Praca w UK

Związki zawodowe – wstęp

Dowiedz się, czym są związki zawodowe i jakie możesz uzyskać korzyści z członkostwa w związku. Przykładowym działaniem związków zawodowych mogą być negocjacje z pracodawcą na temat warunków Twojego zatrudnienia.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

(więcej…)

Akcje protestacyjne

Akcja protestacyjna (industrial action) zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy członkowie związku zawodowego nie są w stanie rozstrzygnąć sporu z pracodawcą na drodze negocjacji. Przed podjęciem takiego działania, związek zwraca się do członków z pytaniem, czy chcą oni rozpocząć akcję protestacyjną. (więcej…)

Udział w akcjach protestacyjnych

Dowiedz się o prawach przysługujących Ci jako pracownikowi, jeśli bierzesz pod uwagę wzięcie udziału w akcji protestacyjnej. Jeśli na przykład zostałeś zwolniony za udział w proteście, możliwe, że będziesz mógł oskarżyć pracodawcę o niesprawiedliwe zwolnienie Cię z pracy. (więcej…)

Pikiety

Pikiety mają na celu zyskanie poparcia dla planowanej akcji protestacyjnej. Dowiedz się kiedy, gdzie i w jaki sposób można organizować je zgodnie z prawem, a także co powinieneś wiedzieć, jeśli zamierzasz dołączyć do pikietujących, lub jeśli chcesz przebić się przez kordon pikietujący. (więcej…)

Przedstawiciele związków zawodowych

Jeśli Twój pracodawca ma do czynienia ze związkami zawodowymi (trade unions), może się zdarzyć, że Twoje interesy w miejscu pracy będą reprezentowane przez przedstawicieli związków. Sam również możesz  zgłosić chęć zostania przedstawicielem związku i reprezentowania współpracowników w kontaktach z pracodawcą. (więcej…)

Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych

Jeśli Twój pracodawca uznaje związek zawodowy, do którego należysz, masz prawo do wykonywania niektórych obowiązków związkowych w godzinach pracy. Jako przedstawiciel związku zawodowego masz także prawo do uzasadnionej ilości wolnego czasu w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją.  (więcej…)

Zbiorowe umowy i negocjacje

Jednym z głównych zadań związków zawodowych jest prowadzenie negocjacji z pracodawcą w sprawach swoich członków, a także pozostałych pracowników. Negocjacje te to tzw. „zbiorowe rokowania“ (collective bargaining). Dowiedz się, jak przebiegają takie negocjacje, oraz jakie skutki mogą mieć dla Ciebie  zawierane w ich efekcie układy zbiorowe pracy (collective agreements).


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

(więcej…)

Jak wstąpić do związku zawodowego

Dowiedz się, czym są związki zawodowe oraz jakie korzyści możesz odnieść zostając ich członkiem.  Na przykład, związki zawodowe mogą podejmować próby negocjowania z pracodawcą Twoich warunków zatrudnienia. (więcej…)

Prawo przynależności do związków zawodowych

Ani pracodawca ani też agencja zatrudnienia nie mogą traktować Cię inaczej niż innych, tylko dlatego, że postanowiłeś wstąpić,  opuścić, odmówić opuszczenia, lub odmówić wstąpienia do związku zawodowego.  W takim wypadku możesz złożyć skargę do Trybunału Pracowniczego (Employment Tribunal). (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL