Praca w UK

Akcje protestacyjne

Akcja protestacyjna (industrial action) zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy członkowie związku zawodowego nie są w stanie rozstrzygnąć sporu z pracodawcą na drodze negocjacji. Przed podjęciem takiego działania, związek zwraca się do członków z pytaniem, czy chcą oni rozpocząć akcję protestacyjną.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Formy akcji protestacyjnej

Pracownicy zwykle podejmują akcję protestacyjną, albo w ogóle odmawiając podjęcia pracy, lub odmawiając wykonywania pracy w taki sposób, jaki wynika z podpisanej przez nich umowy o pracę. Istnieją dwie główne formy akcji protestacyjnej:
• strajk – w sytuacji, gdy pracownicy odmawiają podjęcia pracy
• akcja bezstrajkowa – gdzie pracownicy podejmują działania takie, jak zwolnienie tempa pracy, lub odmawiają pracy w nadgodzinach, lub w formie dyżurów.

Przy niektórych,  stosunkowo jednak  rzadkich, okazjach,  pracodawca może ogłosić lokaut.  Lokaut oznacza sytuację, gdzie pracodawca nie zezwala pracownikom na podjęcie pracy, lub na powrót do pracy.


Ogłaszanie akcji protestacyjnej

Jeśli związek zawodowy planuje ogłosić akcję protestacyjną, musi najpierw zdecydować, do których ze swoich członków dotkniętych brakiem porozumienia, pragnie się zwrócić w celu wzięcia udziału w akcji. Może to dotyczyć wszystkich członków, lub tylko niektórych z nich. Związek musi następnie zapytać tych swoich członków, których planuje zaangażować w akcję protestacyjną, czy wyrażają na swój udział w akcji zgodę. Związek powinien podejmować tego typu decyzje w drodze  głosowania na piśmie.

Kiedy bierzesz udział w głosowaniu dotyczącym akcji protestacyjnej, pytanie musi być sformułowane tak, by było jasne, czy jesteś gotowy wziąć udział w:
• strajku
• w akcji protestacyjnej bezstrajkowej

Mogą też być uwzględnione oba te pytania .

Związek zawodowy może ogłosić akcję strajkową tylko w przypadku, gdy większość osób biorących udział w głosowaniu, na pierwsze pytanie odpowie ‘tak’. Jeśli większość z głosujących odpowie pozytywnie na drugie pytanie, związek może ogłosić tylko akcję protestacyjną bezstrajkową. Jeśli zadane zostaną oba pytania, i większość głosujących na oba odpowie pozytywnie, decyzja, którą z akcji protestacyjnych trzeba podjąć, należy do związku. Związek zawodowy zobowiązany jest poinformować osoby biorące udział w głosowaniu o dokładnych wynikach głosowania. Związek zawodowy ogłasza akcję protestacyjną, informując tych swoich członków, których planuje zaangażować w akcję, kiedy i w jaki sposób protest ma być przeprowadzony.  Ogłoszenie protestu musi być dokonane przez osobę, lub komitet posiadający odpowiedni umocowanie, a na karcie do głosowania musi być jednoznacznie stwierdzone, kto jest tym podmiotem. Osoba głosująca musi mieć prawo do oddania swojego głosu w sposób tajny, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony związku, czy jego przedstawicieli. Większość związków zawodowych jednak poinformuje zainteresowanych członków, czego dotyczy protest i jakie są powody,  dla których, ich zdaniem, akcja protestacyjna powinna być przeprowadzona jeszcze przed przeprowadzeniem głosowania.


Podejmowanie akcji protestacyjnej

Jeśli należysz do związku zawodowego, możesz sam zdecydować, czy życzysz sobie brać udział w akcji, do której wezwał Twój związek. Twój związek zawodowy nie ma prawa zmuszać Cię do podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Jeśli czujesz, że związek wymusza na Tobie podjęcie decyzji co do udziału w akcji, lub do przełamania linii pikietujących, możesz złożyć skargę do Trybunału Pracy.

Twoje prawo wstępowania, lub nie wstępowania do związku zawodowego – Prawo przynależności do związków zawodowych


Jak uniknąć akcji protestacyjnej

Akcja protestacyjna powinna być podejmowana tylko w wypadku, gdy nie ma możliwości rozwiązania konfliktu przy pomocy innych środków, a to z tego powodu, że tego typu rozwiązania mogą być kosztowne dla obu stron.  Istnieje zawsze szansa na polubowne rozwiązanie sporów, zwykle przy udziale związków zawodowych. Stanowi powszechnie uznaną dobrą praktykę, by zanim zapadnie decyzja o akcji protestacyjnej, wyczerpane zostały wszystkie inne kroki. Czasami może się okazać dobrym rozwiązaniem skorzystanie z pomocy podmiotu zewnętrznego. Doradcy z Acas (służba doradcza i arbitrażowa) w rozstrzyganiu sporów, mogą służyć wieloraką pomocą zarówno związkowcom, jak i pracodawcom .

Acas (arbitraż i doradztwo) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service)


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autor tłumaczenia oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Akcje protestacyjne”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL