Praca w UK

Powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) przysługują Ci określone prawa pracownicze, ale masz także pewne zobowiązania względem pracodawcy. Dowiedz się o nich więcej oraz sprawdź, co możesz zrobić, jeśli napotkasz trudności lub jeśli nie pozwolono Ci skorzystać z przysługujących praw.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Powrót do pracy po ustawowym urlopie macierzyńskim

Jeśli wracasz do pracy po zwykłym urlopie macierzyńskim (jest to pierwszych 26 tygodni ustawowego urlopu macierzyńskiego), Twoja sytuacja w miejscu pracy – zajmowane stanowisko oraz warunki zatrudnienia – nie może ulec zmianom z uwagi na Twoją nieobecność. Dotyczy to także powrotu do pracy po dodatkowym urlopie macierzyńskim (ostatnich 26 tygodni ustawowego urlopu macierzyńskiego). Jeśli jednak pracodawca wykaże, że powrót na pierwotne stanowisko nie jest zasadny (np. w przypadku, gdy zostało ono zlikwidowane), powyższe prawo nie będzie Ci przysługiwało. W takiej sytuacji pracodawca musi zaoferować Ci alternatywne zatrudnienie na nowych zasadach, przy czym urlop macierzyński nie może w żaden sposób rzutować na podejmowane przez niego decyzje.


Informowanie pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy

Pracodawca zakłada, że wykorzystasz całe 52 tygodnie ustawowego urlopu macierzyńskiego. Jeśli postanowiłaś wykorzystać cały ten okres, nie musisz informować pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy, jednak nie oznacza to, że nie możesz tego zrobić. Jeśli pragniesz wrócić do pracy wcześniej, np. z chwilą ustania ustawowego zasiłku macierzyńskiego, musisz poinformować o tym pracodawcę z przynajmniej ośmiotygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku pracodawca może wymagać, abyś pozostała na urlopie macierzyńskim przez osiem tygodni od przekazania mu informacji o zamiarze powrotu. Musisz poinformować pracodawcę, że:
• wracasz wcześniej do pracy
• chcesz zmienić datę powrotu do pracy

Jeśli zdecydujesz się nie wracać do pracy, musisz poinformować o tym pracodawcę, zachowując normalny okres wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia – Notice periods


Choroba po ustawowym urlopie macierzyńskim

Jeśli po upływie ustawowego urlopu macierzyńskiego nie możesz wrócić do pracy z powodu choroby, poinformuj o tym pracodawcę w zwykły sposób.


Dodatkowy urlop ojcowski

Ojcu Twojego dziecka przysługiwać może do 26 tygodni dodatkowego urlopu ojcowskiego (Additional Paternity Leave). Jest to okres dodatkowy, poza dwutygodniowym zwykłym urlopem ojcowskim (Ordinary Paternity Leave), do którego może on mieć prawo. Z dodatkowego urlopu ojcowskiego można skorzystać po upływie 20 tygodni od narodzin dziecka i musi on zostać wykorzystany w całości przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia. Ojciec dziecka może skorzystać z tego urlopu wyłącznie, jeśli Ty zdecydujesz się na powrót do pracy. W przypadku, gdy ojciec dziecka zdecyduje się wykorzystać dodatkowy urlop ojcowski, będziesz musiała złożyć pisemną deklarację zawierającą:
• Twoje imię i nazwisko, adres (w tym także kod pocztowy) i numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance)
• oświadczenie, że przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay) lub zasiłek dla matek (Maternity Allowance) (bądź ustawowy urlop macierzyński lub adopcyjny – w przypadku gdy ojciec dziecka ubiega się o niepłatny dodatkowy urlop ojcowski)
• oświadczenie, że poinformowałaś pracodawcę o zamiarze powrotu do pracy i datę planowanego powrotu do pracy
• pierwszy dzień okresu, za który przysługuje Ci ustawowy zasiłek macierzyński lub zasiłku Maternity Allowance (w przypadku, gdy ojciec dziecka ubiega się także o dodatkowy zasiłek ojcowski – Additional Statutory Paternity Pay)
• oświadczenie, że ojciec dziecka jest jedyną osobą, która korzysta z dodatkowego urlopu lub zasiłku ojcowskiego ze względu na dane dziecko
• Twoją zgodę na przetworzenie przez pracodawcę informacji zawartych w deklaracji
• potwierdzenie, że osoba korzystająca z urlopu to ojciec dziecka, Twój małżonek, partner lub partnerka (dotyczy to także związków osób tej samej płci)

Dodatkowy urlop i zasiłek ojcowski – Additional Paternity Leave and Pay


Elastyczność zatrudnienia

Rodzice dzieci w wieku do 16 lat (oraz do 18 lat – w przypadku dzieci niepełnosprawnych) mogą poprosić o możliwość pracy w elastycznych godzinach. Ma im to umożliwić pogodzenie pracy z opieką nad dzieckiem. Pracodawca musi rozważyć tę prośbę i udzielić pisemnej odpowiedzi.

Prawo do ubieganie się o elastyczne godziny pracy – Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy


Karmienie piersią

Jeśli planujesz karmić dziecko piersią po powrocie do pracy, powinnaś poinformować o tym pracodawcę na piśmie. Najlepiej zrób to przed powrotem do pracy, aby dać pracodawcy czas na poczynienie odpowiednich przygotowań. Pracodawca musi dokonać oceny ryzyka w celu zidentyfikowania zagrożeń dotyczących Ciebie, jako matki karmiącej, jak i Twojego dziecka. W przypadku stwierdzenia takich zagrożeń, pracodawca musi, w miarę możliwości, podjąć kroki w celu ich usunięcia lub zaoferować alternatywne rozwiązanie. Pracodawca musi także zapewnić Ci odpowiednie miejsce na odpoczynek. Choć nie jest to wymóg prawny, zachęca się pracodawców do zagwarantowania prywatności oraz sprzyjających zdrowiu i higienie warunków, umożliwiających karmiącym matkom odprowadzanie i przechowywanie pokarmu.


Urlop rodzicielski po ustawowym urlopie macierzyńskim

Jeśli musisz przedłużyć urlop w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, możesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego (Parental Leave). Po upływie ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) możesz wziąć do czterech tygodni urlopu rodzicielskiego i nie wpłynie to na Twoje prawo do powrotu do pracy. Jeżeli weźmiesz więcej niż cztery tygodnie dodatkowego urlopu, w dalszym ciągu będziesz mogła powrócić na wcześniej zajmowane stanowisko, pod warunkiem, że pozwalają na to względy praktyczne. W przeciwnym razie pracodawca musi zaproponować alternatywne warunki zatrudnienia, przy czym Twoja nieobecność nie może wpłynąć na ich kształt.
Urlop rodzicielski nie musi nastąpić bezpośrednio po ustawowym urlopie macierzyńskim. Możesz skorzystać z niego w późniejszym terminie, już po powrocie do pracy.

Urlop rodzicielski – Urlop rodzicielski


Problemy z powrotem do pracy

Jeśli, wracając do pracy po ustawowym urlopie macierzyńskim, napotkasz jakieś trudności, przede wszystkim porozmawiaj o nich z pracodawcą – może to być kwestia zwykłego nieporozumienia. Jeżeli jednak interwencja taka nie przyniesie rezultatu, możesz złożyć skargę zgodnie z procedurą zażaleń obowiązującą w Twoim miejscu zatrudnienia.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy: dowiedz się więcej – Rozwiązywanie problemów


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja zajmująca się doradztwem, zawieraniem ugód i arbitrażem) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Agencja Stosunku Pracy, Irlandia Północna – Labour Relations Agency, Northern Ireland


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 03.09.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL