Praca w UK

Wynagrodzenie w przypadku niewypłacalności pracodawcy

W przypadku niewypłacalności pracodawcy może przysługiwać Ci prawo do wystąpienia o należne wynagrodzenie. W niektórych wypadkach możesz jednak nie zdołać odzyskać całej należnej kwoty. Istnieją natomiast przepisy, gwarantujące odzyskanie kwoty minimalnej.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jak ubiegać się o wynagrodzenie

Zarządca, który przejął kontrolę nad niewypłacalnym przedsiębiorstwem (insolvency practitioner), zazwyczaj wysyła pracownikom formularze, które muszą oni wypełnić w celu odzyskania zaległego wynagrodzenia. Jeśli to nie nastąpi, należy zwrócić się do zarządcy na piśmie, wyjaśniając swoją sytuację. W odpowiedzi powinien on udzielić Ci informacji na temat ubiegania się o wypłatę należności w Redundancy Payment Office i HM Revenue & Customs (HMRS). Jeśli nie wiesz, kto sprawuje funkcję zarządcy, skontaktuj się z Company House – powinieneś tam znaleźć niezbędne informacje oraz uzyskać dodatkową pomoc.

Dane kontaktowe Company House – Companies House contact details


Kto Ci zapłaci?

Niestety nie ma żadnej gwarancji, że zdołasz odzyskać wszystkie należności. Istnieją jednak przepisy gwarantujące, że odzyskasz minimalną kwotę długu z funduszu ubezpieczenia społecznego (National Insurance Fund). Specjalna agencja zajmująca się wypłatą odpraw w przypadku niewypłacalności pracodawcy (Insolvency Service’s Redundancy Payments Office) odpowiada za rozpatrywanie wniosków o wypłaty z tytułu:
• zwolnienia w ramach redukcji etatów (redundancy)
• zaległego wynagrodzenia (w tym także tzw. protective awards – wypłaty należnej w przypadku nieodpowiednio uzasadnionych zwolnień grupowych powyżej ustalonego prawem limitu)
• zaległego wynagrodzenia za okres urlopu
• zaległego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
• niesłusznego zwolnienia z pracy
• nieopłaconych składek emerytalnych

Istnieją pewne świadczenia, za których wypłatę odpowiada HMRC, w przypadku gdy przysługują Ci one w lub po okresie niewypłacalności pracodawcy bądź też lub po ogłoszeniu przez niego upadłości. Należą do nich:
• ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay)
• ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay)
• ustawowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay)
• ustawowy zasiłek z tytułu adopcji (Statutory Adoption Pay)

Ustawowy zasiłek chorobowy – Statutory Sick Pay. Ustawowy zasiłek macierzyński – Statutory Maternity Pay. Ustawowy zasiłek ojcowski – Statutory Paternity Pay. Ustawowy zasiłek z tytułu adopcji – Statutory Adoption Pay


Co obejmuje wypłata?

W skład wypłaty wchodzą:
• wynagrodzenie gwarantowane (guarantee payments)
• ustawowe wynagrodzenie należne w okresie urlopu lub zawieszenia z przyczyn zdrowotnych lub związanych z obowiązkami macierzyńskimi
• nadgodziny i prowizje

Nie wszystkie rodzaje bonusów i prowizji są jednak pokrywane przez National Insurance Fund. Uwzględniane będą wyłącznie kwoty należne za pracę wykonaną w tygodniach, których dotyczy wniosek złożony do funduszu.


Obliczanie należności

Wynagrodzenie za okres urlopu oraz pensja są obliczane za okres do dnia nastąpienia niewypłacalności. Odprawa oraz wynagrodzenie za okres wypowiedzenia są obliczane za okres zaczynający się w dniu oficjalnego ogłoszenia niewypłacalności przez pracodawcę lub z chwilą ustania Twojego zatrudnienia. Data początkowa dla potrzeb obliczenia należności to późniejsza z dwóch wymienionych.


Emerytury

Jeśli pracownicy odprowadzali składki na zakładowy fundusz emerytalny, powiernicy funduszu emerytalnego mogą wystąpić do odpowiedniego ministra (Secretary of State) z prośbą o wpłatę części zaległych składek na fundusz.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Emerytury zakładowe – Company pensions


Zwolnienia w ramach redukcji etatów

Jeśli pracodawca jest zmuszony zwolnić pracowników w związku ze swoją niewypłacalnością, może przysługiwać im ustawowa odprawa (Statutory Redundancy Pay). Aby móc się o nią ubiegać, musisz spełniać następujące warunki:
• pracować nieprzerwanie dla tego pracodawcy przez okres przynajmniej dwóch lat
• zwrócić się na piśmie do pracodawcy lub odpowiedniego trybunału (Employment Tribunal) o przyznanie odprawy przed upływem sześciu miesięcy od ustania zatrudnienia

Pobierz formularz, który należy przesłać do Insolvency Service w razie niewypłacalności pracodawcy – Download a claim form to send to the Insolvency Service (PDF, 100K). Zwolnienia w ramach redukcji etatów – Zwolnienia


Dalsze postępowanie

Jeśli uważasz, że kwota, którą otrzymałeś z funduszu (National Insurance Fund) jest niewłaściwa, możesz skierować sprawę do Trybunału ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal).

Trybunały do spraw zatrudnienia – Trybunały do spraw zatrudnienia – wprowadzenie


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Odpowiedź na ogólne pytania dotyczące niewypłacalności uzyskasz, dzwoniąc na infolinię Insolvency Service lub wypełniając formularz na stronie internetowej tej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o wypłacie odprawy przez niewypłacalnych pracodawców, zadzwoń na infolinię dotyczącą odpraw – Redundancy Payments Helpline. Jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej, pamiętaj, że obowiązują tam inne zasady. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie nidirect.

Dane kontaktowe Insolvency Service – Insolvency Service contact details. Dane kontaktowe infolinii ds. wypłaty zaległych odpraw – Redundancy Payments Helpline contact details. Nidirect: oficjalna strona rządowa dla obywateli Irlandii Północnej – nidirect: the official government website for Northern Ireland citizens


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wynagrodzenie w przypadku niewypłacalności pracodawcy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL