Praca w UK

Dyskryminacja na tle rasowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich przynależność rasową. Na każdym etapie zatrudnienia istnieje prawo chroniące Cię przed tym rodzajem dyskryminacji. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli spotkasz się z dyskryminacją.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Czym jest dyskryminacja na tle rasowym?

Ustawa o Równouprawnieniu z roku 2010 stanowi, że jest  ze strony pracodawcy aktem bezprawnym dyskryminowanie swojego pracownika ze względu na rasę.  Pod pojęciem rasy kryje się:
• kolor skóry
• narodowość
• etniczne lub narodowe pochodzenie

Wedle Ustawy, nie ma znaczenia, czy do aktu dyskryminacji doszło celowo, czy przypadkowo. To co ma znaczenie, to kwestia, czy skutkiem zachowań dyskryminujących ze strony pracodawcy, zostałeś ze względu na swoją rasę potraktowany gorzej, niż inna osoba. Ustawa o Równouprawnieniu z roku 2010 ma na celu ochronę wszystkich grup etnicznych, bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, czy też narodowe lub etniczne pochodzenie.


Rodzaje dyskryminacji na tle rasowym

Przepisy dotyczące dyskryminacji na tle rasowym w zakładzie pracy obejmują wszystkie typy zatrudnienia. W ich zakres wchodzi rekrutacja, zasady i warunki, płace i premie, status, szkolenia, awans i możliwości przeniesienia, aż po redukcje i zwolnienia. Prawo dopuszcza stosowanie pewnych restrykcji w przyjęciach do pracy w oparciu o pochodzenie etniczne, w przypadkach występowania tak zwanej “zawodowej konieczności”. Przykładem mogłaby tu być sytuacja, kiedy to ze względu na konieczność zapewnienia autentyczności, do filmu poszukuje się czarnego aktora.

Ustawa o Równouprawnieniu z roku 2010 wyszczególnia cztery rodzaje bezprawnych zachowań:
• dyskryminacja bezpośrednia – kiedy to kwestie rasowe stanowią bezpośrednią przyczynę gorszego traktowania (np. gdzie konkretne zawody otwarte są wyłącznie dla osób określonego pochodzenia etnicznego)
• dyskryminacja pośrednia – gdzie zasady i przepisy stosują się do wszystkich, niemniej jednak w niczym nieusprawiedliwiony sposób dyskryminują daną grupę etniczną (np. wprowadzenie bez uzasadnionego powodu przepisów dotyczących stroju,  co  może dyskryminować jedną grupę etniczną)
• prześladowanie – branie udziału, dopuszczanie, lub zachęcanie  do niepożądanych zachowań, które mogą kogoś urazić, lub stworzyć wokół niego wrogą atmosferę (np. opowiadanie rasistowskich dowcipów w pracy)
• wiktymizacja – traktowanie kogoś w nieodpowiedni sposób tylko przez to, że ten ktoś złożył skargę, lub wsparł inną osobę składającą skargę w sprawie dyskryminacji (np. podjęcie działań dyscyplinarnych wobec osoby, która złożyła skargę na dyskryminację na tle rasowym)

Pracodawcy, którzy nie maja zamiaru zaprzestać dyskryminujących zachowań w stosunku do swoich pracowników, mogą zostać oskarżeni o łamanie prawa.


Zawody faworyzujące określone grupy etniczne lub narodowościowe

W bardzo rzadkich przypadkach możemy mieć do czynienia z zawodami, które wymagają od nas przynależności do określonej grupy etnicznej. Sytuacja ta znana jest pod nazwą “konieczności zawodowej”.


Czym jest “akcja pozytywna”?

Z pozytywną akcją mamy do czynienia, gdy pracodawca podejmuje działania w celu zapewnienia wsparcia, umożliwienia szkolenia, lub udzielenia zachęty w stosunku do osób należących na przykład do jednej grupy etnicznej. Akcja pozytywna dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy konkretna grupa etniczna:
• znajduje się w gorszej od innych sytuacji
• jest nieproporcjonalnie niedoreprezentowana
• wykazuje potrzeby, które nie pojawiają się wśród innych obecnych wśród załogi grup etnicznych


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że jakakolwiek podjęta przez niego akcja pozytywna ma na celu wyłącznie odzyskanie właściwych proporcji w sytuacji jaka wystąpiła między różnymi grupami narodowościowymi, stawiając jedną z nich w gorszej pozycji, w taki sposób, by przy okazji nie doszło do zachowań dyskryminujących kogokolwiek.


Gdy jesteś dyskryminowany

Jeśli czujesz, że  inny pracownik, lub przedstawiciel kierownictwa nie będący jednocześnie Twoim bezpośrednim przełożonym, dyskryminuje Cię ze względu na Twoją rasę, porozmawiaj ze swoim  szefem i poinformuj go o swoich problemach. Twój przedstawiciel w zakładzie pracy ( jak na przykład działacz związkowy) – jeśli takiego posiadasz – również może Ci pomóc. W przypadku, gdy któryś z Twoich przełożonych, lub Twój kierownik dyskryminują Cię, powinieneś porozmawiać z ich  szefem, ewentualnie z przedstawicielem HR w Twojej firmie. Powinieneś przy tym mieć mocno określone stanowisko odnośnie tego, co uważasz za dyskryminację, i, jeśli zajdzie potrzeba, mieć możliwość sformułowania swoich pretensji na piśmie. Wielu pracodawców prowadzi politykę równych szans dla wszystkich, a więc powinieneś zwrócić się o przedstawienie Ci kopii odpowiedniego dokumentu. Powinieneś również porozmawiać ze swoim pracodawcą, jeśli doświadczysz próby skłonienia Cię do  działań, które Twoim zdaniem są dyskryminujące. Na przykład, jeśli ktoś będzie Cię namawiał, byś  przez wzgląd na jego rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, czy narodowe, traktował swojego kolegę z pracy inaczej niż innych. W przypadku gdy nie jesteś w stanie uzyskać pomocy od swojego pracodawcy, możesz stanąć wobec konieczności skorzystania z dostępnych w twoim zakładzie pracy procedur zażaleniowych. Nie możesz wówczas z powodu złożenia skargi być wiktymizowany, ponieważ takie zachowania traktowane są jako bezprawne.

W przypadku gdy wciąż nie czujesz się usatysfakcjonowany, swoją skargę odnośnie dyskryminacji na tle rasowym możesz wnieść do Sądu Pracy. Możesz skontaktować się z Komisją do spraw Równości i Praw Człowieka (Equality and Human Rights Commission), ewentualnie, jeśli tylko istnieje taka możliwość, do miejscowej Rady Równości Rasowej (Racial Equality Council), i tam zwrócić się o radę.

Jeśli czujesz, że ze względu na swoje pochodzenie, nie otrzymałeś pracy

Możesz mieć prawo do wniesienia swojej skargi do Sądu Pracy. Jednak zanim to uczynisz, możesz chcieć skorzystać z porady.

W jaki sposób rozwiązywać problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów. Wnoszenie skargi w pracy – Składanie zażaleń. Ochrona i informowanie o zagrożeniach – Protection of whistleblowers. Strona Komisji do spraw Równości i Praw Człowieka – Equality and Human Rights Commission website.  Sądy Pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Gdzie uzyskać pomoc

Dal uzyskania dodatkowych informacji odnośnie możliwości pomocy w kwestiach pracowniczych, proszę zapoznać się ze stroną zawierającą odpowiednie kontakty, lub dowiedzieć się czegoś na temat związków zawodowych.

Kontakty dotyczące zatrudnienia – Employment contacts
Wstępowanie do związków zawodowych – Jak wstąpić do związku zawodowego


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 06.06.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja na tle rasowym”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL