Praca w UK

Zwolnienie z pracy

Pracodawca może zwolnić Cię z pracy (dismiss) z wielu różnych powodów. W przypadku zwolnienia lub zerwania przez pracodawcę umowy o pracę, przysługują Ci określone prawa, które pozwolą Ci upewnić się, że decyzja pracodawcy jest uzasadniona. (więcej…)

Rezygnacja z pracy

Zawsze możesz zdecydować się na odejście z pracy poprzez złożenie rezygnacji. Dowiedz się, o czym powinieneś pomyśleć przed podjęciem ostatecznej decyzji, co zrobić, odchodząc z pracy oraz jakie są Twoje prawa i zobowiązania względem pracodawcy. (więcej…)

Okres wypowiedzenia

W przypadku odejścia lub zwolnienia z pracy zazwyczaj obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Może on być dłuższy, jeśli tak stanowi Twoja umowa o pracę. Dowiedz się, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje Twojego pracodawcę. (więcej…)

Wręczanie wypowiedzenia i wymówienia

Jeśli planujesz złożyć wymówienie lub Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie, powinieneś podjąć określone działania, aby upewnić się, że nie są łamane postanowienia zawarte w Twojej umowie o pracę. Dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć i jakie prawa Ci przysługują. (więcej…)

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym

W przypadku, gdy pracodawca postanowi zwolnić Cię z pracy, musi on przestrzegać określone procedury. W wyjątkowych sytuacjach, ma on jednak prawo zwolnienia Cię ze skutkiem natychmiastowym (instant dismissal), z pominięciem standardowych procedur. (więcej…)

Niesłuszne zwolnienie

Jeśli uważasz zwolnienie Cię przez pracodawcę za niesprawiedliwe, czy to ze względu na podany powód zwolnienia, czy na zastosowaną procedurę, możliwe, że spotkało Cię niesłuszne zwolnienie i przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Sądu Pracy (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w przypadku Irlandii Północnej)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

(więcej…)

Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony

Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy, powinieneś spróbować odwołać się od decyzji swojego pracodawcy stosownie do procedur obowiązujących w Twoim miejscu zatrudnienia. Jeśli to nie poskutkuje, możesz złożyć skargę do Sądu Pracy  (Employment Tribunal, lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Wybierz dobre biuro księgowe – Taxpol Ltd

(więcej…)

„Konstruktywne“ zwolnienie

„Konstruktywne“ zwolnienie z pracy (constructive dismissal) ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest zmuszony do odejścia z pracy wbrew własnej woli, ze względu na postępowanie pracodawcy. Dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli czujesz, że zostałeś zmuszony, by odejść z pracy. (więcej…)

Słuszne powody zwolnienia

Jeśli Twój pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu Cię z pracy, musi ona mieć słuszne uzasadnienie, np. być następstwem Twojego zachowania w miejscu pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, czym są słuszne przyczyny zwolnienia, a także o tym, jakie prawa przysługują Ci w przypadku zwolnienia. (więcej…)

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Masz prawo poprosić pracodawcę o kontynuację zatrudnienia nawet po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego, a obowiązkiem pracodawcy jest taką prośbę rozważyć. Dowiedz się więcej o tym, jak starać się o utrzymanie pracy w wieku emerytalnym oraz sprawdź, co możesz zrobić w przypadku odmownej decyzji pracodawcy. (więcej…)

Twoje prawa przy zwolnieniu podczas redukcji etatów

Obowiązkiem pracodawcy jest sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz postępowanie według określonego schematu, jeśli rozważa on konieczność zredukowania etatów. Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu, pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszelkie alternatywne rozwiązania. Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w sytuacji, w której grozi Ci zwolnienie. (więcej…)

Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia

Pracodawca powinien wybierać osoby do zwolnienia w sposób sprawiedliwy i obiektywny. Oznacza to, że zwolnienia powinny być dokonywane w oparciu o dowody, a nie tylko decyzję pracodawcy. (więcej…)

Nowe stanowisko lub inna praca

Jeśli grozi Ci zwolnienie w ramach redukcji etatów, możesz znaleźć pracę w nowym miejscu lub Twój dotychczasowy pracodawca może zaoferować Ci nowe stanowisko. Dowiedz się o różnicach między tymi sytuacjami oraz o tym, gdzie możesz znaleźć pomoc. (więcej…)

Prawo do odprawy

Jeśli zostałeś zwolniony w ramach redukcji etatów, może przysługiwać Ci ustawowa odprawa (statutory redundancy pay) w przypadku, gdy przepracowałeś u danego pracodawcy przynajmniej dwa lata. Przysługująca Ci kwota będzie zależna od Twoich tygodniowych zarobków, wieku oraz ciągłości zatrudnienia u obecnego pracodawcy. (więcej…)

Obliczanie odprawy

Wysokość Twojej odprawy w przypadku redukcji etatów będzie zależna od Twojego wynagrodzenia, wieku oraz od tego, jak długo pracowałeś w danym miejscu. Jeśli chcesz obliczyć swoją odprawę, dowiedz się, jak to zrobić lub skorzystaj z internetowego kalkulatora. (więcej…)

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

Jeśli odchodzisz z pracy, w okresie wypowiedzenia powinny przysługiwać Ci określone świadczenia i wynagrodzenie. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn pracodawca nie może wypłacić Ci wynagrodzenia, możesz podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnej zapłaty. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL