Praca w UK

Ubieganie się o całkowite zwolnienie z pracy

Tymczasowe zwolnienia (temporary lay-offs) lub praca w zmniejszonym wymiarze godzin (short-time work) nie powinny trwać w nieskończoność. Jeżeli tymczasowe zwolnienie przeciąga się zbyt długo, możesz wystąpić do pracodawcy o odprawę.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wystąpienie o odprawę w czasie tymczasowego zwolnienia

Możesz ubiegać się o odprawę pieniężną jeśli:
• zostałeś zwolniony tymczasowo bez wynagrodzenia LUB
• pracujesz w zmniejszonym wymiarze godzin przy czym Twoje wynagrodzenie jest niższe niż dotychczasowy dochód tygodniowy.

Odprawa pieniężna należy Ci się jeśli zwolnienie tymczasowe lub ograniczony wymiar pracy trwał:
• cztery lub więcej tygodni z rzędu LUB
• przynajmniej sześć pełnych tygodni w okresie 13 tygodni.

Terminarz ubiegania się o odprawę jest bardzo ścisły i dlatego jeżeli nie jesteś pewien co robić dalej, zasięgnij porady. Możesz w tym celu skorzystać z infolinii Acas (Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi).

Tymczasowe zwolnienie z pracy – Tymczasowe zwolnienie z pracy. Acas: dane kontaktowe – Acas contact details


Procedura ubiegania się o odprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wypłatę odprawy po zwolnieniu tymczasowym, powinieneś przestrzegać poprawnej procedury.

Pisemne zawiadomienie

Pierwszym krokiem jest wręczenie pracodawcy pisemnego zawiadomienia o zamiarze ubiegania się o odprawę. Musi on otrzymać je w ciągu czterech tygodni od zakończenia:
• okresu przynajmniej czterech tygodni tymczasowego zwolnienia lub zmniejszenia wymiaru pracy z rzędu LUB
• przynajmniej sześciu pełnych tygodni w okresie 13 tygodni, w czasie których byłeś zwolniony tymczasowo lub pracowałeś w zmniejszonym wymiarze godzin.

Odpowiedź Twojego pracodawcy

Pracodawca ma 7 dni na przyjęcie Twojego wniosku lub przesłanie pisemnego zawiadomienia o odmowie. Jeśli nie otrzymasz zawiadomienia o odmowie, jest to równoznaczne z akceptacją Twojego wniosku. Zawiadomienie o odmowie oznacza, że Twój pracodawca odrzucił Twój wniosek o odprawę, ponieważ praca dla Ciebie będzie dostępna w najbliższej przyszłości. „Najbliższa przyszłość“ musi nastąpić w ciągu czterech tygodni, a praca musi być zapewniona na przynajmniej 13 tygodni bez przerwy. Jeżeli Twój pracodawca przekaże Ci zawiadomienie o odmowie, nie otrzymasz odprawy, chyba że Sąd Pracy orzeknie na Twoją korzyść w tej sprawie. Twój pracodawca może zdecydować o wycofaniu zawiadomienia o odmowie. Musi on poinformować Cię o tym na piśmie.

Wypowiedzenie

W celu otrzymania odprawy pieniężnej musisz zrezygnować z pracy poprzez:
• tygodniowe wypowiedzenie LUB
• okres wypowiedzenia określony w Twojej umowie o pracę (jeśli jest dłuższy niż tydzień).
Dotrzymanie terminów przesłania Twojego zawiadomienia oraz wniosku o odprawę jest bardzo istotne, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz odprawy. Jeśli upłynęło siedem dni od czasu wręczenia pracodawcy pisemnego zawiadomienia, a nie otrzymałeś zawiadomienia o odmowie, powinieneś dostarczyć pracodawcy pisemne wypowiedzenie w ciągu trzech tygodni po upływie tych siedmiu dni. Jeżeli otrzymałeś od pracodawcy zawiadomienie o odmowie, które zostało potem wycofane, powinieneś dostarczyć wypowiedzenie w ciągu trzech tygodni od wycofania odmowy. Jeśli otrzymałeś od pracodawcy zawiadomienie o odmowie, które nie zostało wycofane, możesz rozpocząć postępowanie w Sądzie Pracy. Po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji Sądu Pracy masz trzy tygodnie na wypowiedzenie zatrudnienia. Oznacza to, że nie musisz rezygnować z pracy przed otrzymaniem decyzji Sądu Pracy. Jeśli Twój pracodawca odwoła się od decyzji Sądu Pracy, nadal obowiązuje Cię okres trzech tygodni na wypowiedzenie. Tak więc w przypadku, gdy Twój pracodawca wygra sprawę może okazać się, że zostałeś bez pracy i bez odprawy. Jeśli nie jesteś pewien jak przebiega ten proces, zasięgnij porady.

Sądy Pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz skontaktować się z Acas lub skorzystać z kontaktów znajdujących się w sekcji poniżej. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz tam szukać pomocy, wsparcia i porady.

Kontakty dotyczące zatrudnienia – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe – wstęp


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk.


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 13.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ubieganie się o całkowite zwolnienie z pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL