Praca w UK

„Konstruktywne“ zwolnienie

„Konstruktywne“ zwolnienie z pracy (constructive dismissal) ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest zmuszony do odejścia z pracy wbrew własnej woli, ze względu na postępowanie pracodawcy. Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli czujesz, że zostałeś zmuszony, by odejść z pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czym jest konstruktywne zwolnienie

Zwolnienie konstruktywne stanowi formę zwolnienia. Jeśli rezygnujesz z pracy z powodu zachowania pracodawcy, taka sytuacja może zostać uznana za zwolnienie konstruktywne. Musiałbyś wówczas wykazać, że:
1. Twój pracodawca w rażący sposób złamał postanowienia Twojej umowy o pracę
2. Z powodu tego przekroczenia, uznałeś za konieczne, by odejść z pracy
3. Nie zrobiłeś nic, co by mogło sugerować, że zgodziłeś się na to przekroczenie, lub na zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia

Możliwe przykłady zwolnienia konstruktywnego

Powód dla którego postawiasz odejść z pracy muszą być poważne. Ustalenia zawarte w Twojej umowie o pracę musiały być złamane w sposób fundamentalny. Oto przykłady:
• poważne złamanie zapisów umowy (np. odmowa wypłaty wynagrodzenia, lub nieuzasadnione przeniesienie Cię na niższe stanowisko)
• zmuszanie Cię do przyjęcia niemożliwych do zaakceptowania zmian w warunkach Twojego zatrudnienia bez Twojej zgody (np. nieoczekiwane poinformowanie Cię, że będziesz musiał pracować w innym mieście, lub zmuszanie Cię do pracy na nocną zmianę, wbrew temu co zostało zapisane w umowie)
• prześladowanie Cię, dręczenie, lub stosowanie wobec Ciebie przemocy przez Twoich kolegów
• Zmuszanie Cię do pracy w niebezpiecznych warunkach

Złamanie warunków umowy przez Twojego pracodawcę może ograniczyć się do jednego poważnego incydentu, lub stanowić zaledwie ostatni z całej serii mniej istotnych incydentów, które jednak, wzięte razem, tworzą sytuację poważną.

Więcej na temat zmiany warunków zatrudnienia – More about changing employment conditions


Jeśli pracodawca prowokuje Cię do złożenia wymówienia

Porozmawiaj ze swoim szefem

Odejście z pracy powinno stanowić ostateczne rozwiązanie. Najpierw spróbuj porozmawiać ze swoim szefem i zorientuj się, czy nie można rozwiązać sprawy w sposób polubowny. Jeśli problem dotyczy Twojego bezpośredniego szefa, możesz spróbować porozmawiać z:
• jego szefem
• przedstawicielem Twojego działu personalnego
• przedstawicielem załogi (np. działaczem związku zawodowego), jeśli w zakładzie ktoś taki jest
• Acas (służbą doradztwa, koncyliacji i arbitrażu), lub z inną służbą do spraw pomocy zatrudnionym

Procedury dotyczące składania skarg i mediacji

Jeśli rozmowa z Twoim szefem, lub inną upoważnioną osobą nie przynosi efektu, staraj się rozwiązać problem, korzystając ze standardowo dostępnych procedur zażaleniowych. W większości wypadków, przy podejmowaniu kroków prawnych, będziesz musiał wykazać, że wcześniej skorzystałeś z procedur standardowych. Jeśli odwołanie się do wspomnianych procedur nie przyniesie zamierzonego skutku, a Twój pracodawca wyrazi na to zgodę, będziesz mógł próbować mediacji przy pomocy Acas, gdzie upoważniona osoba spróbuje pomóc Tobie i Twojemu pracodawcy rozwiązać problem.

Kierowanie wniosków do Sądu Pracy

Jeśli nie przyniosła rezultatu ani rozmowa z Twoim pracodawcą, ani nie dała pozytywnych wyników mediacja, a Ty wciąż uważasz, że nie masz innego wyjścia jak odejście z pracy, powinieneś najpierw zwrócić się o poradę. W następstwie konstruktywnego zwolnienia, może pojawić się przypadek niesłusznego, lub bezprawnego zwolnienia.  Zwykle jest rzeczą bardzo trudną, by dowieść, że zachowanie Twojego pracodawcy było tak rażąco złe, że praktycznie zmusiło Cię do odejścia. Jeśli jednak przypadek zwolnienia konstruktywnego Cię dotyczy, i jeśli jesteś w stanie wykazać, że Twoje zwolnienie miało charakter niesłuszny lub bezprawny, najlepiej będzie, jeśli odejdziesz z pracy natychmiast. W przeciwnym wypadku, może się zdarzyć, że Twój pracodawca zacznie utrzymywać, że nie odchodząc z pracy natychmiast, zaakceptowałeś jego zachowanie, lub sposób, w jaki Cię potraktował. Również jednak, powinieneś unikać działania zbyt pospiesznego, lub odejścia zanim jeszcze dojdzie do faktycznego naruszenia postanowień umowy. W takiej sytuacji, Twój pracodawca może nagle oświadczyć, że jakiekolwiek wypowiedzenie nie miało miejsca.

Jak rozwiązać problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów.Umowa o pracę – Umowa o pracę. Problemy w pracy – Problemy w pracy.Dane kontaktowe do Acas – Contact details for Acas. Kontakt w sprawie zatrudnienia – Employment contacts.Jak znaleźć adwokata, lub agencję doradczą – Find a solicitor or advice agency. Sąd pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Benefity

Jeśli odchodzisz z pracy, Twój Jobcentree Plus może odłożyć wypłatę Twojego Jobseeker’s Allowance do 26 tygodni. Musisz zadbać o to, by było wiadome, co się stało i dlaczego zostałeś zmuszony do odejścia. Jeśli kierujesz swoją sprawę do Sądu Pracy, jest dobrym pomysłem, by przekazać Jobcentre Plus kopie wypełnionych przez Ciebie wnioskow do Sądu Pracy. Jeśli nie możesz wnosić o wypłatę Jobseeker’s Allowance, możesz spróbować uzyskać specjalną wypłatę (hardship payment), która stanowi część Jobseeker’s Allowance.

Jobseeker’s Allowance – Jobseeker’s Allowance.Jak odwoływać się od decyzji odmowy udzielenia Ci benefitu – How to appeal against a benefits decision


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 04.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “„Konstruktywne“ zwolnienie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL