Praca w UK

Rezygnacja z pracy

Zawsze możesz zdecydować się na odejście z pracy poprzez złożenie rezygnacji. Dowiedz się, o czym powinieneś pomyśleć przed podjęciem ostatecznej decyzji, co zrobić, odchodząc z pracy oraz jakie są Twoje prawa i zobowiązania względem pracodawcy. (więcej…)

Okres wypowiedzenia

W przypadku odejścia lub zwolnienia z pracy zazwyczaj obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Może on być dłuższy, jeśli tak stanowi Twoja umowa o pracę. Dowiedz się, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje Twojego pracodawcę. (więcej…)

Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia

Jeśli planujesz złożyć wymówienie lub Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie, powinieneś podjąć określone działania, aby upewnić się, że nie są łamane postanowienia zawarte w Twojej umowie o pracę. Dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć i jakie prawa Ci przysługują. (więcej…)

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Masz prawo poprosić pracodawcę o kontynuację zatrudnienia nawet po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego, a obowiązkiem pracodawcy jest taką prośbę rozważyć. Dowiedz się więcej o tym, jak starać się o utrzymanie pracy w wieku emerytalnym oraz sprawdź, co możesz zrobić w przypadku odmownej decyzji pracodawcy. (więcej…)

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

Jeśli odchodzisz z pracy, w okresie wypowiedzenia powinny przysługiwać Ci określone świadczenia i wynagrodzenie. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn pracodawca nie może wypłacić Ci wynagrodzenia, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnej zapłaty. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL