Praca w UK

Ciąża a praca

Jeśli pracujesz i jesteś w ciąży, obowiązkiem pracodawcy jest troska o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Może także przysługiwać Ci płatny urlop na opiekę zdrowotną w okresie ciąży. Jesteś także chroniona prawnie przez niesprawiedliwym traktowaniem. Dowiedz się, jakie zabezpieczenia Ci przysługują.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd


Podstawowe informacje o zatrudnieniu w czasie ciąży

Ciężarnym pracownicom przysługują cztery podstawowe prawa:
• do płatnego urlopu na związane z ciążą wizyty lekarskie, lekcje rodzenia itp.
• do urlopu macierzyńskiego (maternity leave)
• do benefitów wypłacanych matkom przebywającym na urlopie macierzyńskim
• do ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem lub zwolnieniem z pracy

Pracodawca musi także spełnić określone warunki, aby zapewnić ciężarnym pracownicom bezpieczne i niezagrażające zdrowiu warunki pracy.
Aby uzyskać konkretne informacje dotyczące praw przysługujących kobietom ciężarnym w miejscu pracy, skorzystaj z poniższego linku.

Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji na temat praw i obowiązków przyszłych matek w miejscu pracy – Maternity rights and responsibilities tool


Informowanie pracodawcy o ciąży

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie pracodawcy o tym, że spodziewasz się dziecka, nie później niż na 15 tygodni przed rozpoczęciem tygodnia, w którym przypada wyznaczona data porodu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe (np. jeśli nie zdawałaś sobie sprawy z tego, że jesteś w ciąży), musisz przekazać tą informację pracodawcy możliwie najwcześniej. Powinnaś także poinformować pracodawcę, kiedy chcesz wykorzystać swój urlop macierzyński (Statutory Maternity Leave) oraz kiedy chcesz zacząć pobierać zasiłek macierzyński (Maternity Pay).
Lepiej jednak przekazać powyższe informacje jak najwcześniej, ponieważ pozwoli to pracodawcy na zaplanowanie zastępstwa w okresie urlopu macierzyńskiego, a także ułatwi mu zagwarantowanie Ci wszystkich związanych z ciążą praw. Jest to szczególnie istotne, jeśli w grę wchodzą problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nie możesz także korzystać z płatnego urlopu na wizyty, zabiegi i zajęcia związane z ciążą, jeśli Twój pracodawca nie wie, że spodziewasz się dziecka.


Urlop związany z opieką prenatalną

Wszystkim ciężarnym pracownicom, niezależnie od stażu, przysługuje ograniczona liczba godzin urlopowych do wykorzystania w związku z opieką prenatalną. Za urlop ten przysługuje takie samo wynagrodzenie, jak za normalne godziny pracy. Pracodawca, który odmawia przyznania urlopu w związku z opieką prenatalną lub nie wypłaca wynagrodzenia za ten urlop według normalnej stawki, postępuje niezgodnie z prawem.
Jeśli wykorzystałaś urlop płatny na pierwszą wizytę u lekarza, pracodawca może poprosić o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia przy kolejnych wizytach. W takiej sytuacji powinnaś pokazać pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę oraz wystawioną przez przychodnię kartę z datą kolejnej wizyty lub inny dokument, potwierdzający datę i godzinę wizyty.
W ramach opieki prenatalnej uwzględnia się także zajęcia relaksacyjne lub specjalne zajęcia dla rodziców, a także badania lekarskie, jeśli zostały one zalecone przez lekarza. W miarę możliwości, postaraj się umawiać na badania i zajęcia dodatkowe poza godzinami pracy.

1) Przyszli rodzice a urlop na opiekę prenatalną

Prawo nie przewiduje urlopu, umożliwiającego ojcom towarzyszenie ich partnerkom w trakcie wizyt u lekarza, gdyż prawo do płatnego urlopu w tym przypadku przysługuje wyłącznie ciężarnym pracownicom. Wielu pracodawców zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ważny jest to okres w życiu ich pracowników, w związku z czym umożliwia im skorzystanie z płatnego urlopu lub odpracowanie opuszczonych godzin w innym terminie.

2) Korzystanie z zapłodnienia metodą in vitro (IVF)

Nierówne traktowanie przez pracodawcę pracownicy, która poddaje się zapłodnieniu metodą in vitro lub planuje zajść w ciążę jest niezgodne z prawem i podlega pod dyskryminację płciową. Prawo do płatnego urlopu na opiekę prenatalną przysługuje jednak dopiero po implantacji zarodka.

Dyskryminacja ze względu na płeć – Dyskryminacja płciowa i równość płac


Zasady BHP w przypadku kobiet w ciąży

Niektóre z zagrożeń występujących w miejscu pracy mogą wpływać na ciążę na bardzo wczesnym jej etapie, a nawet przed poczęciem. Dlatego też pracodawcy muszą dbać o bezpieczeństwo i zdrowie kobiet w wieku rozrodczym, nie czekając na informację o ciąży.
W ramach standardowej oceny ryzyka pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy jakikolwiek aspekt wykonywanej pracy może stanowić zagrożenie dla kobiet w wieku rozrodczym. Jeśli zajdziesz w ciążę, powinnaś niezwłocznie powiadomić o tym swojego pracodawcę, aby mógł on stwierdzić, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań związanych z zapewnieniem Ci bezpieczeństwa w miejscu pracy.

1) Ocena ryzyka

W chwili, gdy poinformujesz pracodawcę o ciąży, powinien on dokonać na nowo oceny ryzyka związanego z wykonywaną przez Ciebie pracą i ustalić, jakie zmiany należy wprowadzić w trosce o zdrowie Twoje i dziecka. Pracodawca powinien umożliwić Ci wzięcie udziału w tym procesie i aktualizować ocenę ryzyka na kolejnych etapach ciąży, w celu określenia ewentualnych dodatkowych zmian.
Zagrożenie w miejscu pracy może być związane z:
• podnoszeniem lub przenoszeniem ciężkich przedmiotów
• staniem lub siedzeniem przez dłuższy okres czasu
• narażeniem na działanie substancji toksycznych
• długimi godzinami pracy

Po dokonaniu oceny i zidentyfikowaniu źródeł ryzyka, pracodawca musi usunąć zagrażające czynniki lub sprawić, że nie będziesz na nie narażona (np. oferując Ci odpowiednie alternatywne zajęcie). Jeśli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, pracodawca powinien zawiesić Cię w wykonywaniu obowiązków, równocześnie wypłacając Ci pełne wynagrodzenie.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

2) Jeśli czujesz, że jesteś narażona na ryzyko

Jeśli uważasz, że jesteś narażona na ryzyko, ale pracodawca się z Tobą nie zgadza, najpierw porozmawiaj ze swoim przedstawicielem ds BHP lub działaczem związku zawodowego. Możesz także zwrócić się ze swoimi obawami bezpośrednio do pracodawcy. Jeżeli jednak w dalszym ciągu odmówi on podjęcia odpowiednich działań, powinnaś porozmawiać ze swoim lekarzem lub zadzwonić na infolinię Inspektoratu BHP (Health and Safety Executive) pod numerem 0845 345 0055 (dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

3) Złe samopoczucie w ciąży

Jeśli nie pojawisz się w pracy w związku ze złym samopoczuciem związanym z ciążą na 4 tygodnie przed wyznaczoną datą porodu, Twój urlop macierzyński, a także wypłata zasiłku macierzyńskiego przez pracodawcę (Statutory Maternity Pay) lub przez Jobcentre Plus (Maternity Allowance) rozpocznie się automatycznie, bez względu na to, co ustaliłaś ze swoim pracodawcą.

4) Obowiązkowy urlop macierzyński

Nawet, jeśli zdecydowałaś się nie skorzystać z ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave), po urodzeniu dziecka musisz wziąć dwa tygodnie wolnego (lub cztery tygodnie – jeżeli pracujesz na terenie fabryki). Jest to tzw. obowiązkowy urlop macierzyński (Compulsory Maternity Leave).

Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków z przyczyn medycznych/zdrowotnych lub ze względów bezpieczeństwa – Suspension from work on medical/health and safety grounds. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – Employers’ health and safety responsibilities. Zalecenia Inspektoratu BHP dla matek i kobiet w ciąży – Health and Safety Executive guidance for new and expectant mothers. Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Ciąża i dyskryminacja

Mniej przychylne traktowanie pracownicy ze względu na ciążę lub urlop macierzyński jest niezgodne z prawem jako dyskryminacja płciowa. Przykładem może być:
• próba zmniejszenia liczby godzin bez Twojej zgody
• nagła skłonność pracodawcy do wystawiania Ci negatywnych opinii
• zlecanie nieodpowiednich obowiązków
• zwolnienie z pracy w ramach redukcji etatów z powodu ciąży (możesz jednak zostać zwolniona z innych powodów)
• traktowanie nieobecności spowodowanych złym samopoczuciem w ciąży jako podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Jeśli jesteś w ciąży, pracodawca nie może zmienić Twoich warunków i zasad zatrudnienia bez Twojej zgody, gdyż stanowiłoby to naruszenie umowy o pracę.

Dyskryminacja ze względu na płeć – Dyskryminacja płciowa i równość płac. Wprowadzanie zmian do umowy o pracę – Changes to employment contracts. Naruszenie warunków umowy – Naruszenie warunków umowy


Jeśli jesteś w ciąży i masz problemy w pracy

Jeśli masz trudności z egzekwowaniem przysługujących Ci z uwagi na ciążę praw w miejscu pracy, porozmawiaj z pracodawcą – być może Twoje problemy wynikają ze zwykłego nieporozumienia. Jeżeli jednak to nie poskutkuje, możliwe, że będziesz musiała złożyć zażalenie według obowiązującej w Twoim miejscu pracy procedury.

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów 


Inne przydatne linki

Urlop rodzicielski i elastyczne godziny pracy – Parental leave and flexible working. Pobierz ulotkę dla pracowników, dotyczącą kobiet ciężarnych w miejscu pracy – Download ‘Pregnancy and work leaflet – what you need to know as an employee’ (PDF, 1443K). Zalecenia Inspektoratu BHP dla pracujących matek i kobiet w ciąży – Health and Safety Executive guidance for new and expectant mothers who work. Porady dla pracodawców dotyczące ciężarnych pracownic na stronie Business Link – Advice for employers on pregnancy at work from Business Link


Przydatne dane kontaktowe

Acas (usługi doradcze, ugody, arbitraż) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Agencja ds pracy, Irlandia Północna – Labour Relations Agency, Northern Ireland


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

11 komentarzy do “Ciąża a praca”

 1. Izucha pisze:

  Kończy mi się kontrakt dosłownie za 10dni. W tym czasie dowiedziałam się że jestem w ciąży. Czy mogą mi nie przedłużyć kontraktu?

 2. Marta pisze:

  Witam. Jestem w poczatkowej ciazy i zle znosze co niestety zmusza mnie do pozostania w domu. Jestem na kontrakcie. Czy nieobecne dni w pracy bede miec platne? I czy jest ograniczone to tygodniami ile moge wykorzystac?

 3. Jahao pisze:

  Mialam zrobic urlop, zeby nie placic kroci za zlobek corki. Zaszlam w ciaze. Nie planowalam wolnego na dluzej niz 3 miesiace. Chcialabym isc do pracy bo nie wyobrazam sobie siedziec cala ciaze w domu, ale nie wiem czy z brzuchem to mozliwe. Moze ktos wie jak to wyglada i co moge zrobic zeby isc do pracy?

 4. Jahao pisze:

  Mialam zrobic urlop, zeby nie placic kroci za zlobek corki. Zaszlam w ciaze. Nie planowalam wolnego na dluzej niz 3 miesiace. Chcialabym isc do pracy bo nie wyobrazam sobie siedziec cala ciaze w domu, ale nie wiem czy z brzuchem to mozliwe.

 5. Aska pisze:

  Witam mam pytanie, pracuje w fabryce w uk jestem na kontrakcie i przebywam na urlopie macierzyńskim jestem znowu wciazy czy mój pracodawca moze mnie zwolnić?jakie mam prawa w takiej sytuacji?urlop kończy mi sie za 2 miesiące i wtedy mam zamiar poinformować znowu o ciąży pracodawcę pozdrawiam i z góry dziękuje za odp

  • Klaudia pisze:

   Witam!
   Pracuje we włoskiej restauracji od grudnia. Jestem w 14 tyg ciąży. Szef o ciazy wie juz od samego poczatku ze wzgledu na moje objawy. Od pewnego czasu nie dogaduje sie z szefem. Ostatnio ze mogłam przyjść do pracy gdyż ten powiedzial ze jak nie przyjde to mam szukać nowej pracy i tak sie stalo nie moglam iść. Czy on ma prawo po prostu mnie zwolnić?

 6. ela pisze:

  A jak jest z agencjami pracy? czy takie same warunki są dla pracujących dla agencji pracy jak i nastały kontrakt dla danej firmy?

 7. Nika pisze:

  Witam,
  od dwóch lat mieszkam w UK i od września 2014 pracuję w piekarni, najpierw na stanowisku dekoratora ciastek a od marca br teamleadera dekoratorów. Z moim partnerem myślimy o założeniu rodziny. Jednak mój kontrakt o pracę skonstruowany jest bardzo niekorzystnie dla mnie pod wieloma względami. Np kwestia płac opisana jest w sposób taki, że jest podana stawka godzinowa (taka sama za normalne godziny pracy, soboty i nadgodziny) i że płacone mam za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli np mam wolne bo taki jest grafik lub kończę wcześniej albo biorę sick’a to wtedy nie mam płącone. Często jest też tak, że szefosto nie może lub nie chce im się siedzieć do 4pm tak jak jest moja zmiana a jestem sama i wtedy muszę wyjść wcześniej przez co tracę godziny a co za tym idzie pieniądze. Praca jest dość ciężka i wydaje mi się, że kiedy będę w ciąży nie będę mogła chodzić do pracy. Czy z mojego kontraktu wynika, że wtedy nie będę miała płacone nic, bo nie przepracuję godzin? Chciałabym założyć swoją rodzinę, jednak jeśli mam zostać bez zarobków w ciąży i po porodzie to będzie to trudna decyzja. Wiem jak wygląda prawo pracy w Polsce, wg mnie jest dużo bardziej czytelne i przychylne dla pracowników, natomiast tutaj w Anglii ciężko mi znaleźć konkretne i potrzebne informacje, większość przepisów nie rozumiem lub brzmią one dwojako… Z góry dziękuję za pomoc.

 8. weronika pisze:

  Witam. Jestem w ciazy w pierwszych tygodniach, pracuje w fabryce i kontrakt mamy przedluzany co kilka tygodni za 3tyg konczy mi sie kontrakt i mam pewne przedluzenie. Czy Szef moze nie przedlluzyc mi kontraktu z powodu ciazy?

 9. weronika pisze:

  ciaża a praca .witam mam pytanie pracuje w fabryce z miesem w temperaturze minusowej od wtorku do soboty po 10 godz chciałabym zmiejszyć godz mojej pracy po 8 godz dziennie ale boje sie isc i zapytac mojego pracodawcy nie wiem co mam robic jestem w 2 miesiacu ciazy i żle sie czuje mój lekarz prowadzacy moja ciaze nie widzi nic w tym złego abym pracowała ale ja sie tak zle czuje ze ie daje rady ustac 10 godz na nogach i pracuje w Anglii prosze o pomoc


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ciąża a praca”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL