Praca w UK

Wypłata i odcinki z wypłaty

Każdy pracownik ma prawo wiedzieć ile będzie zarabiał i jak często będzie otrzymywał wypłatę. Ma on także prawo otrzymać od pracodawcy szczegółowe zaświadczenie o otrzymywanym wynagrodzeniu z chwilą wypłaty lub na krótko przed nią. (więcej…)

Prawo do wynagrodzenia w okresie choroby

Zasady wypłaty wynagrodzenia za okres choroby mogą być opisane w Twojej umowie, szczegółowe ustalenia zależeć jednak będą od pracodawcy. Pamiętaj, że firma nie może zaoferować Ci mniej, aniżeli kwota przysługująca Ci w ramach ustawowego zasiłku zdrowotnego (Statutory Sick Pay). (więcej…)

Wynagrodzenie zależne od wyników pracy

W celu zwiększenia wydajności pracowników firma może wprowadzić system wynagrodzenia zależnego od wyników. W takim systemie im lepiej Ty – lub Twój zespół – wywiązujecie się z powierzonych Wam zadań, tym wyższych zarobków możecie się spodziewać. Dowiedz się więcej o różnych systemach płac zależnych od wyników pracy oraz co należy zrobić w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów. (więcej…)

Odliczenia od wynagrodzenia

Pracownicy, robotnicy i inne osoby pracujące dla kogoś są chronione przed dokonywaniem przez pracodawców nieuzasadnionych odliczeń od wynagrodzenia. Pracownicy mogą stosować odliczenia tylko w określonych sytuacjach, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę. Dowiedz się, w jakich sytuacjach pracodawca może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia i w jaki sposób prawo chroni Cię w tej kwestii. (więcej…)

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

Jeśli odchodzisz z pracy, w okresie wypowiedzenia powinny przysługiwać Ci określone świadczenia i wynagrodzenie. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn pracodawca nie może wypłacić Ci wynagrodzenia, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnej zapłaty. (więcej…)

Obliczanie wynagrodzenia – podstawowe informacje

Ważne jest, żebyś umiał obliczyć swoje wynagrodzenie tygodniowe, gdyż służy ono jako podstawa w obliczaniu wysokości innych świadczeń, np. odprawy. Pamiętaj, że kwota ta niekoniecznie będzie równa Twojemu średniemu wynagrodzeniu, czy wynagrodzeniu, które zazwyczaj otrzymujesz za przepracowany tydzień. (więcej…)

Obliczanie wynagrodzenia – zaawansowane

Jeśli wysokość Twojej wypłaty lub liczba przepracowanych godzin zmieniają się z tygodnia na tydzień, obliczenie Twojego tygodniowego wynagrodzenia może nie być takie łatwe. Będziesz musiał obliczyć średnią swoich zarobków oraz przepracowanych godzin za okres 12 miesięcy. (więcej…)

Twoje prawa w przypadku niewypłacalnego pracodawcy

Jeśli Twój pracodawca okaże się niewypłacalny, masz do wyboru kilka opcji. Dowiedz się, na czym polega niewypłacalność, co zrobić, jeśli niewypłacalny pracodawca zalega z wynagrodzeniem i w jaki sposób niewypłacalność pracodawcy wpływa na Twój status pracownika. (więcej…)

Wynagrodzenie w przypadku niewypłacalności pracodawcy

W przypadku niewypłacalności pracodawcy może przysługiwać Ci prawo do wystąpienia o należne wynagrodzenie. W niektórych wypadkach możesz jednak nie zdołać odzyskać całej należnej kwoty. Istnieją natomiast przepisy, gwarantujące odzyskanie kwoty minimalnej. (więcej…)

Problemy z dojazdem a Twoje prawa pracownicze

Jeśli nie możesz dojechać do pracy z powodu problemów, takich jak strajk, złe warunki pogodowe lub z innych podobnych przyczyn, musisz dowiedzieć się, jakie prawa Ci przysługują. Pracodawca może poprosić Cię o wykorzystanie jednego z przysługujących Ci dni urlopu, ale może udać Ci się uzgodnić inne warunki. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL