Praca w UK

Akcje protestacyjne

Akcja protestacyjna (industrial action) zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy członkowie związku zawodowego nie są w stanie rozstrzygnąć sporu z pracodawcą na drodze negocjacji. Przed podjęciem takiego działania, związek zwraca się do członków z pytaniem, czy chcą oni rozpocząć akcję protestacyjną. (więcej…)

Udział w akcjach protestacyjnych

Dowiedz się o prawach przysługujących Ci jako pracownikowi, jeśli bierzesz pod uwagę wzięcie udziału w akcji protestacyjnej. Jeśli na przykład zostałeś zwolniony za udział w proteście, możliwe, że będziesz mógł oskarżyć pracodawcę o niesprawiedliwe zwolnienie Cię z pracy. (więcej…)

Pikiety

Pikiety mają na celu zyskanie poparcia dla planowanej akcji protestacyjnej. Dowiedz się kiedy, gdzie i w jaki sposób można organizować je zgodnie z prawem, a także co powinieneś wiedzieć, jeśli zamierzasz dołączyć do pikietujących, lub jeśli chcesz przebić się przez kordon pikietujący. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL