Praca w UK

Ugoda

Ugoda, inaczej mówiąc – postępowanie pojednawcze (conciliation) może być rozwiązaniem problemu w miejscu pracy bez konieczności udawania się do sądu pracy (Employment Tribunal). Jeśli problem jest związany z istniejącą lub potencjalną skargą złożoną w sądzie pracy, dowiedz się więcej na temat darmowej pomocy, którą możesz uzyskać od organizacji Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu).


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Postępowanie pojednawcze w sporach z pracodawcą

Postępowanie pojednawcze to forma mediacji stosowana w następujących sytuacjach:
• jeśli wniosłeś już skargę do sądu pracy
• jeśli uważasz, że masz podstawy, aby wnieść sprawę do sądu pracy i zamierzasz to zrobić

W każdym z tych przypadków organizacja Acas może zaoferować darmową usługę, mającą na celu doprowadzenie do ugody w związku z potencjalnym lub zaistniałym sporem sądowym. Tak jak w przypadku mediacji, w postępowaniu pojednawczym kwestie sporne są omawiane przez osobę bezstronną i niezależną. Czasami odbywa się to w obecności Twojej i pracodawcy, a czasami na osobności, przy czym celem jest opracowanie rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron. Udział w postępowaniu pojednawczym jest dobrowolny; aby mogło ono mieć miejsce, konieczna jest zgoda zarówno Twoja, jak i pracodawcy. Rozjemca prowadzący postępowanie nie może narzucać własnych rozwiązań. Decyzja o skorzystaniu z postępowania pojednawczego nie wpłynie na decyzje wydane przez sąd pracy. Sąd pracy nie uzależnia swoich decyzji od tego, czy i na ile usilnie starałeś się osiągnąć porozumienie przed wniesieniem sprawy do sądu. Z drugiej strony, decydując się na postępowanie pojednawcze nie masz nic do stracenia. Poza uniknięciem stresu i potencjalnych kosztów związanych z rozprawą, do innych korzyści płynących z takiego rozwiązania należą:
• lepsze zrozumienie problemu
• osiągnięcie porozumienia na określonych przez Ciebie warunkach
• zawarcie w porozumieniu kwestii, które nie zostałyby uwzględnione w wyroku wydanym przez sąd pracy, np. wydanie przez pracodawcę pozytywnych referencji

Sądy pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Kiedy skorzystać z Acas?

Sądy pracy przesyłają kopię każdej wniesionej do nich skargi do organizacji Acas. Następnie rozjemca kontaktuje się z osobą wnoszącą skargę i z pracodawcą (bądź ich przedstawicielami, jeśli tacy zostali wyznaczeni) i oferuje darmowe przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Postępowanie to może także rozpocząć się na wcześniejszym etapie; jeśli poważnie rozważasz wniesienie sprawy do sądu, zarówno Ty, jak i pracodawca, możecie skontaktować się z Acas, prosząc o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Takie postępowanie (w terminologii Acas określane jako przedsądowe) może pomóc Tobie i pracodawcy w osiągnięciu porozumienia. Dzięki temu wnoszenie sprawy do sądu pracy może okazać się zbędne. Przedsądowe postępowanie pojednawcze jest usługą darmową, przy czym przysługuje ono pracownikom i pracodawcom w określonych sytuacjach. Aby dowiedzieć się, czy jest to właściwe rozwiązanie w Twojej sytuacji, zadzwoń na infolinię Acas Helpline.

Dane kontaktowe infolinii Acas – Acas Helpline contact details. Przedsądowe postepowanie pojednawcze – Acas pre-claim conciliation


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.

Informacje dotyczące zatrudnienia w serwisie nidirect – nidirect: Employment


Gdzie uzyskasz pomoc

Organizacja Acas, świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu, oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne porady w sprawach związanych z prawem pracy. W lokalnym Biurze Porad Obywatelskich uzyskasz także darmowe i bezstronne porady. Adres najbliższej palcówki znajdziesz w Internecie lub książce telefonicznej. Jeśli należysz do związku zawodowego, możesz liczyć na jego pomoc, radę i wsparcie.

Organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau. Wstąpienie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Przydatne dane kontaktowe

Organizacja Acas świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Urząd pracy – Jobcentre Plus. Informacyjne wsparcie dla biznesu – businesslink.gov.uk. Inne przydatne dane kontaktowe – More useful contacts


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.10.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ugoda”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL