Praca w UK

Szkolenia w godzinach pracy

Dowiedz się więcej o prawach pracowników do ubiegania się umożliwienie nauki lub udziału w szkoleniach (czyli o przyznanie tzw. „czasu na szkolenie“ – time to train). Jeśli prawo to Ci przysługuje, aby z niego skorzystać powinieneś podjąć kroki opisane poniżej.


Biuro księgowe Taxpol – Pomożemy Ci uzyskać należne benefity


Prawo do „czasu na szkolenia“

Jeśli jesteś pracownikiem organizacji zatrudniającej przynajmniej 250 osób, prawo gwarantuje Ci możliwość wystąpienia do pracodawcy z prośbą o czas wolny na naukę lub udział w szkoleniach. Jest to tzw. „czas na szkolenia“ (time to train). Od 6 kwietnia 2011 prawo to będzie przysługiwało wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, w jak dużej organizacji są zatrudnieni. Nie musisz powoływać się na to prawo w przypadku każdego szkolenia. Jeśli Twój pracodawca posiada istniejący system składania wniosków o udział w szkoleniu, możesz z niego korzystać. Aby ubiegać się o przysługujący ustawowo „czas na szkolenia“, musisz spełnić następujące warunki:
• być pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę (employee)
• w chwili składania wniosku musisz być zatrudniony przez tego pracodawcę w sposób ciągły przez okres przynajmniej 26 tygodni

Prawo do „czasu na szkolenia“ nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli:
• jesteś zatrudniony przez agencję
• jesteś członkiem sił zbrojnych
• obejmuje Cię jeszcze obowiązek szkolny
• jesteś młodą osobą i już korzystasz z przysługującego Ci ustawowo czasu wolnego na naukę lub szkolenia
• masz 16-18 lat i już oczekuje się od Ciebie udziału w szkoleniach lub kontynuowania edukacji


O jaki rodzaj szkolenia możesz się ubiegać

Możesz wystąpić o czas wolny tylko na określone rodzaje szkoleń. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o umożliwienie udziału w szkoleniu, upewnij się, że przysługuje Ci czas wolny na dany rodzaj szkolenia.

Szkolenie, o które masz prawo ubiegać się w pracy – Training you have the right to request at work


Składanie wniosku

Jeśli zdecydujesz się wystąpić o przyznanie „czasu na szkolenia“, jest kilka czynników, które musisz wziąć pod uwagę. Upewnij się, że Twój wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje.

Składanie wniosku o „czas na szkolenie“ – Making a ‚time to train’ request


Omówienie wniosku

Jeśli złożyłeś oficjalny wniosek o „czas na szkolenie“, pracodawca ma obowiązek zastosować się do obowiązujących zasad w procesie jego rozpatrywania. Musi on udzielić Ci odpowiedzi przed upływem określonego czasu oraz poprosić Cię o spotkanie, jeśli chce omówić kwestie dotyczące Twojej prośby.

Omówienie wniosku o „czas na szkolenie“ – Discussing your ‚time to train’ request


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Decyzja pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek rozważyć Twój wniosek. Może on go odrzucić wyłącznie, jeśli posiada odpowiednie uzasadnienie biznesowe. Pracodawca musi także przestrzegać odpowiedniej procedury, informując Cię o ostatecznie podjętej przez niego decyzji.

Decyzja w sprawie przyznania „czasu na szkolenie“ – Decisions on your ‚time to train’ request


Odwołanie od decyzji

Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię decyzja podjęta przez pracodawcę, możesz się od niej odwołać zgodnie z ustaloną procedurą. W przypadku, gdy wynik odwołania w dalszym ciągu nie jest zadowalający, możesz podjąć dalsze kroki. Pamiętaj jednak, że najlepszym wyjściem jest polubowne rozwiązanie problemu w rozmowie z pracodawcą.

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania „czasu na szkolenie“ – Appealing a ‚time to train’ decision


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Wybierz dobre biuro księgowe – TAXPOL LTD

Jeden komentarz do “Szkolenia w godzinach pracy”

  1. Robert napisał(a):

    Było by bardzo pomocne wszelkie podpowiedzi na temat ochrony pracownika przed przymusowymi szkoleniami ktore sa przyczyna wykorzystywania pracowników,i powodem pozostawania u pracodawcy z powodu braku pieniedzy na spłate kosztów szkolen. Co zrobic gdy pracodawca ukrywa koszt szkolen i potraca je z wypłaty .Czy jest to legalne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Szkolenia w godzinach pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL