Praca w UK

Prawa pracowników rolnych

Jeśli jesteś zatrudniony w przemyśle rolniczym, przepisy prawne dotyczące Twojego zatrudnienia mogą być nieco inne, niż w przypadku pozostałych zawodów. Dotyczy to na przykład wynagrodzenia; zamiast krajowej płacy minimalnej, może przysługiwać Ci stawka minimalna wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Dowiedz się, jakie prawa ci przysługują w zależności od kategorii i stopnia zatrudnienia.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Praca w rolnictwie

Zatrudnienie w rolnictwie to:
• jakiekolwiek prace związane z głównymi gałęziami farmerstwa, np. hodowlą krów mlecznych, uprawą roli czy hodowlą owiec
• wytwarzanie produktów eksploatacyjnych, po zebraniu przeznaczonych do konsumpcji lub innego użytku, włącznie z produktami nieprzeznaczonymi do konsumpcji, takimi jak cebulki roślin, sadzonki czy kwiaty
• wykorzystywanie gruntów pod pastwiska, łąki, sady, łoziny, lasy lub jako punkty sprzedaży krzewów i roślin bądź szkółki leśne

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Więcej informacji oraz pomoc w ustaleniu, czy Twoje zatrudnienie kwalifikuje się jako praca w rolnictwie, uzyskasz, dzwoniąc na specjalną infolinię dotyczącą praw regulujących zatrudnienie i wynagrodzenie.

Infolinia dotycząca płac i zatrudnienia – Pay and Work Rights Helpline


Stopnie zatrudnienia w rolnictwie

Stawka minimalna wynagrodzenia w sektorze rolniczym zależy od stopnia zatrudnienia. W przemyśle rolniczym obowiązuje sześciostopniowa skala zatrudnienia, przy czym to, do którego stopnia kwalifikuje się dana posada zależy od zakresu wykonywanych obowiązków i/lub kwalifikacji pracownika. Inne zasady obowiązują w przypadku uczniów i praktykantów. W przypadku pracowników zatrudnionych na elastycznych warunkach, których umowy zostały zawarte przed 30 września 2009, obowiązują ustalenia przejściowe.

Kategorie i stopnie zatrudnienia w rolnictwie – Stopnie i kategorie pracownikow rolnych


Twoja umowa o pracę

Prawa pracowników sektora rolniczego zostały określone w specjalnym rozporządzeniu Agricultural Wage Order. Warunki określone w Twojej umowie o pracę muszą być przynajmniej tak korzystne, jak te znajdujące się w rozporządzeniu.
Minimalna stawka wynagrodzenia dla sektora rolniczego będzie Ci przysługiwać, jeśli:
• Twoje zatrudnienie mieści się w sześciostopniowej skali
• jesteś zatrudniony na elastycznych warunkach zgodnie z umową zawartą przed 30 września 2009
• wykonujesz swoje obowiązki jako praktykant (apprentice)

Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, może przysługiwać Ci także:
• wynagrodzenie za nadgodziny
• płatny urlop – obecnie jest to 38 dni urlopu dla osób pracujących przynajmniej sześć dni w tygodniu
• 30-minutowa przerwa na odpoczynek na każde przepracowane 5,5 godziny (lub 4,5 w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat)
• wynagrodzenie za okres choroby (Agricultural Sick Pay)
• wynagrodzenie za dostępność poza godzinami pracy
• wynagrodzenie związane ze złą pogodą
• wynagrodzenie za inne rodzaje urlopu, np. po śmierci bliskiej osoby
• wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych
• dodatki związane z narodzinami dziecka lub adopcją
• dodatek związany z posiadaniem psa

1) Osoby uczące się zawodu

Jeśli uczysz się wykonywania zawodu, nie przysługuje Ci:
• wynagrodzenie za godziny uwzględnione w Twojej umowie dotyczącej szkolenia (training contract)
• urlop wypoczynkowy
• inne płatne formy urlopu

Pracodawca lub organizacja odpowiedzialna za szkolenie może zwrócić się do Ciebie z prośbą o wykonanie dodatkowej pracy, nieuwzględnionej w Twojej umowie o szkoleniu. Jeśli się zgodzisz, musisz otrzymać wynagrodzenie za przeproacowane dodatkowo godziny według stawki za nadgodziny właściwej dla stopnia Twojego zatrudnienia.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

2) Przerwy na odpoczynek

Wszystkim osobom poniżej 18 roku życia, pracującym w przemyśle rolniczym przysługuje przerwa na odpoczynek, jeśli ich dzień pracy jest dłuższy niż 5,5 godziny.
Przerwa powinna być nieprzerwana, trwać 30 minut i pracownik powinien spędzać ją poza bezpośrednim miejscem pracy. Przerwa nie może być wykorzystana na początku ani na końcu dnia pracy. Przerwy na odpoczynek są niepłatne.
Dla potrzeb obliczania przysługującego wymiaru przerw na odpoczynek, za czas pracy uznaje się:
• czas spędzony na wykonywaniu obowiązków na rzecz pracodawcy
• czas spędzony na szkoleniach
• czas spędzony na wykonywaniu czynności, które zostały uznane za pracę w porozumieniu zawartym między Tobą i pracodawcą

Płaca minimalna i wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w sektorze rolniczym – Agricultural Minimum Wage and pay. Wynagrodzenie za okres choroby dla osób pracujących w sektorze rolniczym – Agricultural Sick Pay. Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w sektorze rolniczym – Agricultural workers’ holiday leave. Przerwy na odpoczynek – Rest breaks


Prawa w trakcie szkoleń

Za każdy okres szkolenia zatwierdzonego przez pracodawcę (np. kursy pozwalające awansować na kolejny stopień zatrudnienia) powinieneś otrzymać wynagrodzenie nie mniejsze niż przysługująca Ci zazwyczaj stawka. Dotyczy to zarówno samego szkolenia, jak i czasu poświęconego na dojazdy.
Pracodawca musi pokryć koszty szkolenia, jak i wszystkie dodatkowe koszty, np. związane z dojazdem i zakwaterowaniem.
Jeśli obecnie wykonujesz pracę stopnia pierwszego, po przepracowaniu 30 tygodni u jednego pracodawcy możesz starać się o udział w szkoleniu na stopień drugi. W trakcie szkolenia pracodawca ma obowiązek:
• pokryć koszt szkolenia
• wypłacać Twoje wynagrodzenie
• ponieść wszelkie niezbędne wydatki


Praca przez pośrednika

Agencje pośrednictwa pracy typu gangmaster pomagają osobom, które pragną podjąć tymczasową lub dorywczą pracę w sektorach takich jak:
• leśnictwo
• sadownictwo
• połów ostryg
• przetwórstwo i pakowanie napojów i produktów spożywczych

Agencja taka powinna posiadać licencję wydaną przez GLA (Gangmasters Licensing Authority). Pomaga to zapobiegać wykorzystywaniu pracowników, a także zapewnia im odpowiednie wynagrodzenie i świadczenia.
Wykaz agencji posiadających licencję znajduje się na stronie internetowej GLA.

Istnieje kilka wyjątków, w których agencja nie potrzebuje licencji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Departamentu ds. Środowiska, Pokarmów i Terenów Wiejskich (Defra – Department for Environmental, Food and Rural Affairs). Możesz je także uzyskać, dzwoniąc na infolinię dotyczącą płac i zatrudnienia (Pay and Work Rights Helpline).

Wykaz licencjonowanych agencji typu gangmaster – Gangmaster licence register. Agencje typu gangmaster: zwolnienie z obowiązku posiadania licencji – Gangmaster: exclusions from licensing


Gdzie uzyskać pomoc

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat praw przysługujących pracownikom przemysłu rolniczego, skontaktuj się z infolinią dotyczącą płac i zatrudnienia lub skorzystaj z internetowego formularza, aby wysłać swoje zapytanie.

Infolinia dotycząca płac i zatrudnienia – Pay and Work Rights Helpline


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 26.05.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawa pracowników rolnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL