Praca w UK

Obliczanie płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe

Wynagrodzenie pracownika może być wypłacane na podstawie liczby przepracowanych godzin (time work) lub stanowić stałą pensję wypłacaną w równych ratach tygodniowych lub miesięcznych na uzgodnioną liczbę podstawowych godzin pracy w ciągu roku (salaried hours).


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Time work

Jeśli wysokość Twojego wynagrodzenia zależy od ilości przepracowanych godzin, oznacza to, że wykonujesz pracę płatną za godziny (tzw. time work). Tak więc można przyjąć, że każdy pracownik, którego płaca zależy od ilości godzin jego pracy, wykonuje pracę typu time work. Do tej grupy zaliczają się również pracownicy, którzy mają ustalone stawki jednostkowe za wykonywane przedmioty czy zadania, jednak jednocześnie obowiązują ich ustalone odgórnie godziny pracy. Z przedstawionych poniżej artykułów możesz  dowiedzieć się czy przysługuje Ci krajowa płaca minimalna (NMW).

Pracownicy, których wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie liczby przepracowanych godzin muszą otrzymywać NMW za czas spędzony:
• w pracy, zarówno ten kiedy pracują jak również ten kiedy pozostają w gotowości w miejscu pracy (wyłączając przerwy na odpoczynek)
• w miejscu pracy kiedy pracy nie wykonują z powodu awarii maszyny
• w podróży służbowej w godzinach pracy
• na szkoleniu lub w podróży do miejsca szkolenia w godzinach pracy
• w pracy w czasie przeznaczonym na sen

Czas przeznaczony na sen to każdy czas, który możesz przeznaczyć na sen o ile pracodawca zapewni Ci do tego odpowiednie warunki w miejscu pracy lub w pobliżu miejsca pracy.

Pracownicy, których wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie liczby przepracowanych godzin nie otrzymują NMW za czas spędzony:
• w podróży z domu do miejsca pracy
• poza miejscem pracy w czasie przerwy na odpoczynek, zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego
• poza miejscem pracy z powodu udziału w akcji protestacyjnej
• na odpoczynku w czasie przeznaczonym na sen

Pracownicy, którym przysługuje NMW – Workers entitled to the National Minimum Wage. Pracownicy, którym nie przysługuje NMW – Who is not entitled to the National Minimum Wage


Salaried hours work

Jeżeli otrzymujesz pensję za ustaloną ilość godzin do wypracowania w ciągu całego roku płatną w równych ratach tygodniowych lub miesięcznych oznacza to, że wykonujesz pracę typu salaried hours work. Twoja umowa o pracę nie musi zawierać dokładnego wyliczenia ilości godzin do przepracowania w ciągu roku (np. 2,000 godzin rocznie), jednak musi z niej jasno wynikać jaka jest podstawowa roczna ilość godzin pracy.

Pracownicy wykonujący pracę typu salaried hours work muszą otrzymywać NMW za czas spędzony:
• w pracy
• w gotowości (na telefon lub w pobliżu miejsca pracy)
• w miejscu pracy kiedy pracy nie wykonują z powodu awarii maszyny
• w podróży służbowej w godzinach pracy
• na szkoleniu lub w podróży do miejsca szkolenia w godzinach pracy
• poza miejscem pracy w przerwach na odpoczynek lub posiłek, w czasie urlopu, zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego o ile stanowią one część minimalnej ilości godzin pracy objętych umową
• w pracy w czasie przeznaczonym na sen

Pracownicy wykonujący pracę typu salaried hours work nie otrzymują NMW za czas:
• kiedy otrzymują tylko częściowe wynagrodzenie np. podczas zwolnienia lekarskiego
• spędzony na bezpłatnym urlopie, na który zezwolił pracodawca
• spędzony poza miejscem pracy z powodu udziału w akcji protestacyjnej
• odpoczynku w czasie przeznaczonym na sen o ile Twoja umowa o pracę jasno określa ilość godzin przeznaczonych na sen

Jeżeli konieczne jest byś pracował przez 24 godziny i nie masz wyznaczonych konkretnych godzin przeznaczonych na sen wówczas możesz oczekiwać wynagrodzenia za całe 24 godziny.


Jak obliczyć czy otrzymujesz NMW?

Zanim rozpoczniesz obliczenia mające na celu określić czy otrzymujesz NMW przeczytaj artykuł „Podstawy obliczania NMW”, który wyjaśnia podstawowe terminy takie jak „okres rozliczeniowy” oraz wiele innych. Jeśli Twoje wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, aby obliczyć czy otrzymujesz NMW powinieneś podzielić kwotę wynagrodzenia jaką otrzymałeś za dany okres rozliczeniowy przez ilość godzin spędzonych w pracy. Aby obliczyć czy otrzymujesz NMW jeśli jesteś pracownikiem wykonującym pracę typu salaried hours work powinieneś najpierw określić liczbę godzin pracy rocznie przewidzianych w Twojej umowie. Następnie należy obliczyć średnią liczbę godzin przepracowanych w każdym okresie rozliczeniowym. Teraz musisz podzielić wynagrodzenie otrzymane w każdym okresie rozliczeniowym przez liczbę godzin w każdym okresie rozliczeniowym. Otrzymany wynik to Twoja stawka godzinowa. Przeciętna ilość godzin przypadająca na okres rozliczeniowy nie zawsze jest równa ilości godzin faktycznie przepracowanych w tym okresie. Dla przykładu, nauczyciele (wykonujący pracę typu salaried hours work) otrzymują taką samą pensję co miesiąc lub co tydzień pomimo tego, że pracują tylko w czasie nauki szkolnej. Obliczanie NMW może być skomplikowane dlatego jeśli nie jesteś pewien jak to zrobić skontaktuj się z infolinią o płacy i prawach pracowniczych.

Podstawy obliczania NMW – Calculating the National Minimum Wage: the basics .Infolinia o płacy i prawach pracowniczych – Pay and Work Rights Helpline


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Przykładowe obliczenie dla pracownika typu time worker

Jesteś pracownikiem, którego wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie liczby przepracowanych godzin. Otrzymujesz £275 tygodniowo i pracujesz 36 godzin na tydzień. Spędzasz 5 godzin tygodniowo podróżując z domu do pracy i kolejne 8 godzin w podróży służbowej. Przysługuje Ci NMW za 36 godzin pracy w tygodniu oraz za 8 godzin podróży służbowej, ale nie za 5 godzin podróży z domu do pracy.

Krok pierwszy: Policz ile godzin liczy się w twoim przypadku do NMW (36 godzin + 8 godzin = 44 godziny)
Krok drugi: Podziel kwotę wynagrodzenia przez ilość godzin, które liczą się do NMW (£275 / 44 = £6.25)

Wynika z tego, że Twoje wynagrodzenie jest wyższe niż NMW.


Przykładowe obliczenie dla pracownika typu salaried hours worker

Pracujesz na zasadzie salaried hours work i Twoje zarobki wynoszą £12,400 rocznie płatne co miesiąc po £1,033 za 2,080 godzin rocznie.

Krok pierwszy: Policz ile godzin przypada na każdy okres rozliczeniowy (2,080 / 12 = 173.3 godzin)
Krok drugi: Oblicz stawkę godzinową tzn. podziel kwotę jaką dostajesz co miesiąc przez ilość godzin w każdym okresie rozliczeniowym (£1,033 / 173.3 = £5.96)

Wynika z tego, że Twoje wynagrodzenie jest wyższe niż NMW.


Gdzie szukać pomocy?

Aby skorzystać z dyskretnej pomocy lup porady dotyczącej NMW zadzwoń na infolinię o płacy i prawach pracowniczych pod numer 0800 917 2368. Pomoc dostępna jest w ponad 100 językach. Możesz tu również złożyć zażalenie jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia uwzględniającego NMW.

Infolinia o płacy i prawach pracowniczych – Pay and Work Rights Helpline


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk


Więcej informacji

Opracowanie: admin, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? – Napisz do nas


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL