Praca w UK

Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów

Obowiązkiem pracodawcy jest sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz postępowanie według określonego schematu, jeśli rozważa on konieczność zredukowania etatów. Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu, pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszelkie alternatywne rozwiązania. Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w sytuacji, w której grozi Ci zwolnienie.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Zwolnienie podczas redukcji etatów

Zwolnienie w związku z redukcją etatów stanowi formę zwolnienia z pracy spowodowanego koniecznością zmniejszenia liczby osób zatrudnionych przez Twojego pracodawcę. Powody podjęcia tego typu decyzji mogą obejmować:
• wprowadzenie nowych technologii, lub nowego systemu spowodowało, że Twoja praca stała się niepotrzebna
• praca do której zostałeś wynajęty przestała istnieć
• konieczność ograniczenia wydatków oznacza ograniczenie liczby osób zatrudnionych
• firma, która Cię dotychczas zatrudniała przestaje istnieć, lub zmienia lokalizację

Jeśli Twój pracodawca w jednym miejscu obejmuje zwolnieniami mniej niż dwudziestu pracowników, mamy do czynienia z tak zwanymi indywidualnymi konsultacjami. Jeśli przedmiotem zwolnień jest  dwudziestu lub więcej pracowników w jednym miejscu w okresie 90 dni, dochodzi do tak zwanych zwolnień zbiorowych. Zwolnienia zbiorowe ogólnie rzecz biorąc mają miejsce, gdy dochodzi do:
•  likwidacji budynku, lub całej firmy, co oznacza, że Twój pracodawca nie ma potrzeby zatrudniania aż tak dużej liczby pracowników
• reorganizacji, lub zmiany lokalizacji firmy

Istnieje cały zespół działań wspierających, mających na celu pomoc osobom objętym zwolnieniami podczas redukcji etatów.

Radzenie sobie w przypadku zwolnienia podczas redukcji etatów – Coping with redundancy


Prawo do konsultacji

Pracodawca zawsze, zanim podejmie decyzję o zwolnieniu Cię z pracy, powinien przeprowadzić z Tobą rozmowę konsultacyjną. Tego typu konsultacje mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której będziesz miał wpływ na cały proces. Zwykle ten rodzaj konsultacji obejmuje:
• bezpośrednie poinformowanie Cię o przyczynach, dla których to właśnie Ty zostałeś przeznaczony do zwolnienia
• rozpatrzenie wszelkich możliwości uniknięcia decyzji o zwolnieniu

Jeśli z jakiegoś powodu konsultacje się nie odbędą, może to dawać Ci prawo do traktowania Twojego zwolnienia, jako niesprawiedliwego.

Zwolnienie podczas redukcji etatów: prawo do konsultacji – Redundancy: your rights to consultation


Wybór osób przeznaczonych do zwolnienia oraz okresy wypowiedzenia

Twój pracodawca, decydując się na to, których pracowników wyznaczyć do zwolnienia, powinien skorzystać z najbardziej sprawiedliwych i obiektywnych sposobów. Oznacza to, że przyczyna zwolnienia powinna opierać się bardziej na faktach, niż na osobistym poczuciu pracodawcy. Zwykle jest sytuacją konieczną, by stanowisko pracy, które zajmujesz, zostało wcześniej zlikwidowane. Możemy jednak wciąż mieć do czynienia z legalnym zwolnieniem z pracy, jeśli jego przyczyną jest to, że Twoje stanowisko pracy zostaje przejęte przez inna osobę, której stanowisko pracy uległo likwidacji (sytuacja tego typu nosi nazwę „bumping “). Twój pracodawca jednak może mieć kłopot z udowodnieniem, że Twoje zwolnienie było usprawiedliwione. Jeśli Twój pracodawca decyzję o przeznaczeniu Cię do zwolnienia opiera na nieuczciwych powodach, Twoje zwolnienie automatycznie będzie zakwalifikowane jako niesprawiedliwe, i możesz mieć wówczas prawo do zaskarżenia tej decyzji do Sądu Pracy, jak zwolnienia niesprawiedliwego.

Wyznaczanie osób do zwolnienia i okres wypowiedzenia  – Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia


Przesunięcie na inne stanowisko

Jeśli Twój pracodawca podejmuje decyzję o redukcji Twojego etatu, powinien jednocześnie znaleźć dla Ciebie inne odpowiednie stanowisko, albo w ramach tej samej firmy, względnie firmy stowarzyszonej. Powinien też rozważyć wszelkie inne możliwości poza zwolnieniem Cię z pracy. Może Ci również przysługiwać prawo do czasu wolnego na szukanie nowej pracy.

Zwolnienie podczas redukcji etatów: szukanie pracy i przesunięcie na inne stanowisko – Nowe stanowisko lub inna praca


Odprawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów

Jeśli przysługuje Ci prawo do odprawy, obliczenie jej wysokości oparte jest na:
• okresie nieprzerwanego zatrudnienia
• wieku
• wysokości otrzymywanej tygodniówki, do pewnego limitu (obecnie maksymalna płaca wynosi £400, co od 1 lutego 2012 roku ma wzrosnąć do £430)

Powinieneś zapoznać się ze swoją umową o pracę, czy przypadkiem Twój pracodawca nie zaoferował Ci bardziej hojnego pakietu na wypadek zwolnienia.

Komu przysługuje odprawa w wypadku zwolnienia podczas redukcji etatów – Prawo do odprawy. Obliczanie wysokości należnej odprawy – Obliczanie odprawy


Pomoc w wypadku utraty pracy

Jeśli Twój pracodawca pozbawi Cię Twoich praw, spróbuj z nim porozmawiać  – jeśli posiadasz swojego przedstawiciela (np.  działacza związkowego), możesz zwrócić się do niego z prośba o pomoc. Jeśli to nie zadziała, może się konieczne złożenie skargi przy zastosowaniu wewnętrznych, obowiązujących w Twoim zakładzie pracy procedur zażaleniowych. Acas (the Advisory, Conciliation and Arbitration Service) oferuje bezpłatną, poufną i bezstronną poradę w e wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Więcej informacji dotyczących tego, gdzie uzyskać pomoc w kwestiach związanych z zatrudnieniem można znaleźć na stronie z kontaktami. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, Twój związek również może Ci dostarczyć porady lub wsparcia.

W jaki sposób rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów. Kontakty w sprawie zatrudnienia – Employment contacts. Wstępowanie do związku zawodowego – Jak wstąpić do związku zawodowego.


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 11.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL