Praca w UK

Zakończenie i odnowienie umowy na czas określony

Umowa na czas określony (fixed-term contract) zazwyczaj kończy się automatycznie w dniu określonym w umowie, dlatego też pracodawca nie musi dawać Ci wypowiedzenia. Niemniej jednak, pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek traktować Cię uczciwie i, w razie potrzeby, zastosować zwykle obowiązującą procedurę zwolnienia. W przeciwnym razie możesz oskarżyć go o niesłuszne zwolnienie z pracy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Zakończenie umowy

Jeśli pracujesz na umowę na czas określony zwykle nie ma potrzeby by pracodawca wręczał Ci zawiadomienie o zakończeniu umowy. Jednak jeśli umowa nie zostanie odnowiona oznacza to zwolnienie. Masz prawo oczekiwać, że:
• nie zostaniesz niesłusznie zwolniony (po roku pracy)
• otrzymasz pisemne oświadczenie o powodzie zwolnienia (po roku pracy)
• zostanie Ci wypłacona ustawowa odprawa pieniężna (po dwóch latach pracy)
• zostanie zachowany minimalny okres wypowiedzenia przed ustaloną datą, zadaniem lub wydarzeniem kończącym umowę

Minimalny okres wypowiedzenie jaki Ci przysługuje to:
• tydzień po przepracowaniu od jednego miesiąca do dwóch lat bez przerw
• dwa tygodnie po przepracowaniu przynajmniej dwóch lat bez przerw

Jeżeli Twoja umowa przewiduje zatrudnienie tylko na miesiąc lub mniej, ale faktycznie byłeś zatrudniony przez 3 miesiące lub więcej, nadal przysługuje Ci minimalny okres wypowiedzenia o długości 1 tygodnia.  Jeżeli byłeś zatrudniony przez miesiąc lub dłużej, wówczas twój pracodawca musi uwzględnić minimalny ustawowy okres wypowiedzenia – 1 tydzień. Jeżeli Twoja umowa przewiduje dłuższy okres wypowiedzenia niż ustawowe minimum, wówczas jesteś obowiązany do jego wypracowania.

Umowy o pracę – Umowa o pracę. Zwolnienie – Zwolnienie z pracy. Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie. Odszkodowanie za okres równy okresowi wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia


Wcześniejsze zakończenie umowy

Jeśli Twój pracodawca chce zakończyć umowę zawartą na czas określony wcześniej powinieneś sprawdzić warunki umowy. Jeśli istnieje w niej zapis o tym, że Twój pracodawca ma prawo do wcześniejszego zakończenia umowy i jeśli powiadomił Cię o swoim zamiarze odpowiednio wcześniej, wówczas niewiele możesz zrobić. Jednakże, jeśli nie ma żadnego zapisu tego typu w umowie możliwe, że Twój pracodawca narusza jej warunki.

Naruszenie warunków umowy – Naruszenie warunków umowy


Jeśli zatrudnienie trwa dłużej niż przewiduje umowa

Jeśli pracowałeś dłużej niż było to określone w umowie (np. pracodawca zatrzymał Cię na rok chociaż pierwotnie umowa miała być na 3 miesiące) oznacza to dorozumianą zgodę pracodawcy na zmianę daty końcowej. W związku z tym przysługuje Ci odpowiedni okres wypowiedzenia w przypadku gdyby pracodawca chciał Cię zwolnić.

Odszkodowanie za okres równy okresowi wypowiedzenia – Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Prawa zwalnianego pracownika

Jeżeli Twój pracodawca zwalnia pracowników wykonujących pracę taką jak Ty, może to oznaczać, że zostałeś zwolniony z powodu redukcji etatów. Jeśli przepracowałeś bez przerw dwa lata lub więcej bez przerw jako pracownik zatrudniony na czas określony, wówczas przysługują Ci te same prawa co stałym pracownikom. Jesteś również chroniony przed wytypowaniem do zwolnienia, ponieważ jesteś zatrudniony na określony czas, chyba że Twój pracodawca jest w stanie ‘obiektywnie uargumentować’ swój wybór. Oznacza to, że musi on podać istotny powód oparty na potrzebach firmy. Nie możesz zrzec się tego prawa aby otrzymać ustawową odprawę pieniężną, a Twój pracodawca nie może wykluczyć Cię z ustawowego systemu zwolnień nawet jeśli wydaje się to być obiektywnie uzasadnione.

Zwolnienia – Zwolnienie z pracy


Jak długo pracodawca może odnawiać umowę?

Pracownik może być zatrudniony na kolejne umowy o pracę zawierane na czas określony przez maksymalnie cztery lata. Jeśli po tym czasie Twoja umowa zostanie znowu przedłużona stajesz się stałym pracownikiem. Istnieje możliwość, że po 4 latach zostaniesz znowu zatrudniony na umowę na czas określony jednak Twój pracodawca musi mieć ku temu ważny powód. Limit 4 lat obowiązuje dla umów zawartych 10 lipca 2002 i później. Został on wprowadzony, by zapobiec nadużywania prawa do odnowienia umowy na czas określony w celu ograniczenia praw pracowników. Limit ten może być zmieniony pod warunkiem, że pracodawcy i zatrudnieni zawrą umowę zakładową (workforce agreement) lub umowę zbiorową (collectiva agreement). Taka umowa powinna zawierać informację o alternatywnym sposobie uniknięcia nadużycia prawa do odnawiania umów na czas określony. Umowa zakładowa lub zbiorowa może zmieniać limit czasowy lub ilościowy dotyczący kolejnych umów zawieranych z danym pracodawcą. Może też ograniczyć użycie następujących po sobie umów jak również zawierać listę powodów jakie zostaną uznane za słuszne przy odnawianiu umów na czas określony.


Odnowienie umowy na mniej korzystnych warunkach

Jeżeli pracodawca oferuje Ci kolejną umowę jednak zawierającą mniej korzystne dla Ciebie warunki, masz prawo odmówić jej podpisania. Możesz próbować negocjować z pracodawcą. Jeżeli nie będzie on skłonny zmienić warunków nowej umowy pozostaje Ci wybrać czy chcesz przyjąć zmienioną umowę czy uznać umowę za zakończoną. W takiej sytuacji jeżeli umowa zostanie zakończona będziesz mógł zgłosić niesłuszne zwolnienie.

Niesłuszne zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Gdzie zgłosić się po pomoc?

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych form pomocy w sprawach związanych z zatrudnieniem odwiedź stronę z przydatnymi kontaktami. Możesz również zwrócić się po wsparcie i poradę do przedstawicieli Twojego związku zawodowego.

Jak dołączyć do związku zawodowego? – Jak wstąpić do związku zawodowego?. Przydatne kontakty – Employment contacts


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 28.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zakończenie i odnowienie umowy na czas określony”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL