Praca w UK

Związki zawodowe – wstęp

Dowiedz się, czym są związki zawodowe i jakie możesz uzyskać korzyści z członkostwa w związku. Przykładowym działaniem związków zawodowych mogą być negocjacje z pracodawcą na temat warunków Twojego zatrudnienia.


Wybierz dobre biuro księgowe –

(więcej…)

Jak wstąpić do związku zawodowego

Dowiedz się, czym są związki zawodowe oraz jakie korzyści możesz odnieść zostając ich członkiem.  Na przykład, związki zawodowe mogą podejmować próby negocjowania z pracodawcą Twoich warunków zatrudnienia. (więcej…)

Prawo przynależności do związków zawodowych

Ani pracodawca ani też agencja zatrudnienia nie mogą traktować Cię inaczej niż innych, tylko dlatego, że postanowiłeś wstąpić,  opuścić, odmówić opuszczenia, lub odmówić wstąpienia do związku zawodowego.  W takim wypadku możesz złożyć skargę do Trybunału Pracowniczego (Employment Tribunal). (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL