Praca w UK

Mediacje

Istnieje różne sposoby na rozwiązanie problemów w miejscu zatrudnienia, pozwalające na uniknięcie pozwów lub sądów pracy (Employment Tribunal). Jednym z nich jest mediacja. Jeśli zarówno Ty, jak i pracodawca, zgodzicie się na skorzystanie z mediacji, może to być szybki (często jednodniowy), a także tańszy i mniej stresujący sposób na rozwiązanie problemu, aniżeli wkroczenie na drogę sądową. (więcej…)

Ugoda

Ugoda, inaczej mówiąc – postępowanie pojednawcze (conciliation) może być rozwiązaniem problemu w miejscu pracy bez konieczności udawania się do sądu pracy (Employment Tribunal). Jeśli problem jest związany z istniejącą lub potencjalną skargą złożoną w sądzie pracy, dowiedz się więcej na temat darmowej pomocy, którą możesz uzyskać od organizacji Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu). (więcej…)

Arbitraż

Arbitraż może być wykorzystywany w różnych sytuacjach, w tym także podczas rozstrzygania indywidualnych lub zbiorowych sporów w miejscu pracy, bez konieczności udawania się do trybunału (Employment Tribunal); np. w przypadku gdy związki zawodowe rozważają podjęcie akcji strajkowej. Dowiedz się więcej o arbitrażu i o tym, w jaki sposób może on pomóc w Twojej sytuacji. (więcej…)

Doradztwo

Doradztwo (counselling) jest stosowane w wielu różnych sytuacjach i ma ono na celu pomóc pracownikom w rozwiązaniu ich problemów. Dowiedz się o dostępnych formach doradztwa i o tym, jaką rolę może ono odgrywać w procedurach dyscyplinarnych. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL