Praca w UK

Rozwiązywanie problemów

Problemy w pracy możesz rozwiązać na różne sposoby, zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Czasem problem jest wynikiem prostego błędu lub nieporozumienia.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Zacznij od rozwiązań nieformalnych

Problemy związane z pracodawcą najprawdopodobniej będą miały charakter skargi lub charakter dyscyplinarny.

1) Skargi na pracodawcę

Skargi, czyli grievances, to wszelkie problemy, zażalenia i zastrzeżenia, które możesz wysuwać przeciwko pracodawcy. Mogą one dotyczyć:
• Twojej pracy
• warunków i zasad zatrudnienia
• praw przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z Twoją umową o pracę
• traktowania w miejscu pracy

Jeśli uważasz, że problem rzeczywiście istnieje, przedstaw swoje obawy bezpośredniemu przełożonemu, żeby sprawdzić, czy możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu. Pomocne może okazać się zasugerowanie potencjalnych rozwiązań.

2) Problemy natury dyscyplinarnej

Pracodawca może być zaniepokojony Twoim postępowaniem, nieobecnością w pracy lub podejściem do wykonywanych obowiązków.
Jeśli pracodawca zdecyduje się poruszyć te kwestie w ramach nieformalnej rozmowy, przeważnie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z tej okazji, aby uzgodnić wyjście z sytuacji. W przeciwnym razie pracodawca może podjąć działania dyscyplinarne, łącznie ze zwolnieniem.

Procedura składania skargi na pracodawcę – Grievance procedures. Postępowanie dyscyplinarne w miejscu pracy – Disciplinary procedures


Gdzie uzyskać pomoc?

Jeśli doświadczasz problemów w miejscu pracy możliwe, że będziesz musiał zasięgnąć porady na temat przysługujących Ci praw i dostępnych rozwiązań. Dowiedz się, które organizacje udzielają porad w przypadku problemów związanych z zatrudnieniem.

Jak uzyskać pomoc w przypadku problemów w pracy – Getting help with problems at work


Pomoc w obcym języku

Ulotka pt. „Problemy w pracy? Co trzeba wiedzieć, żeby poradzić sobie z problemami w pracy“ jest dostępna w kilku językach.

Pobierz ulotkę w języku polskim – Download in Polish ‘Problems at work?’ (PDF, 232K). Pobierz ulotkę w języku litewskim – Download in Lithuanian ‘Problems at work?’ (PDF, 228K). Pobierz ulotkę w języku rosyjskim – Download in Russian ‘Problems at work?’ (PDF, 240K). Pobierz ulotkę w języku słowackim – Download in Slovakian ‘Problems at work?’ (PDF, 232K)


Formalna skarga i działania dyscyplinarne

Jeśli próba rozwiązania problemu na drodze nieformalnej nie przyniosła rezultatu, możesz rozważyć złożenie formalnej skargi. Istnieje Kodeks postępowania Acas, regulujący działania związane z postępowaniem dyscyplinarnym oraz procesem składania skarg. Wytycza on zasady, których zarówno Ty, jak i pracodawca, powinniście przestrzegać, aby zagwarantować pewne normy zachowań w procesie rozwiązywania problemów, których dotyczy skarga lub postępowanie dyscyplinarne.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Procedura składania skargi na pracodawcę – Grievance procedures. Pracodawca z kolei może podjąć formalne działania dyscyplinarne, które w najpoważniejszych przypadkach mogą prowadzić nawet do zwolnienia z pracy. Postępowanie dyscyplinarne – Postępowanie dyscyplinarne. Pobierz „Kodeks postępowania Acas obowiązujący w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych“ – Download ‘Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures’ (PDF, 57K). Pobierz ulotkę „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“ – Download ‘Discipline and grievances at work. The Acas guide’ (PDF, 21K)


Rozwiązywanie problemów z pomocą osób trzecich

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu wspólnie z pracodawcą, dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pomocy osób trzecich, niezwiązanych z Twoim zakładem pracy, w celu osiągnięcia porozumienia. Może się to odbyć na drodze:
• mediacji lub pogodzenia stron, gdzie niezależna i bezstronna osoba pomaga Tobie i pracodawcy w opracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron
• arbitrażu, gdzie wspólnie z pracodawcą zdajecie się na decyzję podjętą przez stronę trzecią

Mediacja, ugody i arbitraż – Rozwiązywanie sporów


Uzgadnianie rozwiązań z pracodawcą

Możliwe, że wspólnie z pracodawcą zdołacie uzgodnić sposób rozwiązania zaistniałego problemu. W takim wypadku możecie zawrzeć wspólnie poczynione ustalenia na piśmie, wraz z uzgodnioną datą ich wprowadzenia w życie. Tobie lub pracodawcy może jednak zależeć na sporządzeniu prawnie wiążącej umowy. Umowa taka oznacza, że zrzekasz się prawa do dalszego prowadzenia lub wszczęcia postępowania przed sądem pracy w związku z zaistniałą sytuacją. Do umów takich należą wyłącznie:
• umowa COT3, zawarta po rozwiązaniu problemu z udziałem rozjemcy z ramienia Acas
• umowa kompromisowa, przed podpisaniem której skorzystałeś z niezależnej porady odpowiednio wykwalifikowanej osoby, np. prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie, osoby z ramienia związku zawodowego czy też osoby udzielającej takich porad na zasadach wolontariatu

Pamiętaj, że rozwiązanie problemu bezpośrednio w miejscu pracy to oszczędność czasu i nerwów. Sprzyja to również zachowaniu dobrej atmosfery.


Sądy pracy i sądy cywilne

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemów na miejscu, może przysługiwać Ci prawo do wniesienia sprawy w sądzie pracy. Zanim się na to zdecydujesz, powinieneś rozważyć zasięgnięcie porady w Acas lub innej organizacji świadczącej usługi doradcze. Możesz tam uzyskać informacje dotyczące charakteru pozwu oraz możliwych rezultatów, a także na temat procedur stosowanych przez sądy pracy. Sądy pracy (employment tribunal) to sądy, zajmujące się rozstrzyganiem sporów związanych z prawem pracy. Sądy okręgowe (county courts) również zajmują się niektórymi sprawami dotyczącymi zatrudnienia, takimi jak na przykład naruszenie warunków umowy. Jeśli rozważasz założenie sprawy w sądzie pracy, pamiętaj, że cały proces może być bardzo stresujący, a także może pociągnąć za sobą pewne koszty.

Organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugód i arbitrażu – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Sądy pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – Wprowadzenie


Irlandia Północna

W Irlandii Północnej obowiązują odrębne procedury rozwiązywania sporów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod poniższym linkiem do strony nidirect.

nidirect: Zatrudnienie – nidirect: Employment


Inne przydatne linki

Pobierz „ Kodeks postępowania Acas obowiązujący w procedurach składania skarg na pracodawcę oraz podejmowania działań dyscyplinarnych“ – Download ‘Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures’ (PDF, 57K). Pobierz ulotkę „Postępowanie dyscyplinarne i składanie skarg w pracy. Poradnik Acas“ – Download ‘Discipline and grievances at work. The Acas guide’ (PDF, 21K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 15.08.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Rozwiązywanie problemów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL