Praca w UK

Wypłata i odcinki z wypłaty

Każdy pracownik ma prawo wiedzieć ile będzie zarabiał i jak często będzie otrzymywał wypłatę. Ma on także prawo otrzymać od pracodawcy szczegółowe zaświadczenie o otrzymywanym wynagrodzeniu z chwilą wypłaty lub na krótko przed nią.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Kiedy i w jaki sposób powinieneś otrzymać wypłatę

Z chwilą rozpoczęcia przez Ciebie pracy pracodawca powinien poinformować Cię:
• w jakim dniu będziesz otrzymywał wypłatę – np. w każdy piątek lub w ostatni roboczy dzień miesiąca
• w jakiej formie będziesz otrzymywał wynagrodzenie – np. w gotówce, czekiem lub bezpośrednio na konto w banku

Przed upływem dwóch miesięcy od momentu podjęcia pracy powinieneś otrzymać dokument, informujący Cię o wysokości wynagrodzenia oraz częstotliwości jego wypłaty. Informacje te najczęściej będą zawarte w Twojej umowie o pracę.

Ustal status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia. Umowa o pracę – Umowa o pracę


Czy powinieneś otrzymywać odcinki z wypłaty?

Prawo do otrzymywania odcinków z wypłaty (payslips) nie przysługuje Ci, jeśli:
• nie jesteś pracownikiem firmy, ale np. podwykonwacą (contractor) lub wolnym strzelcem (freelancer)
• jesteś policjantem
• trudnisz się handlem morskim lub jesteś członkiem bądź kierownikiem załogi rybackiej, a Twoje wynagrodzenie stanowi udział w zyskach lub zarobkach brutto statku rybackiego

Ustal status swojego zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia


Co musi znajdować się w odcinku z wypłaty

Każdy odcinek z wypłaty musi zawierać następujące informacje:
• kwotę wypłaty przed potrąceniami (brutto)
• wykaz wszystkich stałych odliczeń (np. składek członkowskich na związek zawodowy) lub łączną kwotę odliczeń, jeśli otrzymujesz osobno wykaz stałych odliczeń (standing statement of fixed deductions) opisany poniżej
• wykaz wszystkich zmiennych odliczeń (np. z tytułu podatku)
• kwotę wypłaty netto (całkowite wynagrodzenie po odliczeniu powyższych kwot)
• kwotę oraz sposób wypłaty częściowego wynagrodzenia (np. wykaz kwot wypłacanych w gotówce i tych wpłacanych bezpośrednio na konto bankowe)

Pracodawca może umieścić w odcinku także dodatkowe informacje, które nie są wymagane, takie jak np.:
• Twój numer ubezpieczenia społecznego
• kod podatkowy
• sposób obliczania stawki wynagrodzenia (godzinowej lub rocznej)
• dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, napiwków i dodatków, które mogą być wyszczególnione


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wykaz stałych odliczeń

Jeśli pracodawca nie zamieścił w odcinku z wypłaty żadnych stałych odliczeń, ma on obowiązek wręczyć Ci wykaz stałych odliczeń (standing statement of fixed deductions). Dokument ten musi:
• znajdować się na piśmie
• zawierać kwotę odliczeń oraz informację o tym, w jakich odstępach czasu są one odejmowane od wynagrodzenia
• zawierać opis lub cel odprowadzenia każdej z kwot
• zostać Ci wręczony zanim otrzymasz swój pierwszy odcinek z wypłaty, od której potrącono stałe odliczenia
• być aktualizowany co najmniej co 12 miesięcy

Jeśli stałe odliczenia od Twojego wynagrodzenia ulegną zmianie, pracodawca musi poinformować Cię o zmianach na piśmie lub wprowadzić poprawki do powyższego wykazu.


Rozwiązywanie problemów

Najpierw spróbuj porozmawiać z pracodawcą – może problem uda się rozwiązać polubownie. Jeśli jako pracownik masz swojego przedstawiciela lub jesteś członkiem związku zawodowego, możesz poprosić przedstawiciela lub związek zawodowy o pomoc. Możesz także znaleźć dodatkowe informacje o organizacjach służących poradą na stronie „Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem“. Jeśli powyższe sposoby zawiodą, możesz udać się do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal).
W przypadku gdy otrzymałeś niepełne wynagrodzenie, poszukaj uzasadnienia w odcinku z wypłaty lub w umowie o pracę.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów. Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Jak wstąpić do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego. Trybunały ds. Zatrudniania – wprowadzenie – Trybunały ds. Zatrudniania – wprowadzenie. Umowa o pracę – Umowa o pracę


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.02.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wypłata i odcinki z wypłaty”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL