Praca w UK

Jeśli nie zgadzasz się na zmianę umowy

Czasami może się zdarzyć, że pracodawca będzie chciał wprowadzić do umowy o pracę zmiany, z którymi się nie zgadzasz. Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w takim wypadku i w jaki sposób możesz zgłosić swój sprzeciw.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jeśli nie zgadzasz się z pracodawcą

Bez Twojej zgody pracodawca nie może wprowadzić żadnych zmian do umowy. Może on jednak rozwiązać umowę o pracę (dając Ci wypowiedzenie) i zaproponować Ci nową umowę na zmienionych warunkach. W praktyce oznacza to, że zostaniesz zwolniony i ponownie przyjęty do pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien postępować zgodnie z ustawowym minimum dotyczącym procedury zwolnienia z pracy. Jeśli planuje on postąpić w ten sam sposób z większą grupą pracowników, możliwe, że będzie musiał przeprowadzić proces konsultacji obowiązkowy w przypadku zwolnień grupowych (collective redundancy). Jeżeli powyższa sytuacja wystąpi w Twoim miejscu pracy, powinieneś skontaktować się z Acas lub inną organizacją świadczącą usługi doradcze – dane kontaktowe znajdziesz pod linkiem poniżej.

Jeśli nie zaakceptujesz nowej umowy lub jeśli ją podpiszesz, ale uważasz, że pracodawca nie miał wystarczających podstaw do rozwiązania poprzedniej, masz prawo powołać się na nieuzasadnione zwolnienie z pracy (unfair dismissal), pod warunkiem, że Twój staż pracy w danej firmie lub organizacji wynosi przynajmniej rok. W przypadku gdy Twój staż pracy wynosi przynajmniej dwa lata, możesz także ubiegać się o odprawę.

Jeżeli zmiany wprowadzone przez pracodawcę mają solidne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzenia działalności, a pracodawca skonsultował z Tobą swoją decyzję w odpowiedni sposób i rozważył alternatywne rozwiązania, Twój wniosek może zostać oddalony.

Organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu (Acas) – Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas). Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. Prawo do odprawy – Prawo do odprawy


Jakie działania możesz podjąć

Pracodawcy nie przysługuje prawo wprowadzenia wszelkich zmian, jakie tylko mu odpowiadają. Jeśli pracodawca usiłuje wprowadzić zmianę, na którą nie wyrażasz zgody (np. chce Cię przenieść na niższe stanowisko lub obniżyć Twoje wynagrodzenie), poinformuj go o tym niezwłocznie. Przedstaw swój punkt widzenia na piśmie, prosząc o uzasadnienie zmian i wyjaśniając, dlaczego się na nie nie zgadzasz. Jeżeli postanowisz dalej pracować i nie podejmiesz żadnych działań, może to być uznane za akceptację nowych warunków (nawet jeśli nic nie podpisywałeś), dlatego też musisz bardzo jasno zaznaczyć swoje stanowisko. Jeśli zaczniesz pracę na nowych warunkach, zaznacz, że nie akceptujesz tej sytuacji i uznajesz zmianę za naruszenie umowy. Postaraj się rozwiązać problem, kontaktując się bezpośrednio z pracodawcą. W przypadku gdy okaże się to niewykonalne, możliwe, że będziesz musiał wkroczyć na drogę sądową.

Jak rozwiązać problem w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Skarga dotycząca naruszenia umowy

Jeśli pracodawca stara się wymusić zmianę umowy o pracę wbrew Twojej woli, działanie takie stanowi naruszenie umowy (breach of contract). W przypadku gdy naruszenie to pociąga za sobą konsekwencje finansowe (np. pracodawca obniżył Twoje wynagrodzenie), możesz wystąpić o odszkodowanie (damages), powołując się na:
• naruszenie umowy
• niesłuszne zwolnienie z pracy, jeśli zostało złamane któreś z przysługujących Ci ustawowo praw pracowniczych
• nieuzasadnione odliczenie od wynagrodzenia, jeśli Twoja pensja uległa obniżeniu w następstwie wprowadzonych zmian
• „konstruktywne zwolnienie“ (constructive dismissal), jeśli sytuacja jest całkowicie nie do zaakceptowania i złożenie wypowiedzenia było jedynym wyjściem

Pamiętaj, że prawo pracy jest niezwykle skomplikowane – przed złożeniem wypowiedzenia lub wkroczeniem na drogę sądową powinieneś zasięgnąć porady prawnej.

Naruszenie umowy – Breach of contract. Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. Bezprawne odliczenie od wynagrodzenia – Unlawful deductions from wages. „Konstruktywne“ zwolnienie – „Konstruktywne“ zwolnienie


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 17.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jeśli nie zgadzasz się na zmianę umowy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL