Praca w UK

Obliczanie wynagrodzenia – zaawansowane

Jeśli wysokość Twojej wypłaty lub liczba przepracowanych godzin zmieniają się z tygodnia na tydzień, obliczenie Twojego tygodniowego wynagrodzenia może nie być takie łatwe. Będziesz musiał obliczyć średnią swoich zarobków oraz przepracowanych godzin za okres 12 miesięcy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Od czego zacząć

Niniejszy artykuł przeznaczony jest dla osób, które zapoznały się już z sekcją „Obliczanie wynagrodzenia: podstawowe informacje“. Poprzedni tekst wyjaśnia podstawowe zasady obliczania wynagrodzenia i zawiera pewne najistotniejsze informacje.

Obliczanie wynagrodzenia: podstawowe informacje – Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje


Stawki akordowe, zmienne bonusy i prowizje

Wynagrodzenie może zmieniać się w zależności od wykonanej pracy, najczęściej w związku z:
• zmiennymi bonusami
• prowizją
• pracą na akord (piece-work) – gdzie otrzymujesz wynagrodzenie za wykonaną pracę, a nie za liczbę przepracowanych godzin

W takiej sytuacji, aby obliczyć tygodniowe wynagrodzenie, będziesz musiał najpierw obliczyć średnią stawkę godzinową z 12 tygodni. Wysokość tygodniowego wynagrodzenia możesz obliczyć wyłącznie w oparciu o rzeczywiście przepracowane godziny. Włączają się w to także nadgodziny, choć wynagrodzenie będzie należało skorygować tak, aby uwzględnić pracę wykonaną poza ustalonymi godzinami pracy. Jeśli nie przepracowałeś jeszcze 12 tygodni, uwzględniane mogą być także inne czynniki, jak np. Twój grafik.

1) Bonusy kwartalne

Jeśli otrzymujesz kwartalny bonus, możesz uwzględnić jego część, obliczając średnie wynagrodzenie tygodniowe w 12-tygodniowym okresie. W tym celu będziesz musiał podzielić otrzymywaną kwotę przez 13 (liczba tygodni w kwartale), a następnie pomnożyć uzyskany wynik przez 12 (liczba tygodni, w oparciu o którą obliczasz średnie wynagrodzenie). Jeśli na przykład otrzymujesz kwartalny bonus w wysokości £260:
• podziel £260 przez 13 = £20
• pomnóż £20 przez 12 = £240

Możesz teraz doliczyć £240 do kwoty zarobionej w ciągu 12 tygodni, na podstawie których obliczasz swoje średnie tygodniowe wynagrodzenie.

2) Bonusy roczne

Jeśli otrzymujesz roczny bonus (annual bonus), powinieneś podzielić otrzymywaną kwotę przez 52 (liczba tygodni w roku), a następnie pomnożyć wynik przez 12. Jeśli na przykład otrzymujesz roczny bonus w wysokości £5,200:
• podziel £5,200 przez 52 = £100 tygodniowo
• pomnóż £100 przez 12 = £1,200

Możesz teraz doliczyć £1,200 do kwoty zarobionej w ciągu 12 tygodni, na podstawie których obliczasz swoje średnie tygodniowe wynagrodzenie. Kiedy już zsumujesz wypłaty otrzymane w ciągu 12 tygodni, włączając wszelkie bonusy i dodatki, będziesz musiał podzielić uzyskaną kwotę przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu tych 12 tygodni. W ten sposób uzyskasz stawkę godzinową (hourly rate), która powinna być wyższa niż krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage). Aby obliczyć średnią wypłatę tygodniową, pomnóż stawkę godzinową przez średnią liczbę godzin przepracowanych tygodniowo w ciągu 12-tygodniowego okresu.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Dane kontaktowe organizacji związanych z zatrudnieniem – Employment contacts. Obliczanie swojego czasu pracy – Oblicz swój tygodniowy czas pracy. Krajowa płaca minimalna – Płaca minimalna


System zmianowy lub grafik

Jeśli jesteś zatrudniony w systemie zmianowym lub w oparciu o grafik (rota), w związku z czym pracujesz o różnych porach i w różnym wymiarze godzin, Twoje średnie wynagrodzenie tygodniowe będzie obliczone w oparciu o średnią liczbę przepracowanych godzin za średnią stawkę w godzinową w 12-tygodniowym okresie.

Przykład: Twoje wynagrodzenie wynosi £6 za godzinę. Wypracowujesz trzy 9-godzinne zmiany, po czym masz trzy dni wolnego. Stawka za pracę w soboty i niedziele wynosi £9 za godzinę. Twój pierwszy przepracowany dzień w 12-tygodniowym okresie to poniedziałek.
1) Oblicz liczbę godzin przepracowanych w ciągu 12 tygodni (42 dziewięciogodzinne zmiany = 378 godzin).
2) Podziel liczbę przepracowanych godzin przez 12, aby uzyskać średnią tygodniową: 378 dzielone przez 12 = 31,5 godziny.
3) Oblicz średnie wynagrodzenie tygodniowe. Zacznij od obliczenia średniego wynagrodzenia za dzień roboczy. W uwzględnianym okresie powinieneś mieć 30 dziewięciogodzinnych zmian przypadających na dni robocze, opłacanych według stawki £6 na godzinę. 30 zmian x 9 godzin = 270 godzin x £6 = £1620 dzielone przez 12 tygodni = £135.
4) Następnie oblicz średnie wynagrodzenie weekendowe. W uwzględnianym okresie powinieneś mieć 12 dziewięciogodzinnych zmian przypadających w weekend, opłacanych według stawki £9 na godzinę. 12 zmian x 9 godzin = 108 godzin x £9 = £972 dzielone przez 12 tygodni = £81 na tydzień.
5) Zsumuj średnie wynagrodzenie za dni robocze i weekendy; £135 + £81 = £216. Uzyskana kwota to Twoje średnie wynagrodzenie tygodniowe.


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej porady w związku z obliczeniem tygodniowego wynagrodzenia, skontaktuj się z organizacją Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) lub poszukaj pomocy w najbliższej placówce Biura Porad Obywatelskich (Citizen’s Advice Bureau).

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Znajdź najbliższą placówkę Biura Porad Obywatelskich – Find your local Citizens Advice Bureau office


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 05.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Obliczanie wynagrodzenia – zaawansowane”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL