Praca w UK

Obliczanie płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem

Dowiedz się, w jaki sposób możesz obliczyć, czy otrzymujesz przynajmniej krajową płacę minimalną (National Minimum Wage), jeśli pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie. Sposób dokonywania obliczeń będzie zależny od tego, na jakich zasadach korzystasz z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wysokość wyrównania

Jeśli pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie, pewna jego wartość może być uwzględniana w obliczaniu wynagrodzenia, które ma spełniać warunki minimalnej płacy krajowej (National Minimum Wage). Jest to tzw. accommodation offset, czyli wyrównanie z tytułu zakwaterowania. Pracodawca nie może potrącić kwoty wyższej, niż wyznaczona stawka wyrównania obowiązująca w danym okresie. Od 1 października 2010 maksymalna kwota, którą pracodawca może uwzględnić na poczet minimalnej płacy krajowej wynosi:
• £4.61 na dzień
• £32.27 na tydzień

Nie ma znaczenia to, czy:
• pracodawca potrąca czynsz z Twojej pensji
• płacisz czynsz po otrzymaniu wypłaty
• pracodawca zapewnia zakwaterowanie w ramach pakietu wynagrodzeń

Niezależnie od sytuacji, dla potrzeb krajowej płacy minimalnej pracodawca nie może uwzględniać kwoty wyższej niż wyznaczone stawka. Nie ma także znaczenia to, czy Twoje skorzystanie z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę było opcjonalne. Jeśli decydujesz się na skorzystanie z zakwaterowania, powyższe wyrównanie będzie Cię dotyczyć.


Zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę

Poza samym zakwaterowaniem, w powyższym wyrównaniu wraz z czynszem uwzględniane są także wszelkie płatności należne pracodawcy za gaz, energię elektryczną, pranie czy umeblowanie. Wyrównanie z tytułu zakwaterowania stosuje się w następujących przypadkach:
• jeśli zakwaterowanie jest zapewniane w związku z umową o pracę
• jeśli oferowane zakwaterowanie umożliwia przyjęcie pracy
• jeśli korzystanie z zakwaterowania jest uwarunkowane pozostaniem w danej pracy

Jeśli zakwaterowanie nie jest zapewniane przez pracodawcę, ale istnieje jakiś związek między pracodawcą a osobą lub firmą wynajmującą Ci lokal mieszkaniowy, według przepisów regulujących państwową płacę minimalną zakwaterowanie to w dalszym ciągu będzie postrzegane jako zapewniane przez pracodawcę. Wyrównanie z tytułu zakwaterowania zazwyczaj występuje nawet wtedy, gdy nie istnieje żadna zależność między zakwaterowaniem i zatrudnieniem. Wyjątek stanowi praca dla instytucji udostępniającej lokale socjalne (np. dla władz lokalnych lub podmiotu udostępniającego nieruchomości na warunkach socjalnych, zarejestrowanego jako tzw. social landlord), połączona z korzystaniem z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę. W tych przypadkach wyrównanie będzie stosowane tylko wtedy, gdy istnieje związek między zakwaterowaniem a wykonywaną pracą. Przykładem może być dozorca, który musi zamieszkiwać w podległym mu budynku.


Inne świadczenia rzeczowe

Poza zakwaterowaniem, pracodawca może także zapewniać pracownikom inne świadczenia rzeczowe (benefits in kind), takie jak uniform czy posiłki. Jednak spośród nich tylko zakwaterowanie może być wliczane do wynagrodzenia, które musi spełniać warunki płacy minimalnej. Pracodawca nie może doliczyć równowartości posiłków, uniformu lub innych świadczeń do Twojego wynagrodzenia obliczanego dla potrzeb krajowej płacy minimalnej. Jeśli koszt uniformu lub wyżywienia jest potrącany z Twojego wynagrodzenia, pozostała kwota (z uwzględnieniem wszelkich innych odliczeń dopuszczanych wg przepisów dotyczących krajowej płacy minimalnej) musi być równa lub wyższa niż krajowa płaca minimalna.

Wypłata i odcinki z wypłaty – Wypłata i odcinki z wypłaty


Minimalne wynagrodzenie

Sposób obliczania, czy Twoja płaca jest na poziomie minimalnej krajowej w przypadku, gdy pracodawca zapewnia zakwaterowanie, zależeć będzie od Twojej sytuacji. Obliczenie wyrównania z tytułu zakwaterowania jest skomplikowane, w związku z czym najlepiej skontaktować się w tej sprawie z Infolinią ds. Pracy i Wynagrodzeń. Zanim przystąpisz do obliczania wartości zakwaterowania, którą powinieneś doliczyć do swojego wynagrodzenia, powinieneś zapoznać się z treścią artykułu „Obliczanie krajowej płacy minimalnej: podstawowe informacje“. Znajdziesz w nim wyjaśnienie podstawowych terminów, takich jak „okres referencyjny“ (pay reference period) czy „wypłata brutto“ (gross pay).

Obliczanie krajowej płacy minimalnej: podstawowe informacje – Obliczanie krajowej płacy minimalnej


Odliczanie czynszu

Jeśli pracodawca potrąca wartość czynszu z Twojego wynagrodzenia (lub jeśli płacisz mu czynsz), powinieneś zrobić, co następuje:
1) oblicz wysokość swojego wynagrodzenia brutto (gross pay) w okresie referencyjnym
2) oblicz wysokość wyrównania z tytułu zakwaterowania, które pracodawca może zastosować, a następnie porównaj je z kwotą czynszu

Jeśli czynsz pobierany przez pracodawcę jest wyższy niż wyrównanie, które może on zastosować, to:
3) odejmij wartość czynszu od swojego wynagrodzenia brutto
4) dodaj odpowiednią kwotę wyrównania z tytułu zakwaterowania (accomodation offset)
5) podziel otrzymaną kwotę przez liczbę przepracowanych godzin

Otrzymana kwota to Twoje podstawowe wynagrodzenie, które nie powinno znajdować się poniżej wyznaczonego poziomu państwowej płacy minimalnej. Jeśli jednak czynsz pobierany przez pracodawcę jest niższy niż wyrównanie z tytułu zakwaterowania lub wynosi tyle samo, wyrównanie to nie będzie uwzględniane w obliczeniach i w żaden sposób nie wpłynie na obliczenia dla potrzeb krajowej płacy minimalnej. W takiej sytuacji po dwóch pierwszych krokach wystarczy, że podzielisz uzyskaną kwotę wynagrodzenia brutto przez liczbę przepracowanych godzin.


Zakwaterowanie jako część pakietu

Jeśli pracodawca nie pobiera od Ciebie żadnych opłat w związku z zakwaterowaniem, gdyż jest ono oferowane jako część pakietu, Twoje obliczenia powinny wyglądać następująco:
1) oblicz wysokość swojego wynagrodzenia brutto (gross pay) w okresie referencyjnym
2) oblicz wysokość wyrównania z tytułu zakwaterowania, które pracodawca może zastosować
3) dodaj wartość wyrównania z tytułu zakwaterowania do wynagrodzenia brutto
4) podziel otrzymaną kwotę przez liczbę przepracowanych godzin


Przykładowe obliczenia

Przyjmijmy, że masz 22 lata, za swoją pracę pobierasz wynagrodzenie w tygodniowych odstępach czasu, wg stawki £5.50 za godzinę w 40-godzinnym tygodniu pracy. Pracodawca potrąca z Twojej pensji £50 tygodniowo za zakwaterowanie, z którego korzystasz przez siedem dni w tygodniu.
1) oblicz wysokość swojego wynagrodzenia brutto (gross pay) w okresie referencyjnym (£5.50 x 40 godzin = £220 podstawy wynagrodzenia tygodniowo)
2) oblicz wysokość wyrównania z tytułu zakwaterowania, które pracodawca może zastosować (dzienna stawka wyrównania w wysokości £4.61 x 7 dni = £32.27)
3) kwota odliczana przez pracodawcę na poczet czynszu jest wyższa niż wyrównanie, które może on zastosować, w związku z czym powinieneś odjąć kwotę czynszu od swojego wynagrodzenia brutto (£220 – £50 = £170)
4) dodaj wyrównanie z tytułu zakwaterowania (£170 + £32.27 = £202.27)
5) podziel całkowitą otrzymaną kwotę przez liczbę przepracowanych godzin (£202.27 / 40 = £5.06 za godzinę)

Kwota ta wynosi mniej niż przysługująca Ci krajowa płaca minimalna. Powinieneś poruszyć ten problem w rozmowie z pracodawcą lub zadzwonić na Infolinię ds. Pracy i Wynagrodzeń.


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać pomoc i porady w sprawach związanych z krajową płacą minimalną zadzwoń na infolinię ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline): 0800 917 2368. Pracownicy infolinii udzielają poufnej pomocy i porad w kwestiach dotyczących krajowej płacy minimalnej, a ich usługi są dostępne w ponad 100 językach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, możesz złożyć skargę, kontaktując się z powyższą infolinią.

Infolinia ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL