Praca w UK

Udział w akcjach protestacyjnych

Dowiedz się o prawach przysługujących Ci jako pracownikowi, jeśli bierzesz pod uwagę wzięcie udziału w akcji protestacyjnej. Jeśli na przykład zostałeś zwolniony za udział w proteście, możliwe, że będziesz mógł oskarżyć pracodawcę o niesprawiedliwe zwolnienie Cię z pracy.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pobieranie płacy podczas akcji protestacyjnej

Masz prawo powstrzymać się od pracy, biorąc udział w akcji protestacyjnej, i sądy nie mają takiego prawa, by zmusić Cię ani do pracy, ani do powrotu do pracy. Jeśli podejmujesz akcję protestacyjna, prawdopodobnie Twoje zachowanie zostanie uznane za naruszające postanowienia umowy o pracę, i istnieje prawdopodobieństwo, że Twój pracodawca:
• nie zapłaci Ci za czas, w którym akcja protestacyjna była prowadzona
• może pozwać Cię do sądu za złamanie postanowień umowy (nie zdarza się to często, jednak nie jest niemożliwe)

Podjęcie akcji protestacyjnej zwykle nie oznacza zwolnienia Cię z pracy, natomiast dni, które spędziłeś na prowadzeniu akcji protestacyjnej, zwykle nie będą się wliczały w Twój całkowity czas pracy w danej firmie. Oznacza to, że czas, jaki przepracowałeś zarówno przed, jak i po podjęciu akcji protestacyjnej, będzie Ci zaliczony w całość czasu pracy. Ma to znaczenie w wypadku, gdy zajdzie potrzeba wyliczenia pewnych wynikających z umowy korzyści (na przykład wysokość Twojej emerytury), jak i odwołania się do pewnych praw statutowych (na przykład jak idzie o wysokość odprawy w przypadku, gdy zostaniesz zakwalifikowany do zwolnienia grupowego).

Ciągłość zatrudnienia – Ciągłość zatrudnienia


Zwolnienie z pracy za udział w chronionej akcji protestacyjnej

Zwykle, udział w chronionej akcji protestacyjnej zapewnia Ci ochronę przed zwolnieniem z pracy. Twój udział w akcji protestacyjnej w normalnych warunkach nie narazi Cię na ryzyko zwolnienia z pracy, jeśli protest jest podlegającym ochronie przedsięwzięciem, podjętym przez Twój związek zawodowy zgodnie z prawem. Stanie się tak w przypadku spełnienia poniższych warunków:
• spór jest sporem pomiędzy związkiem zawodowym, a pracodawcą
• zostało przeprowadzone tajne głosowanie i większość uczestników głosowania opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej
• szczegółowa informacja na temat akcji protestacyjnej została przekazana pracodawcy co najmniej na siedem dni przed jej rozpoczęciem
• akcja protestacyjna została ogłoszona przez osobę posiadającą odpowiednią autoryzację od związku

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy za udział w akcji protestacyjnej trwającej przez okres 12 tygodni, lub mniej (wliczają się tu również akcje trwające parę godzin czy dni), będziesz miał prawo złożyć skargę na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, a Twoja skarga zostanie przyjęta, jako uzasadniona. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło w trakcie prowadzenia przez Ciebie protestu, jak i już po zakończeniu protestu. Przy próbie ustalenia, czy Twój udział w akcji protestacyjnej trwał nie więcej niż 12 tygodni, nie będą do tego okresu wliczane jakiekolwiek dni wynikające z lokautu (kiedy czas Twojej nieobecności w pracy wynikał z decyzji pracodawcy). Jeśli Twój udział w chronionej akcji protestacyjnej trwa przez okres dłuższy, niż 12 tygodni, Twoje prawa są już inne. Jeśli zostaniesz zwolniony z pracy za to, że brałeś udział w akcji protestacyjnej po upływie 12 tygodni, zwolnienie może być uznane za niesprawiedliwe, tylko w przypadku, gdy do czasu podjęcia decyzji o zwolnieniu, Twój pracodawca nie podjął sensownych kroków na rzecz rozstrzygnięcia sporu ze związkiem zawodowym. Na przykład, zwolnienie z pracy osób biorących udział w strajku zostanie uznane za krok niesprawiedliwy, jeśli Twój pracodawca w sposób nieuzasadniony odmówił prośbie związku zawodowego o dopuszczenie trzeciej strony do udziału w negocjacjach, na rzecz doprowadzenia do ugody.

Akcja protestacyjna i związki zawodowe – Akcje protestacyjne. Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy – Niesłuszne zwolnienie


Zwolnienie z pracy, a nie podlegająca ochronie akcja strajkowa

Oficjalna akcja protestacyjna zorganizowana przez wiązek zawodowy, zostanie zakwalifikowana jako “chroniona” jeśli:
• związek zawodowy, przed podjęciem akcji protestacyjnej, nie zorganizował tajnego głosowania
• związek zawodowy, przed przeprowadzeniem głosowania, lub przed rozpoczęciem akcji, nie poinformował pracodawcy zgodnie z prawem o zbliżającej się akcji
• związek zawodowy odciął się od akcji protestacyjnej (na przykład w przypadku, gdy do przeprowadzenia akcji wezwała osoba bez odpowiedniego upoważnienia, lub gdy związek uznał wcześniej spór za rozstrzygnięty). Czasem taka akcja nazywana jest “akcją wypowiedzianą”
• mamy do czynienia z akcją na rzecz innego zakładu pracy, czasem nazywaną “akcją solidarnościową”
• akcja ma na celu jedynie promocję praktyk, gdzie władza należy do związku (sytuacja znana jest po nazwą ‘closed shop’)
• zorganizowana jest na rzecz wsparcia dla pracowników zwolnionych z pracy za udział w nie chronionej akcji protestacyjnej
• inne przepisy prawa strajkowego zostały naruszone przy organizowaniu akcji protestacyjnej

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy za udział w nie chronionej akcji protestacyjnej, do której wezwał Twój związek zawodowy, w sytuacji, gdy inni biorący udział w akcji członkowie załogi również zostali zwolnieni, zwykle nie możesz zgłaszać pretensji o niesłuszne zwolnienie z pracy.

Możesz kierować skargę w sprawie niesłusznego zwolnienia, jeśli zostałeś zwolniony:
• z powodów w sposób oczywiście niesłusznych (na przykład w sytuacji, gdy wykonywałeś swoje obowiązki jako przedstawiciel zakładu do spraw zdrowia i bezpieczeństwa)
• jeśli brałeś udział w akcji protestacyjnej, ale inne osoby biorące w niej udział nie zostały zwolnione
• za udział w akcji nie chronionej już po jej zaprzestaniu

Samo prawo do złożenia skargi na niesłuszne zwolnienie z pracy, nie oznacza, że Twoja skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie


Zwolnienie z pracy, a nieoficjalna akcja protestacyjna

Nieoficjalna akcja protestacyjna to akcja, która nie została zorganizowana przez związek zawodowy i za organizację której związek zawodowy nie ponosi odpowiedzialności. Zwykle nie masz prawa zgłaszać pretensji o niesłuszne zwolnienie z pracy, jeśli zostałeś zwolniony podczas udziału w tego rodzaju akcji. Możesz jednak wciąż składać zażalenie, jeśli powód Twojego zwolnienia był niesprawiedliwy w sposób automatyczny.


Jeśli uczestnicy akcji nie są członkami związku zawodowego

Jeśli bierzesz udział w akcji protestacyjnej, a nie jesteś jednocześnie członkiem związku zawodowego, zwykle Twój udział jest traktowany, jako udział w nieoficjalnej akcji protestacyjnej. Oznacza to, że jeśli zostaniesz zwolniony z pracy w trakcie udziału w tego typu akcji, zwykle nie masz prawa do składania skargi o niesłuszne zwolnienie. Możesz jednak złożyć zażalenie, jeśli powód Twojego zwolnienia jest niesprawiedliwy w sposób automatyczny.

Twój udział w akcji protestacyjnej zostanie uznany za udział w akcji oficjalnej, jeśli zarówno:
• w akcji biorą udział członkowie związku zawodowego
• sama akcja uznana jest za oficjalną akcję zorganizowaną przez związek zawodowy

Oznacza to, że z punktu widzenia prawa, traktowany jesteś w ten sam sposób,w jaki traktowani są zwykli członkowie związku zawodowego. Twoje prawa w przypadku zwolnienia z pracy,  zależą od tego, czy akcja protestacyjna jest chroniona, czy nie, oraz od tego, w jakim momencie zostałeś zwolniony.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 27.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Udział w akcjach protestacyjnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL