Praca w UK

Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej

Jeśli uważasz, że zarabiasz zbyt mało, możesz uzyskać dostęp do dokumentacji pracodawcy dotyczącej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage records) lub poprosić HM Revenue and Customs o zbadanie sprawy w Twoim imieniu. Aby skorzystać z poufnej, darmowej porady, skontaktuj się ze specjalną infolinią ds. praw pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline).


Od czego zacząć

Powinieneś zacząć od upewnienia się, że obliczyłeś wysokość swojego wynagrodzenia prawidłowo. Większości pracowników przysługuje prawo do uzyskania pisemnego oświadczenia o stawce wynagrodzenia wraz ze sposobem jej obliczenia. Jeżeli uważasz, że Twoje wynagrodzenie jest niższe niż krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), powinieneś przede wszystkim zwrócić się do pracodawcy – możliwe, że zaszła zwykła pomyłka.

Wynagrodzenie – Wynagrodzenie. Warunki i umowy dotyczące zatrudnienia – Warunki i umowy. Problemy w pracy – Problemy w pracy


Dokumentacja wypłaty wynagrodzenia

Jeśli po rozmowie z pracodawcą w dalszym ciągu nie czujesz się usatysfakcjonowany, masz prawo wglądu w dokumentację dotyczącą wypłaty wynagrodzenia. Swoją prośbę musisz złożyć na piśmie, a pracodawca ma obowiązek udostępnić Ci dokumentację w ciągu 14 dni od jej otrzymania lub w innym uzgodnionym z Tobą terminie. Możesz przyjrzeć się dokumentacji wraz z inną osobą, pod warunkiem, że Twoja prośba zawierała informację o tym, że ktoś będzie Ci towarzyszył. Decyzja o tym, kogo ze sobą przyprowadzisz, będzie należała do Ciebie i pracodawca nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Jeśli zechcesz, możesz skopiować przeglądane dokumenty.


Jeśli chcesz uniknąć konfrontacji z pracodawcą

Jeśli z jakichś przyczyn wolisz uniknąć rozmowy z pracodawcą, możesz skontaktować się z Infolinią ds. Płac i Wynagrodzeń(Pay and Work Rights Helpline) i poprosić o pomoc w wyegzekwowaniu wynagrodzenia na poziomie krajowej płacy minimalnej. Sprawa może być zbadana w Twoim imieniu i pracodawca może otrzymać nakaz wypłaty należnego wynagrodzenia za zaległy okres (arrears). Od 6 kwietnia 2009 wszelkie wypłacane zaległości powinny być obliczane według stawki krajowej płacy minimalnej obowiązującej w chwili ich wypłaty, jeśli tylko jest ona wyższa niż w okresie powstania zaległości.


Sprawa w Trybunale ds. Zatrudnienia lub powództwo cywilne

Jeżeli pracodawca odmówi udostępnienie dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia, możesz złożyć skargę w Trybunale ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal). Jeśli wygrasz sprawę, Trybunał nakaże pracodawcy wypłacenie Ci kwoty równej do równowartości 80-krotnej godzinowej stawki minimalnej obowiązującej w chwili wydania nakazu. Jeśli pracodawca nie wypłaci zaległych należności, HMRC może wnieść w Twoim imieniu sprawę do Trybunału ds. Zatrudnienia lub do sądu w celu odzyskania pieniędzy. Możesz także sam wytoczyć pracodawcy powództwo o niesłuszne odliczenia od wynagrodzenia (unlawful deductions from wages) lub naruszenie umowy (breach of contract) przed Trybunałem ds. Zatrudnienia (jeśli Twoje zatrudnienie dobiegło końca) lub w sądzie.

Zwolnienie Cię z pracy z niektórych przyczyn związanych z krajową płacą minimalną jest automatycznie uznawane za nieuzasadnione i w takim wypadku możesz złożyć skargę w Trybunale ds. Zatrudnienia. Przyczyny te są następujące:
• jeśli powziąłeś działania (lub zapowiedziałeś, że poweźmiesz działania) w celu odzyskania pieniędzy należnych Ci w związku z Ustawą o krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage Act)
• jeśli pracodawca w wyniku Twoich działań został pociągnięty do odpowiedzialności
• jeśli przysługuje Ci, zacznie przysługiwać lub może zacząć Ci przysługiwać prawo do krajowej płacy minimalnej

Możesz złożyć skargę w Trybunale, jeśli uważasz, że pracodawca traktuje Cię niesprawiedliwie z któregokolwiek z powyższych powodów.

Wypłata i odcinki z wypłaty – Wypłata i odcinki z wypłaty. Naruszenie umowy – Breach of contract. Zwolnienie z pracy – Zwolnienie z pracy


Gdzie możesz uzyskać pomoc

Aby uzyskać pomoc i porady w sprawach związanych z krajową płacą minimalną zadzwoń na infolinię ds. Pracy i Wynagrodzeń (Pay and Work Rights Helpline): 0800 917 2368. Pracownicy infolinii udzielają poufnej pomocy i porad w kwestiach dotyczących krajowej płacy minimalnej, a ich usługi są dostępne w ponad 100 językach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, możesz złożyć skargę, kontaktując się z powyższą infolinią.

Dane kontaktowe Infolinii ds. Pracy i Wynagrodzeń – Pay and Work Rights Helpline contact details


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne namiary – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 09.03.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL