Praca w UK

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym

W przypadku, gdy pracodawca postanowi zwolnić Cię z pracy, musi on przestrzegać określone procedury. W wyjątkowych sytuacjach, ma on jednak prawo zwolnienia Cię ze skutkiem natychmiastowym (instant dismissal), z pominięciem standardowych procedur.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czym jest zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym?

Jeśli Twój pracodawca wypowiada Ci umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek sprawdzenia co do powodów, dla których zostajesz zwolniony z pracy, tego typu okoliczności niemal zawsze uważane są za niesłuszne. Przykładem niesłusznego zwolnienia z pracy mogłaby być sytuacja, kiedy to jeden z Twoich kolegów oskarża Cię o jakieś wykroczenie, a pracodawca, zamiast sprawdzić okoliczności tego zarzutu, zwalnia Cię z pracy w trybie natychmiastowym.

W niektórych, bardzo rzadkich wypadkach, wiążących się z bardzo poważnym naruszeniem przez pracownika zasad, pewne przypadki automatycznego zwolnienia z pracy są traktowane jako słuszne, ponieważ same okoliczności tego zdarzenia sprawiają, że jakiekolwiek dochodzenie staje się niepotrzebne. W tego typu przypadkach, pracodawca może się odwołać do dwustopniowej procedury dyscyplinarnej. Może Cię zwolnić z pracy, a następnie przejść bezpośrednio od wręczenia pisemnej noty do poziomu apelacyjnego, bez przeprowadzenia przesłuchania między jednym a drugim etapem.

Problemy dyscyplinarne w pracy – Problemy dyscyplinarne w pracy


Okoliczności, w których pracodawca nie musi przestrzegać zwykłych procedur dyscyplinarnych

Istnieją pewne okoliczności, kiedy Twój pracodawca może Ci wręczyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, lub wszcząć wobec Ciebie akcję dyscyplinarną, bez uciekania się do zwykłych procedur dyscyplinarnych:

Zagrożenie dla pracodawcy

Twój pracodawca może zrezygnować z normalnych procedur dyscyplinarnych, jeśli ma poważne podstawy sądzić, że ich wszczęcie może się wiązać ze znaczącymi zagrożeniami dla:
• niego
• jego majątku
• jakiejkolwiek innej osoby, lub jej majątku

Kwestie zbiorowe

Jeśli dyskusja między Twoim pracodawcą, a przedstawicielami załogi, stanowi najlepszy sposób rozwiązania bieżących problemów, nie ma konieczności podejmowania zwykłych procedur dyscyplinarnych. Przykładem tego jest sytuacja, kiedy Twój pracodawca zwalnia jakąś grupę pracowników, a jednocześnie, albo przed zwolnieniem, lub już po ustaniu obowiązku pracy, oferuje im ponowne  zatrudnienie, jednak już na nowych warunkach.

Obowiązek konsultacji

Jeśli Twój pracodawca, w przypadku przeprowadzania zwolnień zbiorowych,  objęty jest obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami załogi, nie ma obowiązku przestrzegania zwykłych procedur dyscyplinarnych.

Akcja protestacyjna

Jeśli zostajesz zwolniony z pracy w trakcie udziału w akcji protestacyjnej, Twój pracodawca nie musi przestrzegać zwykłych procedur dyscyplinarnych. W przypadku zgodnej  z prawem, zorganizowanej w sposób oficjalny, akcji protestacyjnej, stosowane są specjalne ustalenia.

Twoj pracodawca nie ma możliwości dalszego zatrudniania Cię

Jeśli Twój pracodawca nie ma możliwości kontynuowania Twojego zatrudnienia, na przykład w sytuacji, gdy fabryka spłonie i nie ma jakiegokolwiek sensu utrzymywanie dalszego zatrudniania kogokolwiek, lub jeśli zatrudnienie konkretnej osoby miałoby okazać się niezgodne z prawem, pracodawca nie ma obowiązku przestrzegania zwykłych procedur dyscyplinarnych.

Nie ma możliwości korzystania z procedur

Jeśli jest rzeczą niemożliwą, lub niepraktyczną, czy to dla Ciebie, czy dla Twojego pracodawcy, podporządkowanie się danym procedurom w danym czasie, nie ma obowiązku ich przestrzegania.

Ustne lub pisemne ostrzeżenie, lub zawieszenie pełnej pensji

Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci ostrzeżenie, czy to w formie ustnej, czy pisemnej, lub zawiesi Ci wypłatę pełnej pensji, zwykłe procedury dyscyplinarne nie muszą być przestrzegane. Jesli nie zgadzasz się z decyzją pracodawcy, możesz złożyć odpowiednią skargę.

Składanie skarg w pracy – Składanie zażaleń


Gdzie uzyskać pomoc

Doradcza, koncyliacyjna i arbitrażowa służba (Acas) oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne porady dotyczące wszelkich kwestii związanych z zatrudnieniem. Jeśli znajdujesz się w trakcie sporu, który ma duże szanse przeistoczyć się w sprawę przed Sądem Pracy, Acas ma możliwość zaproponowania Ci bezpłatnych usług koncyliacyjnych. Prosimy o skontaktowanie się z linią pomocy Acas, w celu sprawdzenia, czy konkretne usługi mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc, w których można uzyskać pomoc w kwestiach pracowniczych,  można otrzymać odwiedzając odpowiednią stronę.

Acas (usługi doradcze) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Kontakty w kwestiach pracowniczych – Employment contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL