcowskiego (Statutory Paternity Leave), który może mu przysługiwać. Z dodatkowego urlopu ojcowskiego można skorzystać w ciągu 20 tygodni po narodzeniu dziecka i musi on zakończyć się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatkowy urlop i zasiłek ojcowski – Additional Paternity Leave and Pay


Problemy

Jeśli napotkałaś trudności w związku z wykorzystaniem ustawowego urlopu macierzyńskiego, przede wszystkim porusz tę kwestię w rozmowie z pracodawcą – możliwe, że zaszło zwykłe nieporozumienie. Jeżeli nic nie wskórasz, możesz złożyć skargę zgodnie z procedurą obowiązującą w Twoim miejscu pracy (grievance procedure).

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Przydatne dane kontaktowe

Acas (doradztwo, ugody, arbitraż) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Agencja ds. zatrudnienia, Irlandia Północna – Labour Relations Agency, Northern Ireland


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 06.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ustawowy urlop macierzyński”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL