Praca w UK

Sądy pracy – wprowadzenie

Sądy pracy (Employment Tribunals) zajmują się rozstrzyganiem sporów natury prawnej powstałych w miejscu pracy. Zanim zwrócisz się do trybunału, dowiedz się, co się z tym wiąże, czy masz odpowiednie podstawy oraz gdzie możesz uzyskać pomoc i poradę. (więcej…)

Składanie wniosku w sądzie

Jeśli w Twoim miejscu pracy pojawił się problem, którego nie potrafisz rozwiązać, możesz rozważyć zgłoszenie sprawy do specjalnego sądu (Employment Tribunal). Dowiedz się, jak to zrobić oraz gdzie należy przesłać odpowiedni wniosek. (więcej…)

Wycofanie skargi lub ugoda przed rozprawą

W każdej chwili możesz wycofać częściowo lub całkowicie skargę złożoną w sądzie pracy, zarówno przed rozprawą jak i w jej trakcie. Możesz także doprowadzić do ugody przed rozprawą. Pamiętaj, że w przypadku zawarcia ugody lub wycofania skargi musisz poinformować sąd o tym fakcie. (więcej…)

Rozprawa w sądzie

Jeśli złożyłeś skargę w sądzie pracy (Employment Tribunal), możesz zostać poproszony o stawienie się na rozprawie. Dowiedz się, jak wygląda przebieg rozprawy oraz co dzieje się po zapadnięciu wyroku. (więcej…)

Wykonanie decyzji sądu

Jeśli napotkasz trudności z wprowadzeniem w życie decyzji wydanej przez sąd pracy (Employment Tribunal), istnieją określone działania, które możesz podjąć. Sprawdź, co możesz zrobić, jeśli pracodawca Ci nie zapłacił lub nie przywrócił Cię na poprzednie stanowisko, pomimo wydania takiego nakazu przez trybunał. Dowiedz się także, co powinieneś zrobić, jeśli pracodawca nie zastosował się do formalnych zaleceń w sprawie dotyczącej dyskryminacji. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL