Praca w UK

Sądy pracy – wprowadzenie

Sądy pracy (Employment Tribunals) zajmują się rozstrzyganiem sporów natury prawnej powstałych w miejscu pracy. Zanim zwrócisz się do trybunału, dowiedz się, co się z tym wiąże, czy masz odpowiednie podstawy oraz gdzie możesz uzyskać pomoc i poradę.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czym jest sąd pracy?

Sądy pracy zajmują się rozpatrywaniem spraw będących wynikiem sporów pracowniczych, których nie udało się rozwiązać przy pomocy innych środków. Podczas gdy rozprawa przed sądem pracy różni się od typowej rozprawy przed zwykłym sądem, decyzje podjęte przez sąd pracy są prawnie wiążące i muszą być realizowane. Należy zauważyć, że osoba przeciwko której wystąpiliśmy z wnioskiem do sądu pracy nie musi być koniecznie naszym pracodawcą. Możemy skarżyć się do sądu również przeciwko naszemu związkowi zawodowemu, lub innej organizacji zawodowej, której jesteśmy członkiem. Składając świadectwo przed sądem pracy, musimy zeznawać albo pod przysięgą, albo ze świadomością obowiązku mówienia prawdy. W przeciwnym wypadku, grozi nam zarzut składania fałszywych zeznań. Sprawy prowadzone są zwykle przez panel złożony z trzech osób, które są określane jako „Sąd”. W skład sądu wchodzi  sędzia o zawodowych kwalifikacjach związanych z prawem pracy, oraz dwie osoby nie posiadające wprawdzie wykształcenia prawniczego, natomiast dysponujące doświadczeniem w kwestiach pracowniczych, z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Ponieważ zarówno  sędzia główny, jak i obaj członkowie sądu nie posiadający wykształcenia prawniczego, są całkowicie niezawiśli i nie są związani z jakąkolwiek agendą rządową, decyzje jakie podejmują są uważane za  bezstronne. Decyzje te oparte są na przepisach prawa, przedstawionych dowodach i zaprezentowanej argumentacji. Członkowie sądu nie posiadający kwalifikacji prawniczych dostarczają sądowi wiedzy związanej z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy. Niekiedy jednak może się zdarzyć tak, że  sędzia zawodowy będzie prowadził sprawę sam, na przykład w przypadku gdy nastąpi konieczność rozpatrzenia kwestii prowadzonych z pełnym wysłuchaniem, lub dotyczących spraw  finansowych związanych z upływem okresu zatrudnienia. Składanie wniosku do sądu pracy nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów. A zatem o ile nie wynajmujesz specjalnego przedstawiciela, na przykład adwokata, który naturalnie pobiera standardowe opłaty, zwykle składaniu przez Ciebie wniosku nie towarzyszą żadne koszta. Jednakże, sąd pracy może Cię obciążyć określonymi kosztami (w Szkocji zwanymi wydatkami), jeśli uzna, że  Ty lub Twój przedstawiciel podczas rozprawy zachowaliście się w sposób niewłaściwy.


Zanim złożysz wniosek

Czasami lepiej jest przed skierowaniem sprawy do sądu spróbować rozstrzygnąć konkretne problemy wspólnie z pracodawcą w sposób nieoficjalny. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jest możliwe, że przyczyną waszego sporu jest zwykłe nieporozumienie,  lub może się okazać, że konflikt można było rozwiązać bez odwoływania się do sądu. Jeśli zwykła rozmowa nie przyniesie efektów, możesz również odwołać się do wewnątrzzakładowych procedur zażaleniowych. Niekiedy dobrze jest też spróbować skorzystać z mediacji osoby trzeciej. Istnieje specjalny zbiór zasad o nazwie Acas Code of Practice, w którym znaleźć można opis zwyczajowych sposobów postępowania na wypadek pojawienia się skarg i innych problemów dyscyplinarnych w pracy. W większości przypadków, jeśli uda Ci się wygrać sprawę przed sądem pracy, sąd może Ci przyznać odszkodowanie finansowe. Wysokość owego odszkodowania może zostać zmniejszona, lub zwiększona o 25 procent, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że którakolwiek ze stron postępowała w sposób niewłaściwy, jak idzie o przestrzeganie zasad przedstawionych w wyżej wspomnianym zbiorze. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o zapoznanie się z poniżej zlinkowanymi stronami.

Jak rozwiązać problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów. Rozstrzyganie lub wycofywanie sprawy przed skierowaniem wniosku do sądu pracy – Settling or withdrawing your claim before an Employment Tribunal hearing


Sprawy podlegające wysłuchaniu przed sądem pracy

Sąd pracy może rozpatrywać wyłącznie sprawy, które związane są z określonymi prawami, a zatem istotną rzeczą jest to, byś kierując sprawę do sądu, wiedział dokładnie, w jakiej sprawie składasz skargę. Na przykład, jeśli skarżysz się na to, że nie otrzymałeś wypłaty, ten typ sprawy nosi nazwę 'nieuprawnionego obniżenia płacy’.  Jeśli z kolei uważasz, że Twój pracodawca traktuje Cię gorzej, ponieważ jesteś osobą niepełnosprawną, skarżysz się na 'dyskryminacje ze względu na niepełnosprawność’. W zakres spraw objętych jurysdykcją sądów pracy wchodzą:
• niesłuszne zwolnienie z pracy (w tym 'zwolnienie konstruktywne’, z którym mamy do czynienia, w przypadku gdy pracownik składa rezygnację, uznając, że pracodawca naruszył postanowienia umowy o pracę)
• dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, religię, lub wyznanie
• brak możliwości skorzystania z pomocy osoby towarzyszącej podczas postępowania dyscyplinarnego, lub przy składaniu skargi
• braku konsultacji przy typowaniu osób przeznaczonych do planowanych zwolnień
• pogwałcenie zapisów umowy o pracę
• równą płacę

Istnieje jeszcze wiele innych zagadnień. Dostęp do pełnej ich listy możesz uzyskać, korzystając z poniższego linku, zatytułowanego 'Dowiedz się, jakiego innego rodzaju skargi rozpatrywane są przez sądy pracy’. Ewentualnie, jesli chcesz się dowiedzieć, czy Twoja sprawa podlega rozpatrzeniu przez sąd pracy, możesz skorzystać z porady Acas (Usług Doradczych, Koncyliacyjnych i Arbitrażowych), lub dostępnej publicznie linii informacyjnej sądów pracy.

Dowiedz się, jakiego innego rodzaju skargi rozpatrywane są przez sądy pracy– Find out what other types of complaint can be heard an at Employment Tribunal. Acas (Usługi Doradcze, Koncyliacyjne i Arbitrażowe) –  Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Sądy pracy – Employment Tribunals


W jakim terminie można składać wniosek

W większości wypadków, wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia, w którym doszło do jednego z dwojga:
• upłynął okres zatrudnienia
• doszło do incydentu, w sprawie którego składasz wniosek

Sąd pracy zwykle nie będzie przyjmował spraw, które zostaną zgłoszone po upływie zapisanego terminu. W bardzo szczególnych okolicznościach, sąd może wydłużyć powyższy termin. Wszelkie dotyczące tego informacje można uzyskać, telefonując pod specjalny numer linii informacyjnej sądów pracy 08457 959 775. Jesli widzisz, że Twój termin złożenia wniosku już upłynął, lub trzymiesięczny termin jest bliski upłynięcia, powinieneś działać bardzo szybko.


Uzyskiwanie pomocy lub porady

Przed złożeniem wniosku, powinieneś spróbować skorzystać z porady odnośnie tego, w jaki inny sposób możesz rozwiązać swój problem, bez uciekania się do rozstrzygnięć sądu pracy. Acas (Usługi Doradcze, Koncyliacyjne i Arbitrażowe) oferuje bezpłatną, poufną i bezstronną pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawami pracowniczymi. Również, jeśli jesteś członkiem,  możesz zwrócić się o poradę do swojego związku zawodowego, lub do Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Aby złożyć wniosek do sądu, nie musisz posiadać wiedzy prawniczej. Jednak może Ci się przydać pomoc ze strony radcy prawnego, lub innej osoby, która Cię będzie reprezentowała. Jeśli mieszkasz w Szkocji,  wedle  obowiązujących tam zasad dotyczących pomocy prawnej, możesz mieć prawo do bezpłatnej porady i pomocy ze strony odpowiedniego adwokata. Szkockie Towarzystwo Prawnicze (Law Society of Scotland) posiada listę adwokatów specjalizujących się w prawie pracy. W szczególnych okolicznościach, możesz również uzyskać pomoc co do reprezentacji prawnej. Procedura ta nosi nazwę ABWOR, czyli 'pomoc przez reprezentację’. Zależna ona jednak będzie od Twojej sytuacji finansowej.

Przejrzyj listę zatwierdzonych adwokatów, agencji doradczych, oraz jednostek informacyjnych w Anglii i Walii –  Search a directory of approved solicitors, advice agencies and information providers (England and Wales).Znajdź odpowiedniego adwokata – Szkockie Towarzystwo Prawnicze  – Find a solicitor – the Law Society of Scotland.Uzyskaj informacje na temat ABWOR na stronie internetowej Szkockiej Rady do spraw Pomocy Prawnej –  Find out about ABWOR on the Scottish Legal Aid Board website


Sądy pracy w Irlandii Północnej

Jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej i wszedłeś w spór dotyczący spraw pracowniczych, będziesz potrzebował skontaktować się z Biurem Sądów do spraw Przemysłu i Uczciwego Zatrudnienia (OITFET). Dowiesz się więcej, korzystając z poniższego linka.

Strona Biura Sądów do spraw Przemysłu i  Uczciwego Zatrudnienia Irlandii Północnej – Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal, Northern Ireland website


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.08.2012 
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Sądy pracy – wprowadzenie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL