Praca w UK

Twoje prawa w okresie urlopu i powrót do pracy

W trakcie urlopu ojcowskiego (Ordinary Paternity Leave) zachowujesz prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych (prócz wynagrodzenia). Będziesz mógł powrócić do dotychczasowej pracy, a pracodawca nie powinien traktować Cię niesprawiedliwie ani nie może Cię zwolnić za skorzystanie lub prośbę o skorzystanie z urlopu ojcowskiego.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co z przysługującym Ci urlopem?

W trakcie podstawowego, ustawowego urlopu ojcowskiego (Ordinary Statutory Paternity Leave) w dalszym ciągu nabywasz uprawnienia urlopowe. Nie możesz wykorzystać zwykłego urlopu w trakcie ustawowego urlopu ojcowskiego, jednak możesz wydłużyć czas spędzony z dzieckiem, biorąc urlop wypoczynkowy bezpośrednio przed lub po urlopie ojcowskim.

Uprawnienia urlopowe: podstawowe informacje – Urlop i dni wolne


Składki emerytalne

Jeśli pracodawca odprowadza za Ciebie składki na zakładowy fundusz emerytalny, muszą one być odprowadzane przez cały wykorzystany przez Ciebie okres płatnego urlopu rodzicielskiego (parental leave). Jeżeli jednak opłacasz składki samodzielnie, powinieneś kontynuować w oparciu o kwotę, którą otrzymujesz w trakcie urlopu rodzicielskiego.


Powrót do pracy

Po upływie podstawowego urlopu ojcowskiego (Ordinary Paternity Leave) masz prawo powrócić na to samo stanowisko, na którym pracowałeś przed urlopem, a przerwa w zatrudnieniu nie powinna w żaden sposób wpłynąć na warunki i zasady zatrudnienia. Jeśli w trakcie Twojego urlopu ojcowskiego w zakładzie pracy nastąpią zwolnienia grupowe, musisz być traktowany na równi z pozostałymi pracownikami. Dotyczy to także komunikacji związanej ze zwolnieniami i rozważenia Twojej kandydatury na alternatywne stanowiska. Dotyczą Cię także wszelkie podwyżki wynagrodzenia oraz inne zmiany zasad i warunków zatrudnienia wprowadzane pod Twoją nieobecność. Zwolnienie lub niesprawiedliwe traktowanie pracownika przez pracodawcę w związku z wykorzystaniem lub zamiarem wykorzystania urlopu ojcowskiego są niezgodne z prawem. W przypadku gdy nie zamierzasz wrócić do pracy, powinieneś złożyć wymówienie w terminie określonym w Twojej umowie o pracę. Rezygnacja z pracy nie pociąga za sobą konieczności zwrotu ustawowego zasiłku ojcowskiego (Ordinary Statutory Paternity Pay).


Urlop rodzicielski po urlopie ojcowskim

Jeśli musisz wziąć dłuższy urlop w związku z opieką nad dzieckiem, może przysługiwać Ci urlop rodzicielski (parental leave).
Pewna ilość urlopu rodzicielskiego nie wpłynie na Twoje prawo powrotu do pracy. Po upływie tego okresu powrót na dawne stanowisko będzie możliwy, chyba że rozwiązanie takie zostanie uznane za niepraktyczne. W takim wypadku pracodawca musi zaoferować Ci alternatywne, odpowiednie dla Ciebie zajęcie, na warunkach i zasadach nieodzwierciedlających przerwy w Twoim zatrudnieniu.

Urlop rodzicielski – Urlop rodzicielski


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Elastyczne warunki pracy

Jako rodzic dziecka, które nie ukończyło jeszcze 16 lat lub niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, masz prawo zwrócić się do pracodawcy o umożliwienie pracy w elastycznych godzinach. Takie rozwiązanie pozwoli Ci pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem. Pracodawca musi rozważyć Twoją prośbę i ustosunkować się do niej na piśmie.

Kto może poprosić o elastyczne warunki pracy? – Kto może wystąpić o elastyczne godziny pracy?


Jeśli napotkasz trudności

Jeśli napotkasz trudności w trakcie urlopu ojcowskiego lub po powrocie do pracy, najpierw porozmawiaj o nich z pracodawcą; być może jest to kwestia zwykłego nieporozumienia. Gdyby taka rozmowa nie przyniosła rezultatu, możesz złożyć skargę zgodnie z odpowiednią procedurą obowiązującą w Twoim miejscu zatrudnienia.

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy – Rozwiązywanie problemów


Przydatne dane kontaktowe

Acas (doradztwo, ugody, aritraż) – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Społeczne Doradztwo Prawne – Community Legal Advice


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Twoje prawa w okresie urlopu i powrót do pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL