Praca w UK

Zwolnienie z pracy

Pracodawca może zwolnić Cię z pracy (dismiss) z wielu różnych powodów. W przypadku zwolnienia lub zerwania przez pracodawcę umowy o pracę, przysługują Ci określone prawa, które pozwolą Ci upewnić się, że decyzja pracodawcy jest uzasadniona. (więcej…)

Okres wypowiedzenia

W przypadku odejścia lub zwolnienia z pracy zazwyczaj obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Może on być dłuższy, jeśli tak stanowi Twoja umowa o pracę. Dowiedz się, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje Twojego pracodawcę. (więcej…)

Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia

Jeśli planujesz złożyć wymówienie lub Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie, powinieneś podjąć określone działania, aby upewnić się, że nie są łamane postanowienia zawarte w Twojej umowie o pracę. Dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć i jakie prawa Ci przysługują. (więcej…)

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym

W przypadku, gdy pracodawca postanowi zwolnić Cię z pracy, musi on przestrzegać określone procedury. W wyjątkowych sytuacjach, ma on jednak prawo zwolnienia Cię ze skutkiem natychmiastowym (instant dismissal), z pominięciem standardowych procedur. (więcej…)

Niesłuszne zwolnienie

Jeśli uważasz zwolnienie Cię przez pracodawcę za niesprawiedliwe, czy to ze względu na podany powód zwolnienia, czy na zastosowaną procedurę, możliwe, że spotkało Cię niesłuszne zwolnienie i przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Sądu Pracy (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w przypadku Irlandii Północnej)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

(więcej…)

Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony

Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy, powinieneś spróbować odwołać się od decyzji swojego pracodawcy stosownie do procedur obowiązujących w Twoim miejscu zatrudnienia. Jeśli to nie poskutkuje, możesz złożyć skargę do Sądu Pracy  (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

(więcej…)

„Konstruktywne“ zwolnienie

„Konstruktywne“ zwolnienie z pracy (constructive dismissal) ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest zmuszony do odejścia z pracy wbrew własnej woli, ze względu na postępowanie pracodawcy. Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli czujesz, że zostałeś zmuszony, by odejść z pracy. (więcej…)

Słuszne powody zwolnienia

Jeśli Twój pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu Cię z pracy, musi ona mieć słuszne uzasadnienie, np. być następstwem Twojego zachowania w miejscu pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, czym są słuszne przyczyny zwolnienia, a także o tym, jakie prawa przysługują Ci w przypadku zwolnienia. (więcej…)

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

Jeśli odchodzisz z pracy, w okresie wypowiedzenia powinny przysługiwać Ci określone świadczenia i wynagrodzenie. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn pracodawca nie może wypłacić Ci wynagrodzenia, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnej zapłaty. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL