Praca w UK

Prawo przynależności do związków zawodowych

Ani pracodawca ani też agencja zatrudnienia nie mogą traktować Cię inaczej niż innych, tylko dlatego, że postanowiłeś wstąpić,  opuścić, odmówić opuszczenia, lub odmówić wstąpienia do związku zawodowego.  W takim wypadku możesz złożyć skargę do Trybunału Pracowniczego (Employment Tribunal).


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Członkostwo w związku zawodowym: Twoje prawo wyboru

Masz prawo:
• wstąpić, lub nie wstępować do związku zawodowego
• wystąpić, lub pozostać członkiem związku zawodowego
• należeć do wybranego przez Ciebie związku, nawet jeśli nie jest to związek uznawany przez Twego pracodawcę
• należeć do więcej niż jednego związku zawodowego

Ze swojego prawa wyboru możesz korzystać w dowolnym czasie. Twój pracodawca nie może podejmować prób na rzecz zmiany Twojej decyzji, proponując Ci jakiekolwiek korzyści, czy grożąc Ci karą w przypadku odmowy.  Twój pracodawca nie może Cię również karać w przyszłości za trzymanie się swojej pierwszej decyzji.

Uznanie związku zawodowego – Trade union recognition


Odmowa pracy z powodu przynależności do związku zawodowego

Przy podejmowaniu przez Ciebie pracy, żaden pracodawca, czy agencja zatrudnienia nie może żądać od Ciebie, byś:
• wstąpił do związku zawodowego
• opuścił związek zawodowy
• został członkiem konkretnego związku zawodowego
• został czlonkiem innego związku zawodowrgo

Nie wolno im również publikować ogłoszeń zachęcających Cię do podjęcia pracy, z jednym z powyższych wymagań.

Agencja zatrudnienia nie może odmówić Ci świadczenia usług, tylko dlatego, że:
• nie jesteś członkiem związku zawodowego
• nie chcesz zaakceptować wymagań dotyczących jednej z powyższych kwestii

Tam gdzie pracodawca, lub agencja pracy oczekuje od Ciebie, byś w celu podjęcia pracy wstąpił do konkretnego związku zawodowego, ten rodzaj praktyk nazywany jest “closed shop” i uważany jest za niezgodny z prawem.  Dotyczy to również pracy oferowanej przez same związki zawodowe, jak również pracy reklamowanej przez związki zawodowe na rzecz innego pracodawcy. Jeśli nie zostaniesz przyjęty do pracy, lub jeśli agencja zatrudnienia odmówi Ci świadczenia swoich usług, ze względu na Twoją przynależność do związku zawodowego, masz prawo do złożenia skargi do Trybunału Pracowniczego (Employment Tribunal).


Zwolnienie z pracy z powodu przynależności do związku zawodowego

Twój pracodawca nie ma prawa zwolnić Cię z pracy, ani zakwalifikować Cię do planowanych redukcji, tylko dlatego, że
• jesteś, lub chcesz zostać członkiem związku zawodowego
• nie jesteś, lub nie chcesz zostać członkiem związku zawodowego

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, Twój pracodawca nie ma prawa zwolnić Cię z pracy, ani zakwalifikować do planowanych redukcji tylko dlatego, że:
• w nieodpowiednim czasie, jako członek związku, brałeś udział, lub planowałeś wziąć udział w działalności związkowej
• w nieodpowiednim czasie, korzystałeś, lub zamierzałeś korzystać, z usług świadczonych przez związek zawodowy dla swoich członków

Jeśli nie jesteś członkiem związku zawodowego, nie masz obowiązku zgadzać się na wymagania Twojego pracodawcy w kwestii:
• płacenia składek związkowych
• zmniejszenia Twojego wynagrodzenia z tytułu nie płacenia składek
• przekazywania przez Ciebie jakichkolwiek kwot na rzecz drugiej osoby, czy organizacji (grupy charytatywne, partie polityczne, związki zawodowe), zamiast składek na działalność związkową


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Twój pracodawca nie ma prawa zwolnić Cię z pracy, ani zakwalifikować Cię do planowanych redukcji, tylko dlatego, że odmówiłeś podporządkowania się któremukolwiek z tych wymagań.

Inne niesprawiedliwe traktowanie z powodu działalności związkowej

Niesprawiedliwe traktowanie obejmuje, na przykład, odmowę awansu lub możliwości uczestnictwa w szkoleniach, czy też odmowę podwyżki pensji.

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, Twój pracodawca nie ma prawa traktować Cię szczególnie, w celu powstrzymania Cię przed:
• wstąpieniem do związku zawodowego
• udziałem w jego działalności
• korzystaniem z usług świadczonych przez związek
• opuszczeniem związku

Twój pracodawca nie może oferować Ci jakichkolwiek pieniędzy, lub stosować jakichkolwiek innych zachęt finansowych, w celu zmuszenia Cię do robienia wyżej wymienionych rzeczy.

Jeśli nie jesteś członkiem związku zawodowego, Twój pracodawca nie ma prawa:
• traktować Cię inaczej, w celu skłonienia Cię, byś wstąpił do związku
• zmniejszać Twoją pensję z tytułu nie płacenia przez Ciebie składek
• zmniejszać Twoją pensję na rzecz niepłaconych przez Ciebie składek
• zmuszać Cię do przekazywania  jakichkolwiek kwot na rzecz drugiej osoby, czy organizacji (grupy charytatywne, partie polityczne, związki zawodowe), zamiast składek na działalność związkową.

Czas przeznaczony na obowiązki i działalność związkową – Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych


Co robić, jeśli masz problem?

Możesz złożyć skargę na swojego pracodawcę, lub agencję zatrudnienia, oraz możesz mieć prawo do złożenia zażalenia do Trybunału Pracowniczego, jeśli uważasz, że zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:
• Twój pracodawca potraktował Cię gorzej wyłącznie z powodu Twojej działalności związkowej, lub z powodu jej braku
• agencja zatrudnienia potraktowała Cię gorzej, również z tego powodu

Jeśli uważasz, że Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy, lub zakwalifikował Cię do planowanych redukcji, ze względow związanych z działalnością związkową, lub jej brakiem, możesz mieć prawo do złożenia skargi do Trybunału Pracowniczego. Jeśli masz problemy ze swoją agencją zatrudnienia, możesz się skontaktować ze specjalną linią pomocy dotyczącą spraw pracowniczych (Pay and WOrk Rights) albo o pomoc, albo w celu złożenia skargi.

Odwołanie od decyzji na Twoją skargę – Appealing your workplace grievance decision. Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy – Niesłuszne zwolnienie. Linia pomocy – Pay and Work Rights Helpline


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawo przynależności do związków zawodowych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL