Praca w UK

Agencje rozrywkowe, agencje modelek i modeli

Osoby planujące karierę jako modele/modelki lub szukające pracy w przemyśle rozrywkowym najczęściej korzystają z usług agencji. Wiele z nich to instytucje rzetelne i profesjonalne, ale możesz trafić też na taką, która będzie próbowała wykorzystać kandydatów. Poznaj obowiązujące przepisy dotyczące agencji pośredniczących w zatrudnieniu tego typu.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Agencje rozrywkowe i agencje modelek

Jeżeli szukasz pracy w przemyśle rozrywkowym lub jako modelka lub model musisz pamiętać, że w takich przypadkach obowiązują nieco inne zasady niż w przypadku agencji promocyjno-reklamowych. W dniu 1 października 2010 weszły w życie nowe przepisy dotyczące naliczania opłat z góry oraz okresów próbnych przed opublikowaniem profilu osoby zatrudnionej. Odrębne przepisy regulują zatrudnianie modelek/modeli oraz fotomodelek/fotomodeli. Jeżeli agencja ma z Tobą umowę i rozlicza się z Tobą bezpośrednio, wówczas przepisy te nie obowiązują.


Modeling i fotomodeling

Od dnia 1 października 2010 agencjom zatrudniającym modelki/modeli oraz fotomodelki/fotomodeli nie wolno z góry pobierać opłat za opublikowanie profilu danej osoby. Istnieje również 30-dniowy okres próbny, podczas którego usługi fotograficzne i audiowizualne traktowane są jako dodatkowe usługi – więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w sekcji dotyczącej okresu próbnego, która znajduje się poniżej.


Pobieranie opłat

Agencja może pobierać opłaty od osób ubiegających się o pracę w przemyśle rozrywkowym lub w modelingu w dwóch przypadkach:
• kiedy są to prowizje od wynagrodzenia lub opłaty dotyczące pracy znalezionej dla Ciebie przez agencję
• kiedy jest to opłata za publikację Twojego profilu np. na stronie internetowej agencji (pobieranie takiej opłaty jest niedozwolone w przypadku osób ubiegających się o pracę w modelingu lub fotomodelingu)

Agencja ma prawo pobierać prowizje od wynagrodzenia za pracę znalezioną dla Ciebie tylko wtedy, gdy szczegóły takich opłat zostały ustalone na piśmie.


Jeżeli zgodzisz się uiścić opłatę?

Jeżeli za pośrednictwem agencji szukasz pracy jako aktor, statysta, tancerz, dubler, muzyk, wokalista itp. i zgodzisz się uiścić opłatę za opublikowanie Twojego profilu w bazie agencji, wówczas:
• agencja nie będzie mogła pobrać od Ciebie żadnej opłaty przez 30 dni od podpisania umowy
• będziesz miał prawo wycofać się z umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania
• agencja będzie musiała poinformować Cię jakie dane na Twój temat zostaną opublikowane, a Ty będziesz miał 7 dni na zgłoszenie poprawek lub sprzeciwu
• agencja nie może pobrać od Ciebie żadnej opłaty w ciągu tych 7 dni (nawet jeśli upłynął już 30-dniowy próbny)
• jeżeli zostanie od Ciebie pobrana opłata z góry będziesz miał prawo do jej zwrotu w przypadku, gdy Twój profil nie zostanie opublikowany i udostępniony potencjalnym pracodawcom w ciągu 60 dni od uiszczenia opłaty

Twoja agencja musi poinformować Cię o tym wszystkim na piśmie przed podpisaniem umowy, która przewiduje pobieranie opłat z góry. Oprócz tego jeżeli Twoja agencja oferuje Ci również dodatkowe usługi fotograficzne i audiowizualne przysługuje Ci 30-dniowy okres próbny (po którym możesz odstąpić od umowy).


Okres próbny

Agencja może opublikować Twój profil w formie papierowej lub online. Jeżeli agencja pobiera opłatę za opublikowanie profilu musi jednocześnie dać Ci 30 dni do namysłu od momentu zawarcia umowy. W tym czasie będziesz mógł odstąpić od umowy. Agencja nie może pobierać żadnych opłat przed upływem 30 dni. Agencja ma obowiązek poinformować Cię pisemnie o okresie próbnym w momencie podpisywania umowy o świadczenie usług dodatkowych.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Okres próbny od 1 października 2010

Okresy próbne obowiązujące dla osób zatrudnionych jako aktorzy, statyści, tancerze, dublerzy, muzycy, wokaliści itp. to:
• 30-dniowy okres próbny przed pobraniem opłaty za opublikowanie profilu w publikacji lub na stronie internetowej
• 7 dni na zmianę informacji, które będą zawarte w opublikowanym profilu – poczynając od dnia, w którym po raz pierwszy zostały one przedstawione osobie zatrudnionej
• 60 dni od dnia płatności na otrzymania zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy profil nie zostanie udostępniony potencjalnym pracodawcom

Oprócz tego jeżeli Twoja agencja oferuje Ci również dodatkowe usługi fotograficzne i audiowizualne przysługuje Ci 30-dniowy okres próbny (po którym możesz odstąpić od umowy).


Warunki zatrudnienia na piśmie

Twoja agencja musi na piśmie przedstawić Ci warunki zatrudnienia zanim zacznie szukać dla Ciebie posady. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje o tym:
• w jaki sposób agencja będzie poszukiwać dla Ciebie pracy
• w jakich sytuacjach agencja będzie upoważniona do zawarcia umowy w Twoim imieniu
• w jaki sposób będzie wypłacane wynagrodzenie oraz o tym jak będą pobierane opłaty
• jaki obowiązuje okres wypowiedzenia


Odbiór zapłaty od pracodawcy

Jeżeli Twoja umowa przewiduje, że Twoja agencja odbiera dla ciebie wynagrodzenie od pracodawcy, wówczas pieniądze powinny być Ci przekazane w ciągu 10 dni od momentu odbioru. Możesz poprosić o zmianę tego czasu w zależności od preferencji. Agencja, która odbiera wynagrodzenia w Twoim imieniu powinna założyć osobne konto, aby te pieniądze przechowywać.


Gdzie szukać pomocy?

Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych udzieli Ci pomocy oraz rady w sprawie Twoich praw jako pracownika agencyjnego. Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące Twoich praw jako pracownika agencyjnego lub jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą Twojej agencji skorzystaj z jednego z formularzy online.

Formularz ogólnego zapytania – Pay and Work Rights general enquiry form . Formularz zgłoszenia skargi – Pay and Work Rights complaint form


Przydatne kontakty

Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych – Pay and Work Rights Helpline. Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Agencje rozrywkowe, agencje modelek i modeli”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL