Praca w UK

Dyskryminacja na tle religijnym lub wyznaniowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich wyznanie lub przekonania. Prawo chroni pracowników także przed nękaniem lub krzywdzącym traktowaniem w miejscu pracy. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś niesprawiedliwie traktowany w związku ze swoją wiarą lub przekonaniami.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Ochrona przed dyskryminacją

Niestety nie istnieje żadna specyficzna lista, która by wyznaczała zakres tego co moglibyśmy traktować jako dyskryminację na tle religijnym lub wyznaniowym. Prawo definiuje ten typ dyskryminacji jako skierowaną przeciwko jakimkolwiek przekonaniom religijnym czy filozoficznym. Wchodzą tu w grę wszystkie istniejące religie, włącznie z tymi najbardziej rzadko praktykowanymi. Jesteś również objęty ochroną przeciwko dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, jeśli nie należysz do jakiegokolwiek związku wyznaniowego i nie masz jakichkolwiek poglądów filozoficznych, i z tego właśnie powodu jesteś przez swojego pracodawcę dyskryminowany. Przekonania polityczne nie wchodzą w zakres objęty tą ochroną. Jeśli masz wątpliwości co do tego, co wedle prawa kwalifikuje się jako religia lub przekonanie, powinieneś poszukać dalszych konsultacji. W niektórych przypadkach, jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany ze względu na wyznawaną przez Ciebie wiarę, lub wyrażane poglądy filozoficzne (lub brak owych poglądów, lub wyznania), możesz zwrócić się ze skargą do Sądu Pracy. Twoje prawa podlegają ochronie przez cały okres rekrutacji, jak i dalej w okresie zatrudnienia, włączając w to warunki i zasady pracy, płacę, status, szkolenia, awans oraz możliwości transferu, zwolnienia grupowe, zwolnienia dyscyplinarne, oraz świadczenia takie jak emerytura.

Dyskryminacja w miejscu pracy – Discrimination in the workplace


Zatrudnienie a religia lub przekonania

Udzielanie informacji pracodawcy

Nie masz obowiązku udzielania swojemu pracodawcy jakichkolwiek informacji mających związek z Twoją wiarą czy przekonaniami, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, informacje te mogą pracodawcy pomóc w realizacji potrzeb  wierzących pracowników. Każda przekazana przez Ciebie informacja powinna być, jeśli to tylko możliwe, traktowana jako anonimowa i poufna.

Czas wolny od pracy i udogodnienia

Twój pracodawca nie ma obowiązku udzielać Ci czasu wolnego, lub zapewniać Ci komfort praktykowania Twojego wyznania, jednak tam gdzie jest to możliwe, powinien spróbować Ci pomóc. Na przykład, jeśli potrzebujesz pomieszczenia, gdzie możesz się spokojnie pomodlić, a odpowiedni pokój jest dostępny, masz prawo do tego by z niego korzystać. Oczywiście jeśli przez to nie zakłócisz w  pracy innych, lub nie wpłynie to na jakość Twojej pracy.

Święta kościelne

Twój pracodawca powinien starannie rozważyć niebezpieczeństwo pojawienia się dyskryminacji pośredniej, która może nastąpić w wyniku nieuwagi. Jeśli na przykład zebrania załogi mają zawsze miejsce w piątki popołudniu, tego typu zasada może dyskryminować pracowników wyznania muzułmańskiego czy żydowskiego, dla których piątkowe popołudnie ma duże znaczenie religijne, nawet jeśli nie wszyscy w ten sposób realizują swoje praktyki. Jeśli zależy Ci na tym, by w dzień swojego święta kościelnego mieć czas wolny od pracy, z odpowiednim wyprzedzeniem zwróć się w tej sprawie do swojego pracodawcy .  Pracodawca powinien odnieść się do Twojej prośby ze zrozumieniem, niemniej jednak może też Ci odmówić, jeśli zgoda wpłynie na jakość prowadzonego przez niego biznesu.

Ubranie

Jeśli nosisz strój lub biżuterię motywowane religijnie, Twój pracodawca powinien zadbać o to, by ten sposób ubierania w żaden sposób nie przyczyniał się do dyskryminacji wobec Ciebie. Elastyczny sposób ubierania się zwykle jest możliwy, o ile nie wpływa on na codzienne bezpieczeństwo pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jedzenie

Niektóre religie nie pozwalają na spożywanie określonych potraw. Jeśli nie chcesz mieć do czynienia z tego rodzaju jedzeniem (na przykład, jeśli pracujesz w supermarkecie, i nie chcesz mieć kontaktu z wieprzowiną), porozmawiaj o tym ze swoim pracodawcą. Możliwe, ze będzie on w stanie postąpić zgodnie z Twoim życzeniem, o ile oczywiście nie będzie to miało ujemnego wpływu na interes firmy.


Jeśli jesteś dyskryminowany

Jeśli uważasz że jesteś lub byłeś dyskryminowany, prześladowany, lub traktowany gorzej ze względu na prezentowane przez Ciebie wyznanie lub przekonania filozoficzne (ewentualnie przez ich brak), lub masz pewne wynikające z Twojej wiary wymagania, które są lekceważone, możesz na ten temat porozmawiać ze swoim pracodawcą, z działem personalnym w swojej firmie,  lub (jeśli jest członkiem związku zawodowego) z przedstawicielem swojej organizacji związkowej. Doradcza, Polubowna i Arbitrażowa Organizacja (Acas) oferuje darmowe i bezstronne doradztwo we wszelkich kwestiach pracowniczych, ewentualnie możesz się też skontaktować z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich (Citizen’s Advice Bureau)

Szczegóły kontaktowe Acas – Acas contact details. Kontakty w sprawach pracowniczych – Employment contacts


Gdzie uzyskać pomoc

Powinieneś mieć zapisane wszystkie informacje dotyczące przypadków dyskryminacji, prześladowania, czy dręczenia. Powinieneś informować swojego pracodawcę o wszelkiej medycznej pomocy jakiej w rezultacie owego traktowania wymagasz. Jeśli istnieje taka możliwość, postaraj się rozwiązać swój problem nieoficjalnie w rozmowie z pracodawcą. Jeśli to jednak będzie niemożliwe, skorzystaj z dostępnych w swoim zakładzie pracy procedur zażaleniowych. W zupełnej ostateczności, jeśli uważasz ze padłeś ofiarą dyskryminacji, możesz mieć możliwość złożenia skargi do Sądu Pracy.

Problemy w pracy – Rozwiązywanie problemów


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 14.07.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dyskryminacja na tle religijnym lub wyznaniowym”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL