Praca w UK

Wpływ pracy na zdrowie

Praca może pomóc Ci zachować zdrowie , a także może ona mieć pozytywny wpływ na Twoje życie rodzinne. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z pracy, o tym, co możesz zrobić, aby zachować swoją pracę w przypadku choroby, a także jak wrócić do pracy po dłuższym okresie nieobecności.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wpływ pracy na stan zdrowia

Praca to sposób na utrzymanie siebie, a także rodziny – jeśli takową posiadasz. Może ona także wywierać korzystny wpływ na Twój stan zdrowia:
• dodając pewności siebie oraz dając lepsze perspektywy Tobie i Twojej rodzinie
• pomagając Ci utrzymać świetną formę – fizyczną i psychiczną
• wzbogacając Twoje życie towarzyskie – wielu ludzi nawiązuje przyjaźnie w miejscu pracy

Przeprowadzone badania wykazały, że praca ma pozytywny wpływ zarówno na samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne, i pomaga w powrocie do zdrowia po chorobie lub wypadku. Pod poniższym linkiem znajdziesz krótki opis jednego z badań, które wykazało pozytywny wpływ pracy na zdrowie.

Pobierz „Czy praca wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie?“ – Download ‘Is work good for your health and well-being?’ (PDF, 316K)


Skutki bezrobocia

Jeśli pozostajesz bez pracy przez dłuższy okres czasu, może to się odbić niekorzystanie na Twoim zdrowiu, gdyż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że:
• Twoja sytuacja finansowa stanie się bardziej stresująca
• Twoja aktywność fizyczna i psychiczna spadnie

Bezrobocie może także mieć negatywny wpływ na zdrowie innych członków rodziny, którzy także odczują stres i niepokój.


Prace zagrażające zdrowiu

Niektóre rodzaje pracy mogą pociągać za sobą pewne zagrożenia dla zdrowia. Jeśli obawiasz się, że tak jest i w Twojej sytuacji, powinieneś poruszyć ten temat w rozmowie z pracodawcą lub lekarzem.

Lekarze pierwszego kontaktu w Twojej okolicy (państwowa służba zdrowia) – Find your local GP (NHS Choices)


Praca w przypadku choroby

Nawet jeśli jesteś chory lub odniosłeś pewne obrażenia, które jednak nie uniemożliwiają Ci wykonywania pracy (lub przynajmniej części związanych z nią obowiązków), niekoniecznie musi to oznaczać przebywanie na zwolnieniu chorobowym. Praca, nawet w zmniejszonym zakresie, pomoże Ci pozostać aktywnym i zazwyczaj przyniesie wymierne, długoterminowe korzyści. Omów ze swoim menadżerem następujące kwestie:
• w jaki sposób Twój stan zdrowia wpływa na Twoją zdolność do pracy
• co możesz, a czego nie będziesz w stanie robić
• czy istnieje możliwość dalszej pracy, ale np. w innych godzinach lub w zmienionym zakresie obowiązków


Porada lekarska

Porozmawiaj ze swoim lekarzem (GP), aby zasięgnąć porady na temat:
• konsekwencji choroby
• sposobu leczenia
• zmian, które powinieneś wprowadzić w swojej pracy, aby móc ją wykonywać w okresie choroby lub wrócić do niej przed całkowitym powrotem do zdrowia

Lekarz może umieścić odpowiednie wskazówki w zaświadczeniu lekarskim (fit note), które możesz następnie przedstawić swojemu pracodawcy. W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co powinno znaleźć się w zaświadczeniu od lekarza.

Oświadczenie o zdolności do pracy – Zaświadczenie o zdolności do pracy


Rezygnacja z pracy na czas choroby

Jeśli jesteś osobą aktywną zawodową, czasami w okresie choroby będziesz musiał skorzystać z urlopu zdrowotnego.

Zwolnienie chorobowe – Zwolnienie chorobowe


Stopniowy powrót do pracy

Jeśli Twoja choroba trwała przez dłuższy okres, lekarz może zalecić Ci rozważenie stopniowego powrotu do pracy. Możesz np. wrócić, ale przyjmując na siebie mniej obowiązków lub pracując w mniejszym wymiarze godzin. Jeśli postanowisz skrócić swój czas pracy, porozmawiaj z pracodawcą o zasadach wypłaty wynagrodzenia za ten okres. W dużym stopniu będą one zależały od treści Twojej umowy o pracę oraz od tego, jak długo przebywałeś na zwolnieniu chorobowym.

Pobierz „Czy praca wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie?“ – Download ‘Is work good for your health and well-being?’ (PDF, 316K)


Zdrowienie i powrót do pracy

W ramach powrotu do zdrowia i przygotowań do powrotu do pracy powinieneś:
• porozmawiać ze swoim menadżerem o pomocy, jaką możesz uzyskać wracając do pracy
• zasięgnąć porady lekarskiej
• poszukać wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół

1) Rozmowa z przełożonym

W trakcie choroby oraz w okresie rekonwalescencji powinieneś pozostawać w kontakcie z pracodawcą. Bieżące informacje na temat Twojego stanu zdrowia pomogą pracodawcy i współpracownikom w rozdzieleniu Twoich obowiązków oraz planowaniu pracy całego zespołu. Nie czekaj do ostatniej chwili – porusz temat powrotu do pracy i wszelkich związanych z nim zmian jak najwcześniej. Możesz porozmawiać ze swoim przełożonym i:
• pod warunkiem, że czujesz się na to gotowy, zasugerować, że mógłbyś wykonywać swoją pracę w domu, wykonywać inne obowiązki lub pracować w mniejszym wymiarze godzin, do momentu całkowitego wyzdrowienia
• porozmawiaj z osobą odpowiedzialną za BHP (occupational health expert) w Twoim miejscu zatrudnienia (jest to osoba służąca wsparciem osobom kontynuującym pracę pomimo choroby lub planującym powrót do pracy po okresie choroby)

Wraz z pracodawcą możesz, za dodatkową opłatą, uzyskać pomoc i wsparcie w ramach programu „Dostęp do Pracy“ (Access to Work), pod warunkiem, że stan zdrowia wpływa na Twoją zdolność do wykonywania pracy.

2) Porada lekarska

Jeśli rozważasz skorzystanie z urlopu w okresie wracania do zdrowia, koniecznie omów tą decyzję z lekarzem. Dowiesz się od niego, w jaki sposób przyspieszyć leczenie i pozostać aktywnym w okresie rekonwalescencji. Lekarz może umieścić w zaświadczeniu lekarskim (fit note) wskazówki, które pomogą Ci na wcześniejszy powrót do pracy.

Dostęp do Pracy: praktyczna pomoc – Access to Work: practical help at work. Oświadczenie o zdolności do pracy – Zaświadczenie o zdolności do pracy


Wsparcie rodziny i przyjaciół

Spróbuj omówić kwestię powrotu do pracy z rodziną, przyjaciółmi lub partnerem. Możliwe, że pomogą Ci oni rozwiązać pewne kwestie, takie jak:
• dojazd do/z pracy
• obawy, związane z powrotem do pracy po dłuższej przerwie


Benefity podczas długiej choroby

Jeśli pobierasz jakieś benefity w związku z długotrwałą chorobą, podjęcie pracy w niepełnym wymiarze godzin lub w ramach wolontariatu może wpłynąć korzystnie na Twój stan zdrowia. Pamiętaj, że podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania benefitów, może wpłynąć na ich wysokość. Powinieneś omówić tę kwestię z pracownikiem Jobcentre Plus. W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach wykonywania pracy w okresie pobierania benefitów związanych ze stanem zdrowia.

Dopuszczalne zatrudnienie: praca a pobieranie zasiłku dla osób niepełnosprawnych – ‘Permitted Work’: working while claiming Employment and Support Allowance


Informacje dodatkowe

Pomoc dla pracujących i szukających pracy – Employment support. Praca a sprawowanie opieki nad inną osobą – Carers and employment. Stres w miejscu pracy – Workplace stress. Zdrowie w miejscu pracy (serwis publicznej służby zdrowia) – Workplace health (NHS Choices). Recesja i stres (serwis publicznej służby zdrowia) – Credit crunch stress (NHS Choices)


Przydatne dane kontaktowe

Acas (organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus. businesslink.gov.uk. Inne przydatne kontakty – More useful contacts


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.02.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Wybierz dobre biuro księgowe –

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Wpływ pracy na zdrowie”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL