Praca w UK

Zwolnienie chorobowe

Statystyczny pracownik zatrudniony w Wielkiej Brytanii każdego roku opuszcza 5,5 dnia pracy. Głównymi przyczynami nieobecności są choroby oraz niezdolność do stawienia się w pracy. Dowiedz się, jak pracodawca powinien postępować w przypadku długotrwałych i krótkotrwałych zachorowań. (więcej…)

Zaświadczenie o zdolności do pracy

Zaświadczenie o zdolności do pracy (fit note) zastępuje zaświadczenie o chorobie (sick note). To nowy formularz, który otrzymasz od lekarza, jeśli Twój stan zdrowia wpływa na Twoją zdolność do pracy. Dowiedz się, w jaki sposób zaświadczenie to pomoże Tobie i Twojemu pracodawcy zorganizować Twój powrót do pracy po okresie choroby. (więcej…)

Ustawowy zasiłek chorobowy

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną i nie możesz stawić się w pracy z powodu choroby, może przysługiwać Ci zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay). Jest on wypłacany przez pracodawcę przez okres do 28 tygodni. (więcej…)

Prawo do wynagrodzenia w okresie choroby

Zasady wypłaty wynagrodzenia za okres choroby mogą być opisane w Twojej umowie, szczegółowe ustalenia zależeć jednak będą od pracodawcy. Pamiętaj, że firma nie może zaoferować Ci mniej, aniżeli kwota przysługująca Ci w ramach ustawowego zasiłku zdrowotnego (Statutory Sick Pay). (więcej…)

Wpływ pracy na zdrowie

Praca może pomóc Ci zachować zdrowie , a także może ona mieć pozytywny wpływ na Twoje życie rodzinne. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z pracy, o tym, co możesz zrobić, aby zachować swoją pracę w przypadku choroby, a także jak wrócić do pracy po dłuższym okresie nieobecności. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL