Praca w UK

Przedstawiciele związków zawodowych

Jeśli Twój pracodawca ma do czynienia ze związkami zawodowymi (trade unions), może się zdarzyć, że Twoje interesy w miejscu pracy będą reprezentowane przez przedstawicieli związków. Sam również możesz  zgłosić chęć zostania przedstawicielem związku i reprezentowania współpracowników w kontaktach z pracodawcą. (więcej…)

Czas wolny na obowiązki w związkach zawodowych

Jeśli Twój pracodawca uznaje związek zawodowy, do którego należysz, masz prawo do wykonywania niektórych obowiązków związkowych w godzinach pracy. Jako przedstawiciel związku zawodowego masz także prawo do uzasadnionej ilości wolnego czasu w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją.  (więcej…)

Zbiorowe umowy i negocjacje

Jednym z głównych zadań związków zawodowych jest prowadzenie negocjacji z pracodawcą w sprawach swoich członków, a także pozostałych pracowników. Negocjacje te to tzw. „zbiorowe rokowania“ (collective bargaining). Dowiedz się, jak przebiegają takie negocjacje, oraz jakie skutki mogą mieć dla Ciebie  zawierane w ich efekcie układy zbiorowe pracy (collective agreements).


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

(więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL