Praca w UK

Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja objawia się nierównym traktowaniem pracowników. Postępowanie takie nie zawsze jest niezgodne z prawem – w końcu różni pracownicy otrzymują różne płace, w zależności od swojej pozycji i umiejętności. Jednak istnieje grupa powodów, które nie mogą stanowić dla pracodawcy podstawy do dyskryminacji. (więcej…)

Dyskryminacja płciowa i równość płac

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, pracujący na tym samym stanowisku mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za wykonywanie tych samych obowiązków. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji ze względu na swoją płeć, możliwe, że postępowanie Twojego pracodawcy jest niezgodne z prawem. (więcej…)

Dyskryminacja na tle rasowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich przynależność rasową. Na każdym etapie zatrudnienia istnieje prawo chroniące Cię przed tym rodzajem dyskryminacji. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli spotkasz się z dyskryminacją. (więcej…)

Dyskryminacja ze względu na wiek

Prawo dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek gwarantuje, że nikomu nie można odmówić zatrudnienia, prawa do uczestniczenia w szkoleniach ani awansu ze względu na wiek. Prawo to chroni także przed krzywdzącym traktowaniem lub znęcaniem się nad współpracownikami lub podwładnymi ze względu na ich wiek. (więcej…)

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym przysługują te same prawa w miejscu pracy, co pozostałym pracownikom. Istnieją jednak także prawa przysługujące wyłącznie osobom niepełnosprawnym, określone w ustawie o równym traktowaniu z 2010 roku (Equality Act 2010). Dowiedz się więcej o przysługujących Ci prawach i powyższej ustawie. (więcej…)

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Dyskryminowanie, krzywdzące traktowanie, czy znęcanie się nad pracownikiem ze względu na jego orientację seksualną lub podejrzenia dotyczące jego orientacji seksualnej są wbrew prawu. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś traktowany niesprawiedliwie w związku ze swoją orientacją seksualną. (więcej…)

Dyskryminacja na tle religijnym lub wyznaniowym

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na ich wyznanie lub przekonania. Prawo chroni pracowników także przed nękaniem lub krzywdzącym traktowaniem w miejscu pracy. Dowiedz się więcej o swoich prawach i sprawdź, co powinieneś zrobić, jeśli jesteś niesprawiedliwie traktowany w związku ze swoją wiarą lub przekonaniami. (więcej…)

Dręczenie w pracy

W żadnym wypadku nie powinieneś godzić się na dręczenie w miejscu pracy. Dowiedz się więcej o definicji dręczenia (bullying) i co możesz zrobić, jeśli padłeś jego ofiarą w swoim miejscu zatrudnienia. (więcej…)

Prawa człowieka w miejscu pracy

Prawa człowieka są chronione ustawą. Jeśli jesteś zatrudniony w organie administracji publicznej, Twój pracodawca musi przestrzegać zasad określonych ustawą o prawach człowieka (Human Rights Act). Dowiedz się więcej o prawach człowieka w miejscu pracy i o tym, co możesz zrobić, jeśli podejrzewasz, że nie są one przestrzegane. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL