Praca w UK

Urlop i dni wolne

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o prawie do płatnego urlopu, sposobach obliczania przysługującej Ci liczby dni wolnych zależnie od warunków zatrudnienia, przenoszenia niewykorzystanego urlopu na kolejne okresy i korzystania z urlopu wypoczynkowego. (więcej…)

Obliczanie urlopu

Ilość urlopu określona jest zazwyczaj w umowie o pracę. Prawnie przysługuje Ci minimum 5,6 tygodnia urlopu, co może obejmować również niektóre święta państwowe. Dowiedz się, jak obliczyć swój urlop – na pełnym etacie, w niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz w innych sytuacjach. (więcej…)

Zwolnienie chorobowe

Statystyczny pracownik zatrudniony w Wielkiej Brytanii każdego roku opuszcza 5,5 dnia pracy. Głównymi przyczynami nieobecności są choroby oraz niezdolność do stawienia się w pracy. Dowiedz się, jak pracodawca powinien postępować w przypadku długotrwałych i krótkotrwałych zachorowań. (więcej…)

Urlop na czas opieki

W wielu wypadkach pracownikom przysługuje prawo do urlopu w związku z nagłą sytuacją dotyczącą osoby znajdującej się pod ich opieką lub pozostającą na ich utrzymaniu (tzw. compassionate leave). Pracodawca nie może ukarać Cię za skorzystanie z tego prawa, pod warunkiem, że Twoja nieobecność ma rzeczywiste uzasadnienie. (więcej…)

Szkolenia w godzinach pracy

Dowiedz się więcej o prawach pracowników do ubiegania się umożliwienie nauki lub udziału w szkoleniach (czyli o przyznanie tzw. „czasu na szkolenie“ – time to train). Jeśli prawo to Ci przysługuje, aby z niego skorzystać powinieneś podjąć kroki opisane poniżej. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL