Praca w UK

Rozwiązywanie problemów

Problemy w pracy możesz rozwiązać na różne sposoby, zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Czasem problem jest wynikiem prostego błędu lub nieporozumienia. (więcej…)

Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja objawia się nierównym traktowaniem pracowników. Postępowanie takie nie zawsze jest niezgodne z prawem – w końcu różni pracownicy otrzymują różne płace, w zależności od swojej pozycji i umiejętności. Jednak istnieje grupa powodów, które nie mogą stanowić dla pracodawcy podstawy do dyskryminacji. (więcej…)

Dyskryminacja płciowa i równość płac

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, pracujący na tym samym stanowisku mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za wykonywanie tych samych obowiązków. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji ze względu na swoją płeć, możliwe, że postępowanie Twojego pracodawcy jest niezgodne z prawem. (więcej…)

Dyskryminacja na tle rasowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich przynależność rasową. Na każdym etapie zatrudnienia istnieje prawo chroniące Cię przed tym rodzajem dyskryminacji. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli spotkasz się z dyskryminacją. (więcej…)

Dyskryminacja ze względu na wiek

Prawo dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek gwarantuje, że nikomu nie można odmówić zatrudnienia, prawa do uczestniczenia w szkoleniach ani awansu ze względu na wiek. Prawo to chroni także przed krzywdzącym traktowaniem lub znęcaniem się nad współpracownikami lub podwładnymi ze względu na ich wiek. (więcej…)

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym przysługują te same prawa w miejscu pracy, co pozostałym pracownikom. Istnieją jednak także prawa przysługujące wyłącznie osobom niepełnosprawnym, określone w ustawie o równym traktowaniu z 2010 roku (Equality Act 2010). Dowiedz się więcej o przysługujących Ci prawach i powyższej ustawie. (więcej…)

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Dyskryminowanie, krzywdzące traktowanie, czy znęcanie się nad pracownikiem ze względu na jego orientację seksualną lub podejrzenia dotyczące jego orientacji seksualnej są wbrew prawu. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś traktowany niesprawiedliwie w związku ze swoją orientacją seksualną. (więcej…)

Dyskryminacja na tle religijnym lub wyznaniowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich wyznanie lub przekonania. Prawo chroni pracowników także przed nękaniem lub krzywdzącym traktowaniem w miejscu pracy. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś niesprawiedliwie traktowany w związku ze swoją wiarą lub przekonaniami. (więcej…)

Dręczenie w pracy

W żadnym wypadku nie powinieneś godzić się na dręczenie w miejscu pracy. Dowiedz się więcej o definicji dręczenia (bullying) i co możesz zrobić, jeśli padłeś jego ofiarą w swoim miejscu zatrudnienia. (więcej…)

Prawa człowieka w miejscu pracy

Prawa człowieka są chronione ustawą. Jeśli jesteś zatrudniony w organie administracji publicznej, Twój pracodawca musi przestrzegać zasad określonych ustawą o prawach człowieka (Human Rights Act). Dowiedz się więcej o prawach człowieka w miejscu pracy i o tym, co możesz zrobić, jeśli podejrzewasz, że nie są one przestrzegane. (więcej…)

Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy

Jeśli zamierzasz zgłosić nieprawidłowości lub zaniedbania w miejscu pracy, powinieneś poinformować o tym pracodawcę (tzw. disclosure) lub odpowiednią instytucję (a prescribed person), aby zachować prawa chroniące Cię, jako pracownika. (więcej…)

Ochrona informatorów

Jeśli masz podstawy sądzić, że w Twoim miejscu pracy dochodzi do zaniedbań lub nieprawidłowości, możesz zasygnalizować wszelkie tego typu zachowania (po angielsku „blow the whistle”, czyli „dmuchnąć w gwizdek”), a prawo ochroni Cię przed utratą pracy i/lub wrogością pracodawcy z tego powodu. (więcej…)

Sądy pracy – wprowadzenie

Sądy pracy (Employment Tribunals) zajmują się rozstrzyganiem sporów natury prawnej powstałych w miejscu pracy. Zanim zwrócisz się do trybunału, dowiedz się, co się z tym wiąże, czy masz odpowiednie podstawy oraz gdzie możesz uzyskać pomoc i poradę. (więcej…)

Składanie wniosku w sądzie

Jeśli w Twoim miejscu pracy pojawił się problem, którego nie potrafisz rozwiązać, możesz rozważyć zgłoszenie sprawy do specjalnego sądu (Employment Tribunal). Dowiedz się, jak to zrobić oraz gdzie należy przesłać odpowiedni wniosek. (więcej…)

Wycofanie skargi lub ugoda przed rozprawą

W każdej chwili możesz wycofać częściowo lub całkowicie skargę złożoną w sądzie pracy, zarówno przed rozprawą jak i w jej trakcie. Możesz także doprowadzić do ugody przed rozprawą. Pamiętaj, że w przypadku zawarcia ugody lub wycofania skargi musisz poinformować sąd o tym fakcie. (więcej…)

Rozprawa w sądzie

Jeśli złożyłeś skargę w sądzie pracy (Employment Tribunal), możesz zostać poproszony o stawienie się na rozprawie. Dowiedz się, jak wygląda przebieg rozprawy oraz co dzieje się po zapadnięciu wyroku. (więcej…)

Wykonanie decyzji sądu

Jeśli napotkasz trudności z wprowadzeniem w życie decyzji wydanej przez sąd pracy (Employment Tribunal), istnieją określone działania, które możesz podjąć. Sprawdź, co możesz zrobić, jeśli pracodawca Ci nie zapłacił lub nie przywrócił Cię na poprzednie stanowisko, pomimo wydania takiego nakazu przez trybunał. Dowiedz się także, co powinieneś zrobić, jeśli pracodawca nie zastosował się do formalnych zaleceń w sprawie dotyczącej dyskryminacji. (więcej…)

Mediacje

Istnieje różne sposoby na rozwiązanie problemów w miejscu zatrudnienia, pozwalające na uniknięcie pozwów lub sądów pracy (Employment Tribunal). Jednym z nich jest mediacja. Jeśli zarówno Ty, jak i pracodawca, zgodzicie się na skorzystanie z mediacji, może to być szybki (często jednodniowy), a także tańszy i mniej stresujący sposób na rozwiązanie problemu, aniżeli wkroczenie na drogę sądową. (więcej…)

Ugoda

Ugoda, inaczej mówiąc – postępowanie pojednawcze (conciliation) może być rozwiązaniem problemu w miejscu pracy bez konieczności udawania się do sądu pracy (Employment Tribunal). Jeśli problem jest związany z istniejącą lub potencjalną skargą złożoną w sądzie pracy, dowiedz się więcej na temat darmowej pomocy, którą możesz uzyskać od organizacji Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu). (więcej…)

Arbitraż

Arbitraż może być wykorzystywany w różnych sytuacjach, w tym także podczas rozstrzygania indywidualnych lub zbiorowych sporów w miejscu pracy, bez konieczności udawania się do trybunału (Employment Tribunal); np. w przypadku gdy związki zawodowe rozważają podjęcie akcji strajkowej. Dowiedz się więcej o arbitrażu i o tym, w jaki sposób może on pomóc w Twojej sytuacji. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL