Praca w UK

Nowe stanowisko lub inna praca

Jeśli grozi Ci zwolnienie w ramach redukcji etatów, możesz znaleźć pracę w nowym miejscu lub Twój dotychczasowy pracodawca może zaoferować Ci nowe stanowisko. Dowiedz się o różnicach między tymi sytuacjami oraz o tym, gdzie możesz znaleźć pomoc.


Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

Propozycje alternatywnego zatrudnienia

Jeśli Twój pracodawca obejmuje Cię zwolnieniem, powinien jednocześnie, tam gdzie to tylko jest możliwe, zaproponować Ci „odpowiednie zatrudnienie alternatywne“ w tej samej, lub stowarzyszonej firmie.

To czy Twoja nowa praca jest  „odpowiednia“ zależy od kilku czynników, w tym:
• jak blisko od dotychczasowej znajduje się Twoja nowa praca
• jakie są warunki oferowanej pracy
• jaka jest relacja między Twoimi umiejętnościami, wykształceniem i ogólną sytuacją, a tym, co oferuje nowa praca
• jaka jest oferowana praca (w tym premie), jaki oznacza dla Ciebie status, jak się przedstawiają  godziny pracy i samo miejsce pracy

Jeśli jesteś objęty zwolnieniem ze względu na brak zapotrzebowania na Twoją pracę, może się zdarzyć, że zanim zostaniesz faktycznie zwolniony, ponownie znajdzie się  dla Ciebie zajęcie. Wówczas, Twój pracodawca może Ci zaproponować Ci Twoje stare stanowisko, jako „odpowiednią pracę alternatywną“. Każda propozycja zatrudnienia alternatywnego powinna być Ci przedstawiona zanim dojdzie do faktycznego zwolnienia. Powinieneś otrzymać wystarczająco dużo informacji dotyczących tego, jaki typ zajęcia jest Ci oferowany, tak być wiedział, w jaki sposób Twoja nowa praca będzie inna od poprzedniej.  W czasie okresu wypowiedzenia, powinieneś uzyskać wszelkie istotne informacje na temat aktualnie wolnych etatów w Twojej firmie. W przypadku gdy Twój pracodawca dysponuje odpowiednim dla Ciebie alternatywnym stanowiskiem, jednak Ci go nie przedstawia, Twoje zwolnienie może uzyskać automatycznie status zwolnienia niesprawiedliwego (unfair dismissal).

Okresy próbne

Jeśli twój pracodawca przedstawia Ci odpowiednią pracę alternatywną, masz prawo do czterotygodniowego okresu próbnego. Okres ten ma na celu umożliwienia Ci podjęcia decyzji co do tego, czy nowa praca Ci odpowiada i czy faktycznie stanowi odpowiednie zatrudnienie alternatywne, a z kolei sam pracodawca może w tym czasie zobaczyć, czy i ty nadajesz się na to nowe stanowisko. Jeśli Twoja nowa praca wymaga zorganizowania dla Ciebie specjalnego szkolenia, wspomniany okres czterech tygodni może zostać przedłużony w oparciu o pisemne porozumienie. Jeśli uznasz, że nowa praca Ci nie odpowiada, powinieneś poinformować o tym swojego pracodawcę jeszcze przed upływem okresu próbnego. Nie będzie miało to wpływu na Twoje prawa pracownicze, w tym na Twoje prawo do otrzymania przysługującej Ci odprawy (Statutory Redundancy Pay). Jeśli nie złożyłeś wypowiedzenia przed upływem okresu próbnego, Twoje prawo do odprawy ulega wygaśnięciu.

Jeśli nie przyjmiesz propozycji

Jeśli Twój pracodawca proponuje Ci odpowiednie alternatywne zatrudnienie, a Ty tę propozycję odrzucasz bez realnego powodu, możesz stracić prawo do otrzymania odprawy (Statutory Redundancy Pay). Spory dotyczące tego, czy zatrudnienie jest odpowiednie, lub czy Twoja odmowa jest pozbawiona realnego powodu, mogą być rozstrzygane przez Sąd Pracy. Ten sam sąd może też zdecydować, czy przysługuje Ci prawo do odprawy.

Zwolnienie niesprawiedliwe – Niesłuszne zwolnienie. Sądy pracy: wprowadzenie – Sądy pracy – wprowadzenie


Czas wolny na poszukiwanie pracy

Jeśli zanim Twój okres wymówienia dobiegnie końca, Twój nieprzerwany okres pracy wyniósł co najmniej dwa lata,  uzyskujesz prawo do odpowiedniego czasu wolnego w okresie wypowiedzenia, który możesz przeznaczyć
• na poszukiwanie nowej pracy
• odbycie szkolenia, które pomoże Ci w znalezieniu pracy

Ile uzyskasz tego czasu, będzie zależało od Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli bierzesz udział w jednej czy dwóch rozmowach kwalifikacyjnych, a nie wiąże się to ze zbyt długimi podróżami, uzyskany przez Ciebie czas powinien Ci wystarczyć. Bez względu na to, jak długi czas na poszukiwanie pracy zostanie Ci przyznany, Twój pracodawca musi zapłacić Ci za ten okres w wysokości do dwóch piątych Twojej zwykłej tygodniowej pensji.  Na przykład, jeśli pracujesz przez pięć dni w tygodniu, a cztery z nich planujesz w całym okresie wypowiedzenia przeznaczyć na poszukiwanie pracy, Twój pracodawca zobowiązany jest Ci zapłacić tylko za dwa pierwsze dni Twojej nieobecności.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Szukanie pracy – Poszukiwanie pracy


Rozpoczęcie nowej pracy przed upływem okresu wypowiedzenia

Jeśli rozpoczniesz swoją nową pracę zanim jeszcze upłynie okres wypowiedzenia, spróbuj wynegocjować ze swoim pracodawcą wcześniejsze zwolnienie, jednak tak, byś nie utracił swojego prawa do odprawy. Zwykle pracodawcy chętnie przystają na tego typu rozwiązania. Jeśli jednak Twój pracodawca nie zgodzi się, byś mógł odejść wcześniej, powinieneś przedstawić mu pisemną informację z tzw. „kontrwypowiedzeniem“, w którym znajdzie się dzień planowanego przez Ciebie odejścia. Twój pracodawca powinien Ci odpowiedzieć na piśmie, czy przyjmuje Twoją propozycję. Jeśli odejdziesz wcześniej bez zgody swojego pracodawcy, ryzykujesz utratę części swojej odprawy. Do tego typu sytuacji zwykle dochodzi jednak tylko wtedy, gdy Twój pracodawca udzielił Ci dłuższego okresu wypowiedzenia, niż stwierdza to statutowe minimum.


Gdzie uzyskać pomoc

Jeśli masz jakikolwiek problem, spróbuj przede wszystkim porozmawiać ze swoim pracodawcą. Również pomocą może Ci służyć przedstawiciel załogi (np. działacz związkowy). Jeśli to nie przyniesie pożądanych skutków, możesz złożyć skargę, korzystając ze standardowych w Twojej firmie procedur odwoławczych. Acas (doradcza, pojednawcza i arbitrażowa służba) oferuje bezpłatne, poufne i bezstronne usługi doradcze we wszelkich kwestiach pracowniczych. Jeśli nie masz pewności co do swoich praw pracowniczych, zwróć się do nich.

Jak rozwiązać problem w pracy – Rozwiązywanie problemów. Szczegóły kontaktowe Acas – Contact details for Acas


Znajdowanie pracy

Jobcentre Plus posiada największą w całej Wielkiej Brytanii bazę danych odnośnie możliwości zatrudnienia. W celu znalezienia odpowiedniej dla siebie pracy, możesz skorzystać z wyszukiwarki stanowisk i umiejętności. Możesz również otrzymać wskazówki odnośnie sposobu wypełniania druków aplikacyjnych, i tego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Znajdź nową pracę – Znajdź pracę teraz. Szukanie pracy – Poszukiwanie pracy


Więcej informacji

Opracowanie: Krzyszto Osiejuk, Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 16.02.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Nowe stanowisko lub inna praca”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL