Praca w UK

Ugoda

Ugoda, inaczej mówiąc – postępowanie pojednawcze (conciliation) może być rozwiązaniem problemu w miejscu pracy bez konieczności udawania się do sądu pracy (Employment Tribunal). Jeśli problem jest związany z istniejącą lub potencjalną skargą złożoną w sądzie pracy, dowiedz się więcej na temat darmowej pomocy, którą możesz uzyskać od organizacji Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu).


Postępowanie pojednawcze w sporach z pracodawcą

Postępowanie pojednawcze to forma mediacji stosowana w następujących sytuacjach:
• jeśli wniosłeś już skargę do sądu pracy
• jeśli uważasz, że masz podstawy, aby wnieść sprawę do sądu pracy i zamierzasz to zrobić

W każdym z tych przypadków organizacja Acas może zaoferować darmową usługę, mającą na celu doprowadzenie do ugody w związku z potencjalnym lub zaistniałym sporem sądowym. Tak jak w przypadku mediacji, w postępowaniu pojednawczym kwestie sporne są omawiane przez osobę bezstronną i niezależną. Czasami odbywa się to w obecności Twojej i pracodawcy, a czasami na osobności, przy czym celem jest opracowanie rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron. Udział w postępowaniu pojednawczym jest dobrowolny; aby mogło ono mieć miejsce, konieczna jest zgoda zarówno Twoja, jak i pracodawcy. Rozjemca prowadzący postępowanie nie może narzucać własnych rozwiązań. Decyzja o skorzystaniu z postępowania pojednawczego nie wpłynie na decyzje wydane przez sąd pracy. Sąd pracy nie uzależnia swoich decyzji od tego, czy i na ile usilnie starałeś się osiągnąć porozumienie przed wniesieniem sprawy do sądu. Z drugiej strony, decydując się na postępowanie pojednawcze nie masz nic do stracenia. Poza uniknięciem stresu i potencjalnych kosztów związanych z rozprawą, do innych korzyści płynących z takiego rozwiązania należą:
• lepsze zrozumienie problemu
• osiągnięcie porozumienia na określonych przez Ciebie warunkach
• zawarcie w porozumieniu kwestii, które nie zostałyby uwzględnione w wyroku wydanym przez sąd pracy, np. wydanie przez pracodawcę pozytywnych referencji

Sądy pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Kiedy skorzystać z Acas?

Sądy pracy przesyłają kopię każdej wniesionej do nich skargi do organizacji Acas. Następnie rozjemca kontaktuje się z osobą wnoszącą skargę i z pracodawcą (bądź ich przedstawicielami, jeśli tacy zostali wyznaczeni) i oferuje darmowe przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Postępowanie to może także rozpocząć się na wcześniejszym etapie; jeśli poważnie rozważasz wniesienie sprawy do sądu, zarówno Ty, jak i pracodawca, możecie skontaktować się z Acas, prosząc o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Takie postępowanie (w terminologii Acas określane jako przedsądowe) może pomóc Tobie i pracodawcy w osiągnięciu porozumienia. Dzięki temu wnoszenie sprawy do sądu pracy może okazać się zbędne. Przedsądowe postępowanie pojednawcze jest usługą darmową, przy czym przysługuje ono pracownikom i pracodawcom w określonych sytuacjach. Aby dowiedzieć się, czy jest to właściwe rozwiązanie w Twojej sytuacji, zadzwoń na infolinię Acas Helpline.

Dane kontaktowe infolinii Acas – Acas Helpline contact details. Przedsądowe postepowanie pojednawcze – Acas pre-claim conciliation


Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Informacje dotyczące zatrudnienia w serwisie nidirect – nidirect: Employment


Gdzie uzyskasz pomoc

Organizacja Acas, świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu, oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne porady w sprawach związanych z prawem pracy. W lokalnym Biurze Porad Obywatelskich uzyskasz także darmowe i bezstronne porady. Adres najbliższej palcówki znajdziesz w Internecie lub książce telefonicznej. Jeśli należysz do związku zawodowego, możesz liczyć na jego pomoc, radę i wsparcie.

Organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau. Wstąpienie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego


Przydatne dane kontaktowe

Organizacja Acas świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Urząd pracy – Jobcentre Plus. Informacyjne wsparcie dla biznesu – businesslink.gov.uk. Inne przydatne dane kontaktowe – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.10.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ugoda”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL