Praca w UK

Różne rodzaje elastycznego zatrudnienia

Elastyczne godziny pracy nie ograniczają się do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Istnieją także alternatywne rozwiązania zapewniające elastyczne godziny pracy, jak na przykład tzw. flexitime, praca w domu lub skondensowane godziny pracy. Jeśli rozważasz podjęcie pracy w elastycznych godzinach, powinieneś zorientować się, które z dostępnych rozwiązań będzie dla Ciebie najodpowiedniejsze, zanim zdecydujesz się na rozmowę z pracodawcą.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Elastyczne warunki zatrudnienia

Elastyczny model zatrudnienia może pomóc Ci w utrzymaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Taka praca może oznaczać więcej wolnego czasu, który z kolei będziesz mógł poświęcić opiece nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, a także ułatwi Ci radzenie sobie z codziennymi obowiązkami. Zatrudnienie to może przybierać rozmaite formy. Zanim zdecydujesz się poprosić pracodawcę o zapewnienie Ci elastyczności zatrudnienia, rozważ wszystkie możliwe opcje. Rozpatrzenie Twojej prośby o elastyczne zatrudnienie oraz zorganizowanie takiego modelu pracy może zająć pracodawcy ponad 14 tygodni, dlatego też nie powinieneś oczekiwać natychmiastowych zmian po wystąpieniu z taką propozycją.

Elastyczne godziny

Zatrudnienie w elastycznych godzinach, czyli tzw. flexitime, umożliwi Ci wybór – oczywiście w uzgodnionych granicach – godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Będziesz musiał wypracować określoną, podstawową liczbę godzin (core time), ale sam zadecydujesz o której godzinie chcesz zacząć i skończyć pracę oraz w jakich godzinach wykorzystasz przysługujące Ci przerwy. Możliwe, że będziesz mógł także przenieść – w wyznaczonych granicach – część niewypracowanych godzin lub ich nadmiar na inny dzień. Zasada ta zazwyczaj będzie dotyczyła najwyżej jednego lub dwóch dni w miesiącu.


Praca z domu

Praca z domu (homeworking) polega na wykonywaniu wszystkich lub części obowiązków zawodowych w domu. Dzięki temu będziesz mógł spędzić cały tydzień roboczy lub jego część, pracując w domu lub innym miejscu, z dala od miejsca zatrudnienia. Jeśli na przykład wykonujesz swoją pracę głównie przy użyciu komputera i Twoja stała obecność w biurze jest zbędna, możesz pracować na stałe w domu, poza dniami, w których musisz stawić się na spotkaniu lub szkoleniu. W tym celu będziesz jednak musiał mieć w domu zapewnione odpowiednie warunki pracy i wyposażenie, które umożliwi Ci wykonywanie obowiązków.


Praca w systemie semestralnym

Ten model zatrudnienia, tzw. term-time working, odzwierciedla harmonogram semestru szkolnego. W tym systemie będziesz pracować w normalnych godzinach w ciągu roku szkolnego, natomiast będziesz miał wolne w trakcie ferii i wakacji, mimo że w dalszym ciągu będziesz pozostawał pracownikiem firmy. Taki model pracy umożliwi Ci sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie wolnym od nauki.


System wybierania nadgodzin

Przy takim modelu zatrudnienia, tzw. time off in lieu, wyrażasz zgodę na pozostanie dłużej w pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkie nadgodziny są jednak odnotowywane i możesz je wykorzystać jako płatny urlop w spokojniejszym okresie. Pracodawca może określić limit nadgodzin, które możesz w ten sposób zgromadzić w ciągu roku, a także ustalić zasady dotyczące tego, kiedy możesz je wykorzystać.


Skumulowany czas pracy

Kumulacja godzin pracy, czyli compressed hours, to system, w którym możesz wypracować określoną w umowie tygodniową liczbę godzin, pracując dłużej przez mniejszą liczbę dni. Zaczynając pracę wcześniej lub kończąc później, możesz odpracować godziny, które normalnie musiałbyś przepracować w innym dniu. Przykładowo, w 35-godzinnym tygodniu pracy, zamiast przychodzić do pracy codziennie, możesz poprosić o możliwość rozłożenia tej liczby godzin na cztery dni. W tym wypadku liczba godzin przepracowywanych tygodniowo zazwyczaj pozostaje niezmienna.


Praca w niepełnym wymiarze godzin

Praca na niepełny etat (part-time) oznacza mniej godzin do przepracowania tygodniowo. Zazwyczaj będziesz musiał ustalić z pracodawcą dokładne godziny zatrudnienia. W takim modelu możesz pracować codziennie, ale krócej, bądź też pracować dłużej, ale tylko w wybrane dni tygodnia. Praca na niepełny etat daje spore możliwości w zakresie ustalania grafiku pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Stała liczba godzin w ujęciu rocznym

W takim modelu pracy (annualised hours) musisz przepracować określoną liczbę godzin w ciągu roku, a nie w ciągu tygodnia. Zazwyczaj pula godzin będzie podzielona na podstawę (core hours), którą musisz przepracować w każdym tygodniu, oraz nieprzydzielone godziny (unallocated hours), które możesz wykorzystać w zależności od potrzeb. Jeżeli na przykład Twoja firma prowadzi wyjątkowo intensywną działalność w okresie od maja do września, możesz wykorzystać dodatkowe godziny w tym okresie. Następnie możesz pracować mniej intensywnie w spokojniejszym okresie między październikiem a kwietniem. W takim modelu zatrudnienia Twoje godziny pracy mogą zmieniać się okresowo, a nawet z tygodnia na tydzień, w zależności od potrzeb firmy.


Wspólny etat

Job sharing to sytuacja, w której pracujesz tylko przez określoną część dnia, tygodnia lub roku, z kolei ktoś inny wykonuje te same obowiązki w pozostałym czasie, tak że wasze godziny zatrudnienia uzupełniają się, tworząc pełny etat. Z tą drugą osobą musicie wspólnie ustalić godziny pracy, podział obowiązków, a także sposób podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i sprawowania nadzoru nad personelem. Taki model może sprawdzać się np. w przypadku dwóch nauczycieli.


Rozłożone godziny

Staggered hours to model, w którym pracownicy zaczynają i kończą pracę o różnych porach, a także mają przerwy w różnych godzinach, dzięki czemu pracodawca może prowadzić działalność w większym wymiarze godzin. W praktyce jest to po prostu system zmianowy. Twój dzień i tydzień pracy będzie zazwyczaj wyglądał tak samo; np. możesz pracować codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.


Dalsze postępowanie

Jeśli starasz się zdecydować, która z powyższych opcji byłaby dla Ciebie najkorzystniejsza, zapoznaj się z treścią artykułu „Zalety elastycznych godzin zatrudnienia“. W przypadku gdy dokonałeś ostatecznego wyboru i jesteś gotów udać się ze swoją prośbą do pracodawcy, szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w artykule „Prawo do elastycznych godzin pracy“.

Zalety elastycznych godzin zatrudnienia – Zalety elastycznych godzin pracy. Prawo do elastycznych godzin pracy – Prawo do elastycznych godzin pracy


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 20.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Różne rodzaje elastycznego zatrudnienia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL