Praca w UK

Ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony

Pracownikom zatrudnionym na czas określony (fixed term) przysługuje takie samo minimum praw co pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony (permanent). Dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa na czas określony i jaką ochroną objęci są pracownicy zatrudnieni na takich warunkach.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Co oznacza termin „na czas określony”?

Aby zostać uznanym za zatrudnionego na czas określony musisz spełniać dwa następujące warunki:
• mieć umowę o pracę z firmą, dla której pracujesz
• Twoja umowa musi być umową na czas określony, tzn. musi mieć określoną datę zakończenia następującą po określonym wydarzeniu lub po zakończeniu konkretnego zadania

Przykładami osób zatrudnionych na czas określony są:
• pracownicy dorywczy lub sezonowi zatrudniani na 6 miesięcy w czasie sezonu (np. pracownicy rolni lub sprzedawcy w sklepach sezonowych)
• specjalista zatrudniany na okres trwania konkretnego projektu
• osoba zatrudniana na zastępstwo na czas zwolnienia rodzicielskiego innego pracownika

Nie jesteś zatrudnionym na czas określony jeśli:
• masz umowę z agencją pracy, a nie bezpośrednio z firmą, dla której pracujesz (np. pracownicy tymczasowi lub agencyjni)
• należysz do sił zbrojnych
• jesteś praktykantem, studentem lub stażystą odbywającym praktykę zawodową lub zatrudnionym tymczasowo

Dowiedz się jaki jest Twój status zatrudnienia – Ustal status swojego zatrudnienia. Więcej na temat praw pracowników agencyjnych – More about agency workers’ rights


Ochrona przed mniej korzystnymi warunkami

Twój pracodawca nie może traktować pracowników zatrudnionych na czas określony gorzej niż tych zatrudnionych na czas nieokreślony, a wykonujących tę samą lub bardzo podobną pracę, chyba że ma słuszny ku temu powód. Jako zatrudniony na czas określony masz prawo do:
• równej płacy i takich samych warunków pracy
• takiego samego lub równorzędnego pakietu świadczeń dodatkowych
• dostępu do firmowego systemu emerytur (nie dotyczy, gdy Twoja umowa zawarta została na okres krótszy niż 2 lata)
• bycia informowanym o możliwości stałego zatrudnienia w danej organizacji
• ochrony przed redukcją lub zwolnieniem z powodu bycia zatrudnionym na czas określony


Jak porównać warunki pracy?

Jako pracownik zatrudniony na czas określony możesz porównać swoje warunki zatrudnienia z warunkami zatrudnienia ‘równorzędnego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony’, który:
• pracuje dla tego samego pracodawcy
• pracuje w tej samej organizacji
• wykonuje tę samą lub porównywalną pracę

Powinieneś także wziąć pod uwagę umiejętności oraz kwalifikacje porównywanego pracownika, w przypadku gdy są one znaczące dla wykonywanej pracy. Jeżeli nie ma żadnego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony w tej samej organizacji, z którym mógłbyś się porównać, wówczas możesz odwołać się do równorzędnego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony w innym dziale organizacji Twojego pracodawcy. Nie możesz jednak swojego porównania oprzeć na danych dotyczących pracownika firmy powiązanej z organizacją Twojego pracodawcy.


„Obiektywne uzasadnienie” gorszego traktowania

Mniej korzystne warunki pracy oferowane pracownikowi zatrudnionemu na czas określony są dozwolone o ile Twój pracodawca jest w stanie wykazać, że istnieje ku temu istotny powód. Jest on nazywany ‘obiektywnym uzasadnieniem’ (objective justification). Gorsze traktowanie pracownika będzie obiektywnie uzasadnione jeżeli można wykazać, że:
• ma to na celu osiągnięcie konkretnego celu, np. rzeczywistego celu firmy
• jest to konieczne do osiągnięcia danego celu
• jest to odpowiedni sposób, by taki cel osiągnąć

Na przykład, jeśli jesteś zatrudniony na czas określony na 3 miesiące i równorzędny pracownik zatrudniony na czas nieokreślony korzysta ze służbowego samochodu, Twój pracodawca nie ma obowiązku uprawniać Ciebie do korzystania ze służbowego pojazdu w przypadku, gdy koszt tego byłby zbyt wysoki, a Ty możesz podróżować służbowo korzystając z innego środka transportu. Twój pracodawca powinien jednak rozważyć udostępnienie pracownikom zatrudnionym na czas określony świadczeń o wartości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia (pro rata), jeśli to możliwe. Na przykład, w przypadku, gdy Twoja umowa trwa krócej niż okres obowiązywania świadczenia.


Jeśli czujesz, że jesteś traktowany niesprawiedliwie

Po pierwsze, zgłoś problem u swojego managera i/lub osoby odpowiedzialnej za zasoby ludzkie (HR). Jeśli problem jest nadal nierozwiązany poproś swojego pracodawcę o pisemne oświadczenie o powodach nierównego traktowania. Następnym krokiem powinno być złożenie pisemnej skargi zgodnie z procedurą obowiązującą w firmie Twojego pracodawcy. Jeżeli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu ze swoim pracodawcą w ostateczności możesz złożyć skargę do sądu pracy.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów. Sądy pracy: wstęp – Sądy pracy – wprowadzenie


Gdzie zgłosić się po pomoc?

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych form pomocy w sprawach związanych z zatrudnieniem odwiedź stronę z przydatnymi kontaktami. Możesz również zwrócić się po wsparcie i poradę do przedstawicieli Twojego związku zawodowego.

Jak dołączyć do związku zawodowego? – Jak wstąpić do związku zawodowego. Przydatne kontakty – Employment contacts


Przydatne kontakty

Komisja arbitrażowa ds. sporów między pracodawcami a zatrudnionymi – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau. Jobcentre Plus – Jobcentre Plus. Business Link – businesslink.gov.uk


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Marta Barszcz
Ostatnia aktualizacja tekstu: 28.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim:
Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL