Praca w UK

Rozwiązywanie problemów

Problemy w pracy możesz rozwiązać na różne sposoby, zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Czasem problem jest wynikiem prostego błędu lub nieporozumienia. (więcej…)

Składanie zażaleń

Zażalenia (grievances) to wszelkiego rodzaju problemy i skargi zgłaszanie przez pracowników u pracodawcy. Proces składania zażaleń przez pracowników i ich rozpatrywania przez pracodawców nie są uregulowane prawnie. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, do których zarówno Ty, jak i pracodawca, powinniście się dostosować. Dowiedz się więcej na ten temat. (więcej…)

Podważanie decyzji pracodawcy

Jeśli złożyłeś zażalenie w miejscu pracy, ale nie satysfakcjonuje Cię decyzja podjęta ostatecznie przez pracodawcę, dowiedz się, jak wygląda procedura odwoławcza. Mogą także istnieć alternatywne sposoby rozwiązania problemu. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL